Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี รับสมัครระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี (ศิลปศึกษา)

โพสต์ 28 พ.ค. 63 22:44  ช่างศิลป์สุพรรณ  118
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 พ.ค. 2563 - 15 มิ.ย. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น


วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี รับสมัครระดับ ปวช.  ปวส.  และปริญญาตรี (ศิลปศึกษา)
   ระดับ ปวช. ปวส.
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีเลื่อนรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ศ.ปวช. แล ศ.ปวส.
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2563
สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่
http://registra.bpi.ac.th/applicant_ve/applicant_web/index.php
โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
ส่งมาที่
"สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ......................"
งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
เลขที่ 16 หมู่ที่ 4 ตำบลรั้วใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
72000
ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2563
เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบ 2
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศ.ปวช. 1
หลักสูตรศิลปกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศ.ปวส.1
หลักสูตรศิลปกรรม 6 สาขา
1. จิตรกรรม
2. ประติกรรม
3. ภาพพิมพ์
4. ศิลปะไทย
5. ออกแบบตกแต่ง
6. เครื่องเคลือบดินเผา
หรือค้นหาใน Google พิมพ์ว่า วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี พบเว็บไซต์วิทยาลัย คลิกที่สมัครเรียน ก็จะไปเว็บระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ www.registra.bpi.ac.th
มาสมัครได้เลยครับ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
035-555-370

ระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม เริ่มเปิดสมัครเรียนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)
Bachelor of Education Program Art Education
พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบพิเศษ
กำหนดวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เพื่อเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน สมัครทางออนไลน์
ประจำปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่บัดนี้  - 15 มิถุนายน 2563
กำหนดรับสมัครออนไลท์ทาง
http://registra.bpi.ac.th/he/applicant/input_admission.php?0.8072465458806948&menu_id=&SENTMENUID=&proc=add&input_admission_str_id=766&admission_str_fac_id=807&admission_type_id=113&state=1
พร้อมพิมพ์ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท และชำระค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2563
(ต้องชำระเงินภายในวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
ส่งเอกสารการสมัคร
1.หลักฐานค่าชำระเงินจากธนาคาร
2.แฟ้มสะสมผลงาน (เพื่อพิจารณาการเข้าศึกษาต่อ)
โดยส่งตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร 15 มิถุนายน 2563 และพิจารณารับเอกสารจากตราประทับวันที่รับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
"สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา รอบพิเศษ"
งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
เลขที่ 16 หมู่ที่ 4 ตำบลรั้วใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
72000
ถ่ายรูปหลักฐานส่งทาง Inbox Facebook
วิทยาลัย ช่างศิลปสุพรรณบุรี (ส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานการชำระเงินนถือเป็นการสมัครสำเร็จ)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ 17 มิถุนายน 2563
สอบคัดเลือกวันที่ 20 มิถุนายน 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก 22 มิถุนายน 2563
ทางเพจ Facebook วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
หรือค้นหาใน Google พิมพ์ว่า วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี พบเว็บไซต์วิทยาลัย คลิกที่สมัครเรียน ก็จะไปเว็บระบบบริหารการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ www.registra.bpi.ac.th
มาสมัครได้เลยครับ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
035-555-370
#ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
#arted63 #SuphanburiCollegeOfFineArt
#ศิลปศึกษา #วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
#มาเป็นเด็กช่างศิลปสุพรรณด้วยกันนะ
#แชร์วนไป
https://youtu.be/KilDzSJnzj0
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ