Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

เปิดรับสมัครแล้ว!!! โครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน Power of Youth” โดยสโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ชนะรับรับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการ

โพสต์ 22 ต.ค. 63 15:25  สโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล  548
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ต.ค. 2563 - 20 พ.ย. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


เปิดรับสมัครแล้ว!!! โครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน Power of Youth” โดยสโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ชนะรับรับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการ
เปิดรับสมัครแล้ว

สโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญชวนน้อง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 จากโรงเรียนทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอน Power of Youth”
โดย สโมสรโรตารีกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ร่วมสร้างเสริมความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางที่หลากหลาย เปิดโอกาสฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และวางแผนอย่างสร้างสรรค์ นำไปปฏิบัติจริง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ
กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่ : https://bit.ly/register_bkkinter_camp

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ
- ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีมละ 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 คน
- สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
- ผู้สมัครทั้ง 4 คนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร
- ส่งแผนรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังจบกิจกรรมค่าย ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
- ทีมที่ชนะเลิศแผนรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ชนะเลิศ จำนวน 5 ทีม จะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการจริงให้สัมฤทธิผล ทีมละ 20,000 บาท
- ทีมที่ชนะการดำเนินการ จะได้รับรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ท่านองคมนตรี จรัญธาดา กรรณสูต พร้อมทุนการศึกษา
.
รางวัลสำหรับทีมที่ชนะการดำเนินงาน
รางวัลชนะเลิศ: รับทุนการศึกษา 40,000 บาท ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: รับทุนการศึกษา 20,000 บาท ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมทีม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมทีม
.
สอบถามเพิ่มเติม
คุณพรรณวิภา 081 8465604  คุณกฤติยา 081 9011637
หรือ Inbox Facebook: Rotary Bangkok International
www.facebook.com/RotaryBangkokInter
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ