L o a d i n g . . .

THNG Camp#9: Internet Governance & Hackathon ค่ายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

โพสต์ 7 ต.ค. 62 16:39  THNG.in.th  198
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


THNG Camp#9: Internet Governance & Hackathon ค่ายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
THNG Camp กลับมาแล้ว!

ค่าย Thailand Networking Group ครั้งที่ 9
THNG Camp#9: Internet Governance & Hackathon

วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี


THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม ซึ่งไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจทางด้านนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังมีพันธมิตรและความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และภาคสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

ในปีนี้เราเห็นถึงความสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance) อย่างที่ทราบกันว่า อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ค่ายนี้จะสร้างการตระหนักรู้ในการร่วมกันดูแลอินเทอร์เน็ตโลกที่ควรมีการรวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ฯลฯ ร่วมเรียนรู้ประเด็นสำคัญของการอภิบาลอินเทอร์เน็ต อาทิ การกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต, ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต, การป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน, ความเป็นส่วนตัว, กลไกการอภิบาลอินเทอร์เน็ต, การแสดงออกบนโลกออนไลน์, การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์และโอกาสในการมีส่วนร่วม รวมทั้งสถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์

โครงการในปีนี้จึงจัดภายใต้ชื่องาน “THNG Camp#9 : Internet Governance & Hackathon”

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1.    นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 18 – 29 ปี ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
         -    สาขาไอที: เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
         -    สาขาการตลาด: เปิดกว้างให้กับทุกสาขาวิชา สามารถนำความรู้ที่มีมาต่อยอดได้
2.    มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมเพื่อสังคม
3.    ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล้าคิดกล้าแสดงออก

ค่ายนี้ ได้ทั้ง ความรู้ ประสบการณ์ และ มิตรภาพ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ เว็บไซต์  thng.in.th


หมายเหตุ
การคัดเลือกพิจารณาจากการตอบคำถามจากโจทย์ที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร หากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเกินจำนวนที่รับสมัคร ทางผู้จัดจะสัมภาษณ์ผู้สมัครผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงอีกครั้ง โดยการตัดสินของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ