L o a d i n g . . .

Click Camp 12 ค่ายวิศวะคอม มหิดล ค่ายที่จะทำให้น้องๆได้สัมผัสกับการเป็น "วิศวะคอม"

โพสต์ 24 พ.ย. 62 14:49  นิศารัตน์  347
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 15 พ.ย. 2562 - 15 ธ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย


กำหนดการ
    วันที่  15 ธันวาคม 2562            ปิดรับสมัคร (ทุกช่องทาง)
    วันที่  1      มกราคม 2563         ประกาศผลการคัดเลือก
    วันที่  7      มกราคม 2563        วันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์โอนเงิน
    วันที่  12 มกราคม 2563            ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและตรวจสอบข้อมูล
    วันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2563    วันค่าย Click Camp ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประกาศผลการคัดเลือก
    ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ( เวลา 20.00 น. ) ทางเว็บไซต์  https://www.facebook.com/clickcamp.official

ขั้นตอนสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
หลังจากทราบผลการคัดเลือกแล้ว ให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโอนเงินจำนวน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ 2 มกราคม 2563 - 7 มกราคม 2563 (เวลา 20:00 น.) **มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์**  โดยโอนเงินเข้า

บัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลศาลายา
ชื่อบัญชี น.ส. พนัสรมย์ เชี่ยวบางยาง และ น.ส.ณัฐชยา อังคณาวิทยากุล
เลขที่บัญชี 062-1-47494-4

และ สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ https://www.facebook.com/clickcamp.official ( โดยสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ในวันถัดไป ) ภายในวันที่ 7 มกราคม 2563 ( ก่อนเวลา 20.00 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
-  เว็บไซต์  https://www.facebook.com/clickcamp.official
-  E-mail  clickcamp.egco@gmail.com
-  โทรศัพท์
    นาย สิทธิกร หิรัญพงศ์ธวัช ( พี่บัส )        โทร : 097-171-6040
    นางสาว นิศารัตน์ เฮงส่าย  ( พี่แพรว )    โทร : 085-925-7690

** หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> https://bit.ly/2CIU20h
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ >> https://bit.ly/2NQ4GIM
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ