L o a d i n g . . .

รู้จักกับ Online Distance Learning เรียนอยู่บ้านก็ได้ใบปริญญา! สนใจสมัครเรียน SI-UK ช่วยได้!

โพสต์ 24 มี.ค. 63 13:44  SI-UK My.ID  157
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 24 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


รู้จักกับ Online Distance Learning เรียนอยู่บ้านก็ได้ใบปริญญา! สนใจสมัครเรียน SI-UK ช่วยได้!
รู้จักกับ Online Distance Learning เรียนอยู่บ้านก็ได้ใบปริญญา! สนใจสมัครเรียน SI-UK ช่วยได้!

Distance Learning (การศึกษาทางไกล) เป็นรูปแบบการศึกษาประเภทหนึ่ง มีตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงขั้นปริญญา ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่ไม่สามารถสละเวลาไปเรียนในระบบการศึกษาปกติได้ เนื่องจากปัจจัยเช่น หน้าที่การงาน ภาระครอบครัว เป็นต้น และ Distance Learning ยังเป็นการช่วยเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะ มีประโยชน์ในการทำงาน โดยผู้สอนและผู้เรียนจะอยู่ไกลกัน แต่สามารถเกิดการเรียนรู้ได้โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสื่อออนไลน์ E-Book เทปเสียง คอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มอื่น ๆ หรือจะเป็นการใช้อุปกรณ์อย่างโทรคมนาคม สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เข้ามาช่วยได้โดยนำสื่อเหล่านั้้นมาผสมผสานกันเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตร โปรแกรม เสมือนเรียนอยู่ในห้องเรียน

Distance Learning ในสหราชอาณาจักร (UK) 
สำหรับการเรียน Distance Learning ในสหราชอาณาจักร (UK) นั้นมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรี - โท หลักสูตร Foundation แยกย่อยไปในแต่ละสาขาอีก ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าเปิดสอนแบบไหน การสมัครเรียนมีทั้งทำผ่าน Online/Paper ค่าใช้จ่ายหลักสูตรและระยะเวลาก็แตกต่างกันไป ในปัจจุบันการเรียนทางไกลระบบออนไลน์ ค่อนข้างเป็นที่นิยม มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มมีการเปิดหลักสูตรนี้

แนะนำรายชื่อมหาวิทยาลัยใน UK ที่มีหลักสูตร Online Distance Learning 

หากน้องคนไหนสนใจ #เรียนต่ออังกฤษ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำจาก UK หรือ Online Distance Learning Course สามารถปรึกษาพี่ ๆ SI-UK ได้ตั้งแต่วันนี้

สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษา ฟรี!

https://siuk.link/sg4zuQ


#SIUK เราพร้อมบริการฟรีทุกขั้นตอน #เรียนอยู่บ้านก็คว้าใบปริญญาได้

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ