L o a d i n g . . .

ARIT เฟ้นหาเยาวชนไทย ร่วมการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ “MOS Olympic Thailand Competition 2020” พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่การแข่งขันบนเวทีระดับโลก

โพสต์ 24 ก.พ. 63 17:55  ARIT Competition  400
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 24 ก.พ. 2563 - 31 พ.ค. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , เด็กมัธยมปลาย


ARIT เฟ้นหาเยาวชนไทย ร่วมการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ “MOS Olympic Thailand Competition 2020” พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่การแข่งขันบนเวทีระดับโลก
เวทีการแข่งขัน “MOS Olympic World Championship” เป็นการแข่งขันโปรแกรม Microsoft ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 แล้ว ซึ่งในแต่ละปีจะมีตัวแทนเยาวชนผู้สนใจจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อชิงความเป็นสุดยอดเยาวชนที่มีทักษะความสามารถด้านโปรแกรม Microsoft ในเวทีระดับโลก

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปร่วมแข่งขันเวที “MOS Olympic Thailand Competition” ได้เล็งเห็นความสำคัญ และต้องการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการแข่งขันทักษะทางด้านไอที ภายใต้ “โครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2020” ขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่ชนะการแข่งขันบนเวทีประเทศไทยนี้ ส่งเข้าร่วมแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับเยาวชนไทยอายุ 15 – 21 ปี ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office และสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยสู่เวทีระดับโลก

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้ววันนี้
ผ่านทาง www.aritcompetition.com
กิจกรรมอื่นๆ ในหมวด การประกวด-แข่งขัน ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ