L o a d i n g . . .

โครงการการประกวดออกแบบ BCI Asia Interior Design Awards 2020

โพสต์ 12 ก.ย. 62 10:59  คุณกัญณฐา แก้วมาเมือง  351
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ก.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


การประกวดออกแบบ “BCI ASIA INTERIOR DESIGN AWARDS 2020”

BCI Asia ขอเชิญสถาปนิก และมัณฑนากรมืออาชีพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “BCI ASIA INTERIOR DESIGN AWARDS 2020” ชิงถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

ผลงานโครงการ 7 หมวดหมู่:
ที่พักอาศัย, สถาบันการศึกษา, อาคารสานักงาน, ห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, โรงแรม
และ สถานสันทนาการ

ครอบคลุม 7 ประเทศ:
จีน &ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลปปินส์, สิงคโปร์, ประเทศไทย และ เวียดนาม

เกณฑ์การประเมินการให้รางวัล: พิจารณาจากความสวยงามและการใช้สอยพื้นที่, การคำนึงถึงสุขภาพผู้อาศัยและสิ่งแวดล้อม, การใช้เทคโนโลยี, ประสิทธิภาพความง่ายต่อการใช้งาน และ ความท้าทายของโครงการและการแก้ปัญหา

กำหนดระยะเวลา:
•    สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562
•    โครงการที่จะส่งเข้าประกวด ต้องอยู่ในขั้นตอนที่กำลังก่อสร้าง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561
ถึง แล้วเสร็จ 31 ธันวาคม 2562
•    โครงการที่จะส่งเข้าประกวด ต้องอยู่ในขั้นตอนเตรียมโครงการ: แบบก่อสร้างควรแล้วเสร็จ
และ ได้รับการอนุมัติสำหรับก่อสร้าง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รางวัลการประกวด: ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร และเผยแพร่ลงหนังสือนิตยสารของบีซีไอ Construction+

ติดต่อสอบถาม
อีเมลล : idawards@bciasia.com
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกัญณฐา แก้วมาเมือง

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ