L o a d i n g . . .

เข้าฟรี! ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา YALPI Talk ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563

โพสต์ 2 ก.พ. 63 11:43  ChakritW. My.ID  249
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 5 ก.พ. 2563 - 7 ก.พ. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


เข้าฟรี! ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา YALPI Talk ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา YALPI Talk ภายใต้ธีม “Advancing Youth Engagement for ASEAN Inclusive Community” ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563

YALPI Talk เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Young ASEAN Leaders Policy Initiative ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ฟัง โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้สนทนาและแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายไปพร้อมกับตัวแทนเยาวชนจากนานาชาติ และแขกรับเชิญสุดพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพลังของเยาวชนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในทางการเมืองและสังคม

สถานที่:
ห้อง 801 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*เข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
*ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ
*นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าร่วมเสวนาเต็มวันจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ

สำรองที่นั่ง:
http://bit.ly/YALPI2020registration

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
yalpichula@gmail.com
Tel. ‪(+66)924511599‬ — คุณปรภัทร ชิวปรีชา, รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล, Young ASEAN Leaders Policy Initiative 2020

ดูรายละเอียดกิจกรรมเต็ม ๆ ได้ที่เพจ Facebook : YALPIChula
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ