L o a d i n g . . .

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (B.E.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

โพสต์ 21 พ.ย. 62 11:19  BE@TU  350
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 22 พ.ย. 2562 - 23 ธ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Bachelor of Economics International Program) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดรับสมัครออนไลน์ทางเวปไซต์ www.be.econ.tu.ac.th รอบ Inter Portfolio 1 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน-23 ธันวาคม 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Website: http://www.be.econ.tu.ac.th
Tel. 0-2613-2437-8
E-mail: be@econ.tu.ac.th
Facebook: BETUofficial
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ