L o a d i n g . . .

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์ 27 ม.ค. 63 20:58  ๋Jantra  230
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 27 ม.ค. 2563 - 17 เม.ย. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


ตลาดหลักทรัพย์ฯ  เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งขยายโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรคุณภาพสู่ตลาดทุนไทย จัดโครงการ SET Scholarship 2020 มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้น ๆ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีโอกาสเข้าทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจบการศึกษาสมัครได้ตั้งวันนี้-17 เม.ย. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม https://setga.page.link/Wck7PcppAkQ1qgWa7
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ