L o a d i n g . . .

เชิญชมคอนเสิร์ต ประสานเสียง เยาวชนไทย

โพสต์ 3 ก.ย. 62 13:48  Hongaur  262
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 5 ก.ย. 2562 - 7 ก.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น , เด็กประถมและต่ำกว่า , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ตสารคดี “A Journey of Siamese Chorale" 《เสนาะสำเนียงเสียงประสาน ขับขานตำนานเสียงประสม》
โดย คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) ครั้งแรกกับเรื่องราวสารคดี การเดินทางของบทเพลงประสานเสียงแบบครบทุกยุคสมัน ทั้งไทยและทั้งเทศ

การจัดคอนเสิร์ต “A Journey of Siamese Chorale” เพื่อนำเสนอผลงานของ TYC โดยมี ผม อ.ศรินทร์ จินตนเสรี เป็นผู้อำนวยเพลง และดำเนินรายการและบรรยายโดย ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ด้วยรูปแบบสารคดีประกอบบทเพลง บอกเล่าเรื่องราวการขับร้องประสานเสียง
คอนเสิร์ตสารคดีนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 “อัสดงคตมาตุภูมิ” (Occidental Motherland) บอกเล่าเรื่องราวด้วยบทเพลงคลาสสิกจากยุคแรกเริ่มของการขับร้องประสานเสียงแบบประเทศตะวันตก
จากยุคกลางผ่านบทเพลงเกรกอเรียนชานท์ สู่ยุคเรอเนสซองส์ บาโรก คลาสสิก โรแมนติก จนถึงยุคที่เพลงประสานเสียงเข้าสู่เพลงป๊อป

ตอนที่ 2 “สยามเจรียงเสียงประสาน” (Siamese Chorales) บอกเล่าเรื่องราวบทเพลงประสานเสียงจากดินแดนตะวันตก เข้าสู่ดินแดนสยาม ผ่านการขับร้องประสานเสียงของศาสนาคริสต์ สู่ในรั้วในวัง สู่สถาบันการศึกษา มาจนถึงปัจจุบันที่บทเพลงประสานเสียงได้เข้าสู่เพลงพื้นบ้านของประเทศไทย

คอนเสิร์ตนี้ได้รับเกียรติจากนักร้องรับเชิญ คณะนักร้องประสานเสียงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วย ครูม้วน มัณฑนา อยู่ยั่งยืน (แม่ครูพลงไทยเดิม) และคุณศิโยน ดาวรัตนหงษ์ (นักร้องเสียงโซปราโน) มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวอีกด้วย

งานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0 2247 0028 ต่อ 4119, 4121, และ 08 1630 4764
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ