L o a d i n g . . .

เชิญผู้ประกอบการ นักออกแบบ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวและสัมมนาชี้แจงแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) สัมมนาฟรี!!

โพสต์ 6 ก.พ. 63 15:37  ppid My.ID  156
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 11 ก.พ. 2563 - 13 ก.พ. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


เชิญผู้ประกอบการ นักออกแบบ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวและสัมมนาชี้แจงแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) สัมมนาฟรี!!
"กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคม สถาบัน องค์กร สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ฯลฯ  เชิญผู้ประกอบการ นักออกแบบ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวและสัมมนาชี้แจงแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) สัมมนาฟรี!!
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเข้าประกวด
- รางวัล-รางวัลพิเศษ มีอะไรบ้าง
- อะไรคือ Sustainable Design
- การออกแบบบาร์โค้ด Barcode Design
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.  
ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 Thai-IDC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท
โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 ก.พ. 63 รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น!!
️  ลงทะเบียนได้ที่ QR code ในโปสเตอร์ หรือทาง https://forms.gle/wNJs2PAkX664VZ7JA  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  061-4234926 หรือ inbox facebook  https://www.facebook.com/dip.go.th/
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ