L o a d i n g . . .

เปิดรับสมัครแล้ว !! บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) ลาดกระบัง

โพสต์ 21 ต.ค. 62 09:37  FAM_M  459
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 21 ต.ค. 2562 - 15 พ.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


เปิดรับสมัครแล้ว !! บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) ลาดกระบัง


เปิดรับสมัครแล้ว รอบรับตรงรอบแรก !!!

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดการรับสมัคร    
                
เปิดรับสมัคร :    ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 62        
สอบสัมภาษณ์:     30 พฤศจิกายน 62        
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: 6 ธันวาคม 62


คุณสมบัติของผู้สมัคร

- จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program)

-จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษารับรอง

-กำลังศึกษา หรือผ่านการศึกษา หรือ กำลังจะจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน

-จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรภาษาไทยในโปรแกรม วิทย์- คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ศิลป์-ภาษา (ที่มีทักษะทางการคำนวณ) โดยมีเงื่อนไข อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
       เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ
       หากไม่เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีกิจกรรมระหว่างศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาในช่วงปีใดปีหนึ่ง


***พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน***

***การสอบสัมภาษณ์***

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม : http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2563_1_news1_866_2019_10_18-16-21-23_c4ada.pdf

หรือติดต่อ ภาควิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ คณะการบริหารและจัดการ โทร 02-329-8000 ต่อ 6002

        
                            
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ