L o a d i n g . . .

คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่รอบ TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2563

โพสต์ 28 ก.พ. 63 10:02  PRPTSWU  438
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 17 เม.ย. 2563 - 27 เม.ย. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , เด็กมัธยมปลาย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่รอบ TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2563
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
ผ่านระบบ #TCAS62 ในรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)
ประจำปีการศึกษา 2563

รับทั้งหมด 125 ที่นั่ง / 2 สาขาวิชา
สาขากายภาพบำบัด รับ 80 คน
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 45 คน

คัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT PAT2 และ วิชาสามัญ
ปีการศึกษา 2563 เท่านั้น!

รับสมัคร 17-27 เมษายน 2563
สมัครทาง http://mytcas.com

ติดตามข่าวการรับสมัครได้ที่

Facebook คณะกายภาพบำบัด มศว
http://healthsci.swu.ac.th/
Instragram: pthp_swu
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ