L o a d i n g . . .

อัสสัมชัญ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

โพสต์ 22 ม.ค. 63 11:46  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ  410
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 25 ม.ค. 2563 - 12 ก.พ. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมต้น , เด็กประถมและต่ำกว่า , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


อัสสัมชัญ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
กําหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
สำหรับนักเรียนภายนอก ระดับชั้น ม.1, EP-M.1, ม.4 และ EP-M.4
---------------------------
1. กรอกใบสมัครทาง ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.assumption.ac.th ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. – 12 ก.พ. 63
2. รับสมัคร และสอบสัมภาษณ์ ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ : 15 ก.พ. 63 เวลา 08.30–12.00 น.
3. สอบข้อเขียน อาคารอัสสัมชัญ 2003 / อาคารกอลมเบต์ : 22 ก.พ. 63 เวลา 08.30–12.00 น.
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.assumption.ac.th : 26 ก.พ. 63 เวลา 16.00 น.
5. รายงานตัว (ผู้ปกครองรับจดหมาย) : 27 ก.พ. 63
6. ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ (ผู้ปกครองและนักเรียน) : 29 ก.พ. 63
7. เรียนภาคฤดูร้อน : 23 มี.ค. - 24 เม.ย. 63
---------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนอัสสัมชัญ โทรศัพท์ 0-2630-7111-20 สำนักผู้อำนวยการ ต่อ 422 และ 423
---------------------------
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเรียนได้ที่
http://www.assumption.ac.th
https://www.youtube.com/AssumptionCollege1885
https://www.facebook.com/AssumptionCollege1885/
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ