L o a d i n g . . .

ค่ายดงตาลแคมป์ครั้งที่ 15 (Dongtan camp#15)

โพสต์ 3 ต.ค. 62 23:24  Dongtan Camp#15  227
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 27 ก.ย. 2562 - 18 ต.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


ค่ายดงตาลแคมป์ครั้งที่ 15 (Dongtan camp#15)
เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งเกี่ยวกับภาควิชา และชุมนุมต่างๆ ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ความร่วมมีความสนิทสนมกัน ได้สานสัมพันธ์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสนุกสนานและเพลิดเพลินควบคู่กันไปด้วย รวมถึงยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างน้องๆ และพี่ๆ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ