L o a d i n g . . .

รับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์ 5 พ.ย. 62 13:17  sutakul My.ID  199
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 5 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


รับสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลา
หัวข้อ “เกษตร กำแพงแสน สร้างสรรค์นวัตกรรม ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1. ผู้ดำเนินการ
          งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
          1) แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน (ไม่จำกัดเพศ) เป็นตัวแทนจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          2) โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้ 1 ทีม เท่านั้น
          3) การจัดการแข่งขันจะต้องมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่ 10 ทีม ขึ้นไป

3. รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
          รางวัลที่ 1                 เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนการศึกษา 3,000.- บาท
          รางวัลที่ 2                 เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนการศึกษา 2,000.- บาท
          รางวัลที่ 3                 เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนการศึกษา 1,000.- บาท
          รางวัลชมเชย 2 รางวัล   เกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุนการศึกษา 500.- บาท

4. รายละเอียดการแข่งขัน
          รูปแบบการแข่งขันตอบปัญหา : สอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการถามความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา ความรู้ทางการเกษตรทั่วไป และความรู้จากส่วนจัดนิทรรศการวิชาการของคณะเกษตร กำแพงแสน

5. กำหนดการแข่งขัน
          วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
          08.00 09.00 น.   ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุล บริเวณหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
          09.15 – 10.15 .   สอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการถามความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา ความรู้ทางการเกษตรทั่วไปและจากนิทรรศการวิชาการของคณะเกษตร กำแพงแสน
          12.15 .              ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
          13.00 – 14.30 .   แข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร รอบชิงชนะเลิศ ณ เวทีกลาง หน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
          15.00 น.              พิธีมอบรางวัล

6. วิธีการสมัครและตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
          สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์คณะเกษตร กำแพงแสน  http://agri.kps.ku.ac.th/AgriKps-Fair/2562/compquest.php

7. ระยะเวลารับสมัคร
          ตั้งแต่บัดนี้ - 28 พฤศจิกายน 2562

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
          งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
          อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม  73140
          Tel. 06 1553 9939 Fax : 034-351406 ต่อ 117
          E-mail : agr_eduserv@ku.ac.th หรือ supak.t@ku.th


ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ