L o a d i n g . . .

ค้นแบบหลักสูตร "การท่องเที่ยวและการโรงแรม" ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563

โพสต์ 9 ธ.ค. 62 09:45  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนัก  364
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 2 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


ข่าวดี...เปิดรับสมัครแล้ว
️การท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.วลัยลักษณ์️
(หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการ)
เอกการท่องเที่ยว (Tourism)
เอกการโรงแรม (Hotel)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2563
รอบที่ 1 Portfolio (GPAX 2.50)
ทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี 5 ทุน!
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2562
ที่ https://entry.wu.ac.th/newweb63/tcas.html
สมัครด่วน...รับจำนวนจำกัด!
สอบถามเพิ่มเติม: 0 7567 2466, 0 7567 2201
สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์

"ต้นแบบ" หลักสูตร WIL: Work-Integrated Learning
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทย
ที่ประสบความสำเร็จทุกรุ่น

สร้างโอกาสได้งานทำ "ก่อน" จบ!
สหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ 3 ภาคการศึกษา
เรียนรู้จริงทั้งในห้องและนอกห้องเรียน
เน้นการฝึกประสบการณ์ ก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารได้เร็วยิ่งขึ้น
พันธมิตรเครือข่ายผู้ประกอบการคุณภาพ
เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ

#HOSTWU
#HospitalityIndustryProgramWU
#หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
#THIPWU
#TourismandHospitalityIndustryProgramWU
#สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แฟนเพจ: Tourism and Hotel Walailak University
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ