L o a d i n g . . .

เปิดรับสมัครแล้ว ปวส. ภาคสมทบ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง รุ่น 5

โพสต์ 6 ต.ค. 62 07:11  eve333154 My.ID  194
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 6 ต.ค. 2562 - 3 พ.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


เปิดรับสมัครแล้ว ปวส. ภาคสมทบ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง รุ่น 5
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคสมทบ รุ่นที่ 5 แผนกวิชาช่างก่อสร้างครับ
#ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
#เปิดเรียนวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
#เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ
- รับผู้จบ ปวช./ม.6 / ม.ปลาย กศน. เข้าเรียนระดับ ปวส.เรียนวันอาทิตย์
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 (รวมรอบ 2 )ครับ
***** สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเท่านั้น ครับ
-วิทยาลัยฯตั้งอยู่ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถนนบางนาตราด กม. 29 อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 
โทร.0990167600 ,027071944
การเรียน เรียนวันอาทิตย์ ระยะเวลาเรียน 2 ปี (5 เทอมแล้วแต่แผนการเรียนแต่ละสาขาวิชาครับ) 
เอกสารประกอบการรับสมัคร 
1. สำเนาทะเบียนบ้าน นร.เเละ ผู้ปกครอง 2 ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประชาชน นร. เเละ ผู้ปกครอง 2 ฉบับ (ถ้ามี)
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบ รบ.) 1
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ