L o a d i n g . . .

1-2-3 Business Start Up Camp for Teen

โพสต์ 7 ต.ค. 62 19:36  Kig  156
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 7 พ.ย. 2562 - 9 พ.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย


1-2-3 Business Start Up Camp for Teen
เรียนรู้กระบวนการพัฒนาธุรกิจ การสรรค์หาไอเดียธุรกิจ แนวๆ โดนๆ ที่ใช่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  เรียนรู้หลักการและฝึกวิเคราะห์อุตสาหกรรมและตลาด ฝึกทำแผนการตลาดที่เหมาะกับสินค้าและบริการ และพัฒนาสู่แผนการทำธุรกิจ พร้อมฝึกฝนการนำเสนอผลงาน สำหรับน้องๆ อายุ 15-18 ปี (แคมป์ 1 วัน) และ น้องๆอายุ 18-22 ปี (แคมป์ 2 วัน) ที่ต้องการเข้าใจภาพรวมและกระบวนการสร้างธุรกิจ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างขึ้น ในการเลือกแนวทางการศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต 1-2-3 Business Start Up Camp เป็น camp  9.00-16.00 (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง) ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 095-505-5665 Facebook: treelearningx
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ