L o a d i n g . . .

KBTG YOUNG TECH SCHOLARSHIP 2020

โพสต์ 16 ต.ค. 62 16:25  ทัศชัย จันทร์ฉาย  401
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 7 ต.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


ด้วยธนาคารกสิกรไทย และ KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) ได้จัดตั้งโครงการ Young Tech Scholarship 2020 ซึ่งเป็นการให้ทุนการศึกษารวมจำนวน 2 ทุนแก่นิสิต/นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 15 อันดับแรกของโลกในกลุ่ม Technology และมีความสนใจร่วมงานกับ KBTG โดยจะเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้และทำงานสร้างเสริมประสบการณ์จริงจากบุคลากรที่เป็นมืออาชีพของธนาคารกสิกรไทยและ KBTG ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อปริญญาโท และมาร่วมงานกับ KBTG ภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทอีกด้วย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ