L o a d i n g . . .

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล รับสมัครนักศึกษา ป.โท

โพสต์ 25 ธ.ค. 62 09:54  งานประชาสัมพันธ์ สถาบันโภชนาการ  346
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ !! หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท ทั้งภาคปกติ (วันธรรมดา) และภาคพิเศษ (เรียนเสาร์อาทิตย์)

รับสมัคร รอบแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2562 -5 มกราคม 2563
สอบข้อเขียนรอบแรก เสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.inmu2.mahidol.ac.th/foodsafety/?p=138374
สอบถามเพิ่มเติม: dunyaporn.tra@mahidol.edu, donnapa.klo@mahidol.ac.th

สมัครสอบเข้า ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ