ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

9

จำนวนแชร์
1

 


จบไปทำอะไรได้บ้าง ? (ทัศนมาตรศาสตร์)

จบไปทำอะไรได้บ้าง ? (ทัศนมาตรศาสตร์)

นักทัศนมาตรศาสตร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแก้ไขความผิดปกติทางสายตาให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนในระบบตา และมักต้องทำงานร่วมกับจักษุแพทย์เสมอ

ผู้ป่วยจำนวนมากที่มีโรคทางตาซับซ้อนต้องใช้ความเชี่ยวชาญของจักษุแพทย์ในการดูแล หากผู้ป่วยได้รับการดูแลจนโรคอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่ผู้ป่วยไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีความต้องการเครื่องมือช่วยในการมองเห็น ก็เป็นหน้าที่ของนักทัศนมาตรศาสตร์  ดังนั้นนักทัศนมาตรศาสตร์จะสามารถประกอบแว่นตา คอนแทคเลนส์ และเครื่องช่วยการมองเห็นพิเศษอื่นๆ แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น การประกอบแว่นตาเลนส์ 2 ชั้นแบบพิเศษ หรือการเคลือบกระจกให้เหมาะสมเพื่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน และการประกอบแว่นตาเพื่อการแก้ไขสายตาเอียง เป็นต้น

ส่วนหน้าที่อื่นๆ ได้แก่ การทำหน้าที่ตรวจและทดสอบระบบการมองชัดของสายตา ทดสอบระบบการเคลื่อนไหวของดวงตา ตรวจคัดกรองสายตาที่ผิดปกติก่อนส่งต่อแพทย์ ฝึกบริหารกล้ามเนื้อตา เป็นต้น

โดยผู้ที่เป็นนักทัศนมาตรศาสตร์ได้นั้น จะต้องสอบผ่านมาตรฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฎีวิชาชีพ ภาคปฏิบัติวิชาชีพ ทฤษฎีกฎหมาย และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีนักทัศนมาตรศาสตร์จำนวนน้อยมาก (หลักสิบ)

เด็กดีดอทคอม :: เรียนรู้จากประสบการณ์ต้องเรียนที่ U of New Haven

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > ข้อมูลคณะในฝัน
ความคิดเห็น

9

จำนวนแชร์
1

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

9 ความคิดเห็น

 1. 15 มี.ค. 2555, 15:14 น.
  หลักสิบเอง !!!  =[]=
  อนาคตจะมีเราเพิ่มไปอีกคน
  5555
  #1
 2. 8 เม.ย. 2555, 02:37 น.
   แอดมิสชั่น ม นเรศวร
  #2
 3. #3 โอกาสดีOD
  2 พ.ค. 2555, 01:42 น.
  สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry - O.D.) เป็นหลักสูตรปริญญาสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานหลักสูตรจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมนักทัศนมาตรศาตร์ไทย คณะกรรมการประกอบโรคศิลปะและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งไม่เคยมีหลักสูตรใดผ่านการพิจารณาทั้งหมดได้เท่านี้มาก่อน ในปีที่ผ่านมาปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) เป็นที่เรียบร้อยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทย ดังนั้นหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตจึงเป็นหลักสูตรมาตรฐานสูงสุดของประเทศในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรศาสตร์  ต่างจากความเข้าใจเดิมๆ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรไม่ได้มีหน้าที่หลักในการประกอบแว่นสายตาหรือเปิดร้านตัดแว่น หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตไม่ได้มุ่งสำหรับการผลิตบุคลากรสำหรับร้านแว่นสายตาแต่เป็นการปฏิวัติการปฏิบัติงานทางการแพทย์ด้านสายตาของทั้งประเทศขึ้นมาใหม่ทั้งระบบ โดยกำหนดให้มีบุคลากรที่มีมาตรฐานสูงระดับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรตามมาตรฐานสากลและสถานพยาบาลเฉพาะสำหรับการประกอบโรคศิลปะด้านนี้ด้วย  สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สำหรับปีการศึกษา 2555 เพื่อเข้าเรียนต่อในหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาของผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาทัศนมาตรศาสตร์ตามกฎหมายการประกอบโรคศิลปะ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วนที่สุดหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า - School of Optometry ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) หากสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ชั้น 2 ห้อง 0212 อาคารสุโขทัย โทร. 0-2310-8906-7 หรือ http://www.ihs.ru.ac.th  หมายเหตุ: ผู้ที่ต้องการศึกษาในสาขาทัศนมาตรศาสตร์จำเป็นต้องผ่านการสอบข้อเขียนซึ่งประกอบด้วย 5 รายวิชาสายวิทยาศาสตร์ได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ปฏิทินการสอบรับตรงของสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง

  ประกาศรับสมัครและจำหน่ายใบสมัคร...................2 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2555

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ................................1 มิถุนายน 2555

  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์................................2 มิถุนายน 2555

  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา..................................5 มิถุนายน 2555

  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่...................................6 - 8 มิถุนายน 2555
  #3
 4. #4 อ้อ
  18 ธ.ค. 2555, 09:40 น.
  เงินเดือนประมาณเท่าไรคะ
  #4
 5. #5 OD12-4
  8 ม.ค. 2556, 15:17 น.
  คณะทัศนมาตรศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สำหรับปีการศึกษา 2556 เพื่อเข้าเรียนต่อในหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาของผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาทัศนมาตรศาสตร์ตามกฎหมายการประกอบโรคศิลปะ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วนที่สุดหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า - School of Optometry ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) หากสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองที่ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ชั้น 2 ห้อง 0212 อาคารสุโขทัย โทร. 0-2310-8906-7 หรือ http://www.ihs.ru.ac.th  หมายเหตุ: ผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตจำเป็นต้องผ่านการสอบข้อเขียนซึ่งประกอบด้วย 5 รายวิชาสายวิทยาศาสตร์ได้แก่ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสำหรับหลักสูตร 6 ปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 นี้ประมาณ 580,000 บาท  ปฏิทินการสอบรับตรงของคณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง

  ประกาศรับสมัครและจำหน่ายใบสมัคร 12 ธันวาคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2556

  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2556

  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 14 - 15 มีนาคม 2556
  #5
 6. #6 ท้อใจกับ OD
  20 ก.พ. 2556, 09:36 น.
  อย่ามาเรียนเลย สังคมร้านเเว่นที่มาเรียนเเย่มากๆครับ ถ้าคิดว่าอยู่ได้ก็มาครับ เเตอยู่อย่างน้อย 4 ปีน่ะ เพื่อนในรุ่นก็กั๊กงานกันด้วย เวลาทีงานอะไรไม่ยอมบอกกัน
  #6
 7. #7 GS-3000
  16 มี.ค. 2556, 17:00 น.
  สงสัยเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่า จริงๆแล้วงานมีเยอะจนไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนดี แต่นั่นก็ขึ้นกับศักยภาพของแต่ละคนนะ
  #7
 8. #8 สุนิสา
  27 พ.ค. 2556, 18:44 น.
  หางานยากนะเรียนก้อคิดดีๆมันเป็นวงแคบๆไม่ค่อยเปิดกว้างถ้าให้ดีน่าจะมีกิจการร้านแว่นเป็นของตัวเองแค่ตรวจวัดสายตาในโรงบาลจักษุเค้าก้อทำกันเองได้หรือถ้าแค่วัดสายตาสั้นยาวพยาบาลเค้าก้อทำได้ไม่ต้องพึ่งทัศนหรอก
  #8
 9. #9 คุณสา
  28 ก.ค. 2556, 10:20 น.
  สวัสดีค่ะ !! ขออนุญาตแจ้งตำแหน่งงานว่างนะคะ

  บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม Air-x ค่ะ

  ตอนนี้ทางบริษัทฯ เปิดรับตำแหน่งงานดังนี้ค่ะ

  1. พนักงานคุมเครื่องเลสิก (ประจำศูนย์ปิยะเวท)

  2. พนักงานตรวจวัดสายตา (ประจำศูนย์ยันฮี)

  3. พนักงานตรวจวัดสายตา (ประจำศูนย์ไทยนครินทร์)

  4. พนักงานคุมเครื่องเลสิก (ประจำศูนย์ไทยนครินทร์)  หากท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด นะคะ

  โทร 02-910-0950 ต่อ 1265 จ-ศ เวลา 08.30 - 16.00 น.
  #9

แสดงความคิดเห็น

อยากจะชวนเธอไปท่องอวกาศ, ไปกันยังไงดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .