L o a d i n g . . .

งานเกษตรบางพระแฟร์ 2562 (1-9 ธ.ค.62) ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี

โพสต์ 27 พ.ย. 62 22:21  Gib  409
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 1 ธ.ค. 2562 - 9 ธ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย


ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน และฝึกอบรมภายในงานเกษตรบางพระแฟร์ 2562 ในวันที่ 1-9 ธันวาคม 2562 ชิงเงินรางวัลและโล่รางวัลในงาน พร้อมทั้งพบกับตลาดนัด การแสดง งานเปิดบ้านของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก ️
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ในลิ้งค์ >>>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciHh4xyCDNjbicuhfuhbgqaC7jMjiCZ2Vrfgngcp7wIukKhA/viewform
หมวด Open House
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ