Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

มทส. เปิดสอบวัดระดับความสามารถ (Advanced Placement Test) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563

โพสต์ 27 ต.ค. 63 14:47  APTest-SUT  508
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 12 ต.ค. 2563 - 9 พ.ย. 2563
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส. , เด็กมัธยมปลาย , เด็กมัธยมต้น , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


มทส. เปิดสอบวัดระดับความสามารถ (Advanced Placement Test) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563
โครงการสอบวัดระดับความสามารถ (Advanced Placement Test)
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจได้เข้าสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า​ทั่วประเทศ​ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ณ วันที่เปิดรับสมัคร

วิชาที่เปิดสอบ
1. แคลคูลัส
2. วิชาเคมี
3. ชีววิทยา
4. ฟิสิกส์

วิธีการสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวิชาได้ที่ http://aptest.sut.ac.th ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


การชำระเงินค่าสมัคร
ค่าสมัครวิชาละ 250 บาท โดยให้เข้าสู่ระบบแล้วพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัครสอบ แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามที่ระบุ หรือที่ตู้ atm ของธนาคารไทยพาณิชย์ กำหนดชำระภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การสมัครสอบ ทั้งนี้ สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ภายหลังการชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทาง http://aptest.sut.ac.th
และผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป


วันสอบและสถานที่สอบ
วันเสาร์ 28 พฤศจิกายน 2563
สอบวิชา ฟิสิกส์ เวลา 08.00 - 12.00 น. (4 ชั่วโมง)
สอบวิชา เคมี เวลา 13.00 - 17.00 น. (4 ชั่วโมง)
วันอาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2563
สอบวิชา ชีววิทยา เวลา 09.00 - 12.00 น. (3 ชั่วโมง)
สอบวิชา แคลคูลัส เวลา 13.00 - 17.00 น. (4 ชั่วโมง)

สถานที่สอบ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
2. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
3. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
4. โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
5. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

การประกาศผล
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศผลการสอบภายในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทาง http://aptest.sut.ac.th ทั้งนี้ ภายหลังจากประกาศผลแล้ว สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองคะแนนสอบได้ โดยคะแนนดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ


รางวัลและเกียรติบัตร
1. ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดของแต่ละวิชา จะได้รับรางวัลจำนวน 10,000 บาท (รวม 4 รางวัล) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ กรณีผู้ที่มีคะแนนสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน เงินรางวัลดังกล่าวจะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนผู้ได้รับรางวัล
2. ผู้มีผลสอบระดับ A, B+ และ B สามารถเลือกบันทึกระดับคะแนนตัวอักษรใน Transcript เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยดำเนินการในต้นปีการศึกษา
3. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. จะจัดพิธีมอบรางวัลในเดือนธันวาคม 2563 โดยจะแจ้งกำหนดการและสถานที่ให้ทราบในภายหลัง
4. ผู้เข้าสอบทุกคนใบแสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถฯ (AP-Test) สามารถใช้แนบเป็นส่วนหนึ่งของ Portfolio เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบ Portfolio ได้ ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณาเท่านั้นและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศรับสมัครขอแต่ละสำนักวิชา

มาสมัครกันเยอะๆ นะค้าบบบบบ
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ