L o a d i n g . . .

CDream ค่ายสื่อความหมายสู่ปลายฝัน

โพสต์ 26 พ.ย. 62 19:55  PR of CD  232
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 21 พ.ย. 2562 - 15 ธ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น


CDream ค่ายสื่อความหมายสู่ปลายฝัน
          CDream ค่ายสื่อความหมายสู่ปลายฝัน จัดโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสต์บัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยค่ายจะจัดที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 7:30 - 16:00 น. รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 6 จำนวน 65 คน มีใบประกาศนียบัตรให้ และมีค่าใช้จ่ายจำนวน 250 บาท(จ่ายเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว โดยรายละเอียดการโอนเงินและแจ้งหลักฐานการโอนเงินจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว)
          ในค่ายCDream ค่ายสื่อความหมายสู่ปลายฝันครั้งที่ 1 จะพาน้องๆไปรู้จักกับนักเวชศาสตร์สื่อความหมายให้มากขึ้นจากสถานที่ทำงานจริง ตัวแทนวิชาชีพตัวจริง และกิจกรรมพิเศษมากมายที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้สัมผัสการเป็นนักเวชศาสตร์สื่อความหมายมากที่สุด ทั้งนักแก้ไขการพูดและนักแก้ไขการได้ยิน
           เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก CDream สื่อความหมายสู่ปลายฝัน หรือ https://drive.google.com/file/d/1eZ-3Dxom-7JfLxXQum5G5un_TmJIR66z/view?usp=drivesdk และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค CDream สื่อความหมายสู่ปลายฝัน
    
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ