L o a d i n g . . .

คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

โพสต์ 7 ก.พ. 63 12:12  MEDSIAM  215
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , เด็กมัธยมปลาย


คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

จำนวนรับ 48 คน

เปิดรับสมัคร 1-28 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร
- มัธยมปลาย
- มัธยมปลาย (นานาชาติ)
- ปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน
- SAT II
- IELTS/TOELF PBT/TOELF CBT/TOELF IBT/CU-TEP

วิธีการคัดเลือก
- ทำแบบทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- สอบสัมภาษณ์ตาม Compretencies และตรวจสุขภาพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก  20 มีนาคม 2563

ทำแบบทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 27 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 28 มีนาคม 2563

สอบสัมภาษณ์ตาม Compretencies และตรวจสุขภาพ 29 มีนาคม 2563

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 31 มีนาคม 2563

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2-3 เมษายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม bit.ly/2RGzZI4

สมัครช่องทางออนไลน์ https://admission.siam.edu/apply/
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ