L o a d i n g . . .

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ม.6 รอบที่1 วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562

โพสต์ 9 ธ.ค. 62 20:51  Gib  368
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 2 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี
เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับ ม.6 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา
1.หลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์
2.หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์
3.หลักสูตรสาขาวิชาประมง
4.หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
5.หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

มีสหกิจศึกษาทำงานในสถานประกอบการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการและหารายได้ระหว่างเรียน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.rmutto.ac.th
รับสมัคร 2-16 ธันวาคม 2562 นี้
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ