L o a d i n g . . .

โครงการทุนเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ ฟรี!

โพสต์ 5 ก.พ. 63 13:53  kookkaii :3 My.ID  216
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 5 ก.พ. 2563 - 23 ก.พ. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , เด็กมัธยมปลาย


KorPunGun :  
anyone CAN go scholarships 

"แคน นายิกา" ขอนำเสนอ ทุนเรียนภาษาฟรีที่ฟิลิปปินส์ ระยะเวลา สัปดาห์ ปี 2563 โดยการสนับสนุนจากศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน (KorPunGun) และสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำจากประเทศฟิลิปปินส์

สำหรับเยาวชนที่มีศักยภาพด้านการสื่อสาร ความมุ่งมั่นที่จะค้นหาประสบการณ์ใหม่ พัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษา ตลอดจนการสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่จากต่างแดน และการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อการขยายและส่งมอบโอกาสในการไปใช้ชีวิต เรียนรู้และฝึกใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
2) เพื่อส่งเสริมการรพัฒนาเยาวชนในการพัฒนาทักษะการสื่อสารในระดับสากล
3) เพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศฟิลิปินส์

ทุนเต็มจำนวน ทุน
รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าธรรมสถาบันและรัฐบาล และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) อายุ 15 ปี + และไม่เกิน 25 ปี (นับจากช่วงเวลาที่จะเดินทาง)
2) สามารถที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ในระยะเวลา สัปดาห์เต็ม
3) ไม่จำกัดความถนัดและระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
4) มีความสามารถในการนำเสนอมุมมอง บอกต่อ แบ่งปัน ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทาง

 กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์
คลิก https://bit.ly/2sBIWsA


ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ