L o a d i n g . . .

กลับมาอีกครั้ง!!! กับค่าย "Power Energy Camp ครั้งที่ 2"

โพสต์ 27 ต.ค. 62 01:40  krefflee My.ID  455
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 26 ต.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย

     ถ้าน้อง ๆ อยากเรียนวิศวะไฟฟ้า พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ต้องมาค่ายนี้ Power Energy Camp ครั้งที 2 (PEC#2) ที่จะเปิดให้น้อง ๆ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ทั่วประเทศที่มีความใฝ่ฝันที่จะเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ได้เข้ามาทำความรู้จักทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้ววิศวฯลาดกระบัง รวมถึงจะได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการทฤษฏีเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับน้อง ๆ เพื่อเตรียมสอบ TCAS 63 ที่กำลังจะมาถึงสำหรับ Dek63 นอกจากเรียนทฤษฏีแล้วพี่ ๆ ก็ยังมีแลปปฏิบัติการทางไฟฟ้าไว้ให้น้อง ๆ เข้ามาสัมผัสการลงมือปฏิบัติทางไฟฟ้า และนอกจากนี้พี่ๆขอรับประกันว่า น้อง ๆ จะได้รับความรู้ ทั้งทางทฤษฎีเเละปฏิบัติ ได้พบเจอเพื่อนใหม่ ๆ และยังมีความสนุกสนานสุดมันส์อีกมากมายจากพี่วิศวฯลาดกระบังรอน้อง ๆ เข้ามาร่วมสัมผัสความเป็นวิศวะไฟฟ้า พระจอมเกล้าฯลาดกระบังด้วยกัน... 

รายละเอียดค่าย
   ระยะเวลาค่าย : 25-28 ธันวาคม 2562
   สถานที่จัดค่าย : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   ลักษณะค่าย : ค่ายค้างคืน (4 วัน 3 คืน) 
   ค่าใช้จ่าย : ค่าเสื้อและค่าอาหาร 350 บาท (จ่าย ณ วันมาค่าย)
คุณสมบัติน้อง 
       - เป็นนักเรียนม.ปลาย สายวิทย์-คณิต
       - ไม่จำกัดเกรด
       - ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง
       - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
       - ร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํากิจกรรม
       - สามารถอยู่ได้ตลอดค่าย
หลักฐานการสมัคร
   1. ใบสมัครค่ายพร้อมติดรูปถ่าย
   2. ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
   3. ใบ ปพ.1
   4. ใบรับรองผลการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ (นํามาวันมาค่าย)
ส่งใบสมัครและหลักฐานมาที่
โครงการ POWER ENERGY CAMP #1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)***
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ZeG-pXN-vNlkwUsPQqTrhHYCuqBa_r2P/view?usp=sharing

***หมายเหตุ หากไม่มีใบ ปพ.1 ให้น้องๆส่งเอกสารสําเนาแสดงผลการเรียนแยกรายเทอม 4 เทอมแทนได้ (หากไม่สะดวกส่งมาพร้อมใบสมัคร สามารถนำมาในวันค่ายได้)***
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EEKmitlShop

หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ