L o a d i n g . . .

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมส่งผลงานประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ "ถ้าโลกนี้มีของวิเศษ" ภายใต้แนวคิด Prodigy of Life

โพสต์ 22 ก.พ. 63 15:50  S-FEST  323
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 21 ก.พ. 2563 - 25 มี.ค. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย                         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

           ขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมส่งผลงานประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ
                                "ถ้าโลกนี้มีของวิเศษ" ภายใต้แนวคิด Prodigy of Life

           ร่วมชิงโล่รางวัลชนะเลิศจากนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

                              ความยาวไม่เกิน 7 นาที ทีมละไม่เกิน 7 คน ไม่จำกัดสถาบัน
                                      1 ทีมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น

                                        ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2563

                                    กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                                   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
                                              Facebook Page : S-Fest / Inbox
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ