L o a d i n g . . .

เริ่มแล้ว !!! เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารเหล่าทัพ ทั้ง 4 โรงเรียน ประจำปี 2563 !

โพสต์ 16 ม.ค. 63 15:27  neilzazaza8 My.ID  369
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 9 ม.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลายในส่วนของการสอบนั้น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1.สอบวิชาการวัดความรู้
2.สอบสมรรถภาพร่างกายและสัมภาษณ์


ซึ่งในการสอบส่วนที่ 1 ของแต่ละเหล่าทัพนั้นมีดังนี้


เหล่าทหารบก (โรงเรียนนายร้อยจุลจอมเกล้า) 

รับสมัคร 3 ม.ค. - 9 ก.พ. 63 ( สมัครทางเว็บไซต์หลัก )
สอบรอบแรก : 22 มี.ค. 63
สถานที่สอบ : ม.ธรรมศาสตร์ ( ศูนย์รังสิต )
สอบรอบสอง ( พลศึกษา+สัมภาษณ์ ) : 6 - 9 เม.ย. 63 
สถานที่สอบ : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
**ประกาศสอบรอบสุดท้าย 22 เม.ย. 63**

รายละเอียดเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เหล่าทหารอากาศ (โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช)

รับสมัคร 10 ม.ค. - 14 ก.พ. 63 ( สมัครทางเว็บไซต์หลัก )
สอบรอบแรก : 21 มี.ค. 63
สถานที่สอบ : ม.ธรรมศาสตร์ ( ศูนย์รังสิต )
สอบรอบสอง ( พลศึกษา+สัมภาษณ์ ) : 6 - 8 เม.ย. 63 
สถานที่สอบ : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
**ประกาศสอบรอบสุดท้าย 24 เม.ย. 63**

รายละเอียดเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์หลักนักเรียนนายเรือ เหล่าทหารเรือ (โรงเรียนนายเรือ)

รับสมัคร 3 ม.ค. - 17 ก.พ. 63 ( สมัครทางเว็บไซต์หลัก )
สอบรอบแรก : 14 มี.ค. 63
สถานที่สอบ : ม.ธรรมศาสตร์ ( ศูนย์รังสิต )
สอบรอบสอง : 6 เม.ย. 63 
สถานที่สอบ : โรงเรียนนายเรือ 
สอบ พลศึกษา+สัมภาษณ์ : 8 เม.ย. 63 
**ประกาศสอบรอบสุดท้าย 21 เม.ย. 63**

รายละเอียดเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์หลักนักเรียนนายเรือ 
นักเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)

รับสมัคร 16 ม.ค. - 10 ก.พ. 63 ( สมัครทางเว็บไซต์หลัก )
สอบรอบแรก : 8 มี.ค. 63
สถานที่สอบ : ม.ธรรมศาสตร์ ( ศูนย์รังสิต ) / ม.เกษมบัณฑิต ( วิทยาเขตพัฒนา )
สมัครสอบรอบสอง : 6 เม.ย. 63 
สอบพลศึกษา : 6 - 7 เม.ย. 63
วัดขนาดร่างกายและสอบสัมภาษณ์ : 8 - 10 เม.ย. 63
สถานที่สอบ : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
**ประกาศสอบรอบสุดท้าย 22 เม.ย. 63**

รายละเอียดเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์หลักนักเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ 


ในการสอบส่วนที่ 2


ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ