L o a d i n g . . .

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 เปิดรับสมัครทั้งหมด 5 รอบ โดยรอบแรก หรือ TCAS 1 ด้วยรูปแบบของ Portfolio / ทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี

โพสต์ 5 ต.ค. 62 15:31  แวววรรณ  205
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 2 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 เปิดรับสมัครทั้งหมด 5 รอบ โดยรอบแรก หรือ TCAS 1 ด้วยรูปแบบของ Portfolio / ทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 เปิดรับสมัครทั้งหมด 5 รอบ โดยรอบแรก หรือ TCAS 1 จะเปิดรับสมัครในวันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562 ด้วยรูปแบบของ Portfolio
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย ชั้นปีที่ 6
2.สายวิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
4.ไม่เป็นโรคร้ายแรง
สามารถสมัครสอบหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://entry.wu.ac.th/newweb63/tcas.html
หรือ สอบถามมายัง Fan Page Facebook วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิเศษสุดๆ ปีนี้คือปีแรก หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ‘วิศวกรรมไฟฟ้า เรียนดี รับทุนฟรี 4 ปี’ โอกาสดีของผู้ที่สนใจหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
ทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี (มูลค่า 249,600 บาท) โดยไม่ต้องใช้ทุนคืน ไม่มีข้อผูกมัดเมื่อเรียนจบ เพียงแค่รักษาเกรดตลอดหลักสูตรที่เรียนในมหาวิทยาลัย 4 ปี ให้ได้ 3.00 ขึ้นไป เท่านั้น
คุณสมบัติของผู้สมัครทุน
1.นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย ชั้นปีที่ 6
2.สายวิทย์-คณิต
3.เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา หรือ GPAX 3.00 ขึ้นไป
พร้อมรับโอกาสสุดพิเศษระหว่างเป็นนักเรียนทุนในการเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะฝีมือ พัฒนาศักยภาพที่มีในตัวน้องๆ ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้น้องๆ เติบโตเป็นคนเก่งและดี
สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครขอรับทุน ‘วิศวกรรมไฟฟ้า เรียนดี รับทุนฟรี 4 ปี’ โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 092-0735040 หรือ Fan Page Facebook วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ