ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

119

จำนวนแชร์
1,631


          สวัสดีครับ ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคอีสานเลยก็ว่าได้ ที่เผยกำหนดการรับตรงประจำปี 2557 ออกมาให้น้องๆ ได้เตรียมตัวกันแล้ว สำหรับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยปีนี้รายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ยังคงจัดเต็มหลายคณะเหมือนเดิม แถมสมัครได้ทั่วประเทศ แต่ที่จะมีเปลี่ยนก็จะเป็นช่วงเวลาการรับสมัครที่จะมาช้ากว่าปีก่อนๆ ประมาณ 1-2 เดือน ว่าแล้วก็ไปดูรายละเอียดคร่าวๆ กันเลย

มาแล้ว!! โควตา-รับตรง 57 ม.มหาสารคาม (ทั่วประเทศ)

คณะที่เปิดรับตรงปี 2557
          - คณะแพทยศาสตร์
          - คณะเภสัชศาสตร์
          - คณะพยาบาลศาสตร์
          - คณะสาธารณสุขศาสตร์
          - คณะวิทยาศาสตร์
          - คณะเทคโนโลยี
          - คณะสัตวแพทยศาสตร์
          - คณะวิทยาการสารสนเทศ
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์
          - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
          - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
          - คณะการบัญชีและการจัดการ
          - คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
          - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          - วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
          - คณะศึกษาศาสตร์
          - คณะศิลปกรรมศาสตร์
          - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์


องค์ประกอบการรับสมัคร (แบ่งออกเป็น  2  ส่วน)

ส่วนที่ 1 คิดเป็น 100 %
          - องค์ประกอบที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขากำหนด คิดเป็น 10 %
          - องค์ประกอบที่ 2 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 20 %
          - องค์ประกอบที่ 3 ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT-PAT จากการสอบ GAT-PAT 1/2557
                                  (สอบเดือนธันวาคม 2556) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 70 %
    
ส่วนที่ 2  การสอบสัมภาษณ์โควตารับตรงทั่วประเทศ ซึ่งการพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ

มาแล้ว!! โควตา-รับตรง 57 ม.มหาสารคาม (ทั่วประเทศ)


กำหนดการรับสมัคร
         01-30 พ.ย.56 - รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th
         16-20 ธ.ค.56 - รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครรับตรงปี 2557 ณ หน่วยรับสมัคร ดังนี้
                               เส้นทางที่ 1
                                   - โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย (16 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู (17 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย (18 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี (19 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น (20 ธันวาคม 2556)

                               เส้นทางที่ 2
                                   - โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (16 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม (17 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร (18 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (19 ธันวาคม 2556)

                                เส้นทางที่ 3
                                   - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ (16 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ (17 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ (18 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา (19 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (20 ธันวาคม 2556)

                                 เส้นทางที่ 4
                                   - โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (16 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ (17 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร (18 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด (19 ธันวาคม 2556)
                                   - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (20 ธันวาคม 2556)

          22-23 ธ.ค.56 - ทางมหาวิทยาลัยรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีระบบรับตรง  ประจำปีการศึกษา 2557 (กรณีโรงเรียนรวบรวมส่งโดยเรียงชุดใบสมัครคัดเลือกฯ ตามเลขที่ใบสมัครจากน้อยไปหามาก)

          8-10 ม.ค.57 - ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้

          11 ก.พ.57 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th

          18 ก.พ.57 - สอบสัมภาษณ์ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ
          25 ก.พ.57 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน www.msu.ac.th

อ่านระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ www.acad.msu.ac.th


          ทั้งนี้เป็นกำหนดการคร่าวๆ ของโควตาประเภทรับตรงทั่วประเทศ 57 นะครับ ซึ่งเดี๋ยวจะมีโควตาอื่นๆ ตามมาอีกมายมาย น้องๆ สามารถอ่านจากระเบียบการตัวเต็มที่จะออกมาเร็วๆ นี้ สุดท้ายนี้ พี่ลาเต้ ต้องขอขอบพระคุณทาง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้กับทีมงานเว็บเด็กดีได้ประชาสัมพันธ์ให้น้องๆ ทราบกันในครั้งนี้ด้วยครับ

           เริ่มแล้ว!! บริการรับข่าวแอดมิชชั่น+รับตรงปี 2557 ผ่านทาง SMS คลิกที่นี่ มาแล้ว!! โควตา-รับตรง 57 ม.มหาสารคาม (ทั่วประเทศ)

มาแล้ว!! โควตา-รับตรง 57 ม.มหาสารคาม (ทั่วประเทศ)

ใครเล่นทวิตเตอร์มา Follow ตามข่าวรับตรงแอดมิชชั่นจากพี่ได้นะ @lataedekd

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

119

จำนวนแชร์
1,631

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #43 Orthai
  12 ก.ค. 2556, 18:45 น.
  สอบวันไหนไม่เห็นมีวันสอบ ได้สอบปะเนี่ย
  #43
 2. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #10 bitoey
  14 มิ.ย. 2556, 08:22 น.
  สมัค เองในเว็บไม่ได้ หรอ ทำไมต้องไปเอายุ ร.ร. อื่น
  #10

119 ความคิดเห็น

 1. #1 ฝัน
  12 มิ.ย. 2556, 16:07 น.
  ไม่นะ ไม่พร้อมมม T______________________T กรี๊ด
  #1
 2. 12 มิ.ย. 2556, 17:55 น.
  จะอ่านหนังสือทันมั้ยยยย ย T^T
  #2
 3. 12 มิ.ย. 2556, 17:58 น.
  ฟิต ๆ ต้องสู้แล้วสิ ><
  #3
 4. #4 TOT
  12 มิ.ย. 2556, 19:31 น.
  คือบ้านหนูอยู่ไกลจากจุดรับใบสมัครทั้งสี่มากเลยค่ะ ไม่ทราบว่าพอมีวิธีรับใบสมัครแบบอื่นบ้างมั้ยคะ ที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงหน่วยรับสมัคร TOT

  #4
  • 26 ก.ย. 2556, 06:33 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เค้าจะมีที่อยู่ให้ส่งมาให้ทางไปรษณีย์อยู่ครับ ลองเข้าไปดูในลิงค์นะครับ มันอยู่ล่างสุดเลย พี่จะรอน้องๆทุกคนนะครับ สู้ๆเยี่ยม

   http://www.acad2.msu.ac.th/2557/quota/main_step.php
   #4-1
 5. 12 มิ.ย. 2556, 20:53 น.
  รอคอยเวลานี้มา นานละ
  #5
 6. 13 มิ.ย. 2556, 07:49 น.
  #..ยังหวั่นๆกะเรื่องเกรดอยู่เลย...T^T
  #8
 7. #9 Ford
  13 มิ.ย. 2556, 21:04 น.
  ทำไมประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ก่อนวันที่สอบละครับ งง
  #9
  • 26 ก.ย. 2556, 06:38 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ประกาศรายชื่อครับ ลองอ่านดูใหม่นะครับ ยิ้ม
   #9-1
 8. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #10 bitoey
  14 มิ.ย. 2556, 08:22 น.
  สมัค เองในเว็บไม่ได้ หรอ ทำไมต้องไปเอายุ ร.ร. อื่น
  #10
  • 26 ก.ย. 2556, 06:39 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เค้าก็ให้สมัครในเว็บแหล่ะครับ โรงเรียนที่ระบุไว้เป็นแค่สถานที่ในการแนะแนวเท่านั้นครับ
   #10-1
 9. #11 เ้้่เ้่
  14 มิ.ย. 2556, 11:04 น.
  อย่ามาเลย เตือนด้วยความหวังดี
  #11
  • #11-1 เพียว
   11 ก.ย. 2556, 13:46 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ทำไมหละครับพี่
   #11-1
  • 2 ต.ค. 2556, 16:34 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   นั้นนะซิ ทำไมเหรอ
   #11-2
 10. #12 KFC_SOGOOD
  14 มิ.ย. 2556, 19:26 น.
  ต้องเร่งอ่านหนังสือแล้ว
  #12
 11. #13 Mei
  14 มิ.ย. 2556, 21:49 น.
  เอาGat-Pat เยอะมากเลยง่าาาา
  #13
 12. #14 Jarinya Riyota
  14 มิ.ย. 2556, 22:22 น.
  ความฝันใกล้เป็นจริงแร้ววววววววว !! เย้ๆๆๆๆ
  #14
 13. #15 Bow
  15 มิ.ย. 2556, 19:05 น.
  #15
 14. #16 รังสันต์ (นิก)
  16 มิ.ย. 2556, 10:44 น.
  สบายๆครับทุกคน ถ้าเรามีความมุ่งมั่น และตั้งใจในสิ่งที่เราจะ เราและเพื่อนอนาคตของ มันไม่ยากเกินความสามารถเราครับ
  #16
 15. #17 สุจารี
  16 มิ.ย. 2556, 17:13 น.
  แล้วคณะแพทย์อ่ะ จะมีระบุเขตพื้นที่ ที่มีสิทธิ์สอบ รึป่าวอ่ะ ???
  #17
 16. #18 - - -
  18 มิ.ย. 2556, 10:39 น.
  เด็กซิ่วสมัครได้ป่าวหรอ
  #18
  • 19 ต.ค. 2556, 13:28 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ได้ค่ะ มหาสารคามจะดีกว่าขอนแก่นตรงที่รับเด็กซิ่วนี่แหละ ^^
   #18-1
  • #18-2 Sfeem
   5 พ.ย. 2556, 23:56 น.
   ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กําาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ

   ในระเบียบการบอกแบบนี้อ่าค่ะแล้วสรุปเด็กซิ่วสมัครได้ไหมหนอ?งง
   #18-2
 17. #19 namnoom
  18 มิ.ย. 2556, 11:54 น.
  GAT-PAT นู๋จะไหวไหม ? ไหมเนี้ย
  #19
 18. #20 kanit
  18 มิ.ย. 2556, 18:56 น.
  ตอนนี้ปิดรับสมัครทางเว็บแล้ว เราต้องไปเอาใบสมัครตามโรงเรียนที่กำหนดมาหรอคะ ?
  #20
  • 2 ต.ค. 2556, 16:35 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เค้าเริ่มวันที่ 1 พ.ย ไม่ใช่เหรอ ?
   #20-1
 19. #21 Namfone
  19 มิ.ย. 2556, 20:20 น.
  ว้ายๆๆๆๆตื่นเต้นเหลือเกิน
  #21
 20. #22 พัทต์พิมล คีรีชมภูฟื้น
  19 มิ.ย. 2556, 20:24 น.
  จะสมัครเรียนปี 57 ต้องกรอกใบสมัครที่ไหนค่ะ อยากเรียนมากๆ
  #22
 21. #23 June
  20 มิ.ย. 2556, 10:42 น.
  ooh!จะต้องทำยังไงบ้างค่ะ งงจุงเบยยย
  #23
 22. #24 Sasitorn
  22 มิ.ย. 2556, 20:27 น.
  อยากเป็น 1ใน10 ที่ติดรอบรับตรงจังเลยยยยย!!!!! จังเลยค่ะ
  #24
 23. #25 รัตติยากร เกตุฉายา
  25 มิ.ย. 2556, 07:42 น.
  อยากเข้า คณะพยาบาลจังเลย
  #25
 24. #26 น้อง นุ่ม
  25 มิ.ย. 2556, 16:36 น.
  รับเด็กซิ่วไหมค่ะ
  #26
 25. #27 mild
  26 มิ.ย. 2556, 17:23 น.
  ศึกษาศาสตร์ สู้ๆ
  #27
 26. #28 silamanee sinsupan
  27 มิ.ย. 2556, 13:37 น.
  อยากเรียนครูที่นี่จังเลย ทำยังไงถึงจะสอบติดวา
  #28
 27. #29 suwit 123456
  27 มิ.ย. 2556, 20:24 น.
  อยากสอบครูมาก
  #29
 28. 29 มิ.ย. 2556, 10:52 น.
  เภสัชนี่ยื่น Gpax Gat Pat 
  แล้วอะไรอีกค่ะ? ต้องยื่นเกรดแต่ละวิชาด้วยไหม วิชาอะไรบ้างคะ


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 29 มิถุนายน 2556 / 11:21
  #30
 29. #31 ขนิษฐา
  29 มิ.ย. 2556, 17:11 น.
  (GPAX) กี่เทอมค่ะ
  #31
 30. #32 FAMzMiE
  29 มิ.ย. 2556, 19:08 น.
  เยี่ยเยี่ยเยี่ย ขอบคุณมากนะคร้าบบบบบบบบบ
  #32
 31. #33 FAMzMiE
  29 มิ.ย. 2556, 19:09 น.
  เยี่ยเยี่ยเยี่ย ขอบคุณมากนะคร้าบบบบบบบบบ
  #33
 32. #34 เทป
  30 มิ.ย. 2556, 15:16 น.
  ต้องฟิต ซะแล้ว สู้ สู้ !
  #34
 33. #35 กาญจนา
  30 มิ.ย. 2556, 21:39 น.
  เด็กซิ่ว มีสิทธิ์ กับพยาบาลมั้ยค่ะ
  #35
 34. #36 น้ำใส
  3 ก.ค. 2556, 23:25 น.
  เด็กซิ่้่วสมัครศึกษาศาตร์ได้ไหมคะ
  #36
 35. #37 พักตร์วิภา นามเจริญ
  6 ก.ค. 2556, 07:27 น.
  อยากเข้าศึกษาศาสตร์จังเลยจะติดไหมเนี่ย
  #37
 36. #38 ศิริลักษณ์
  6 ก.ค. 2556, 11:56 น.
  ปี 57 รับนักศึกษา พยาบาล กี่คนค่่ะ
  #38
 37. #39 ชลธิชา
  7 ก.ค. 2556, 11:46 น.
  อยากเข้าคณะพยาบาล แต่กลัวสอบไม่ติด
  #39
 38. 7 ก.ค. 2556, 22:30 น.

  กลัวเรื่องเกรดมากก 
  #40
 39. #41 Highjack
  9 ก.ค. 2556, 18:36 น.
  ปรุ๊สสส กะ เกรดเรา T''T
  #41
 40. #42 คนดี
  11 ก.ค. 2556, 22:49 น.
  เราต้องทำได้
  #42
 41. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #43 Orthai
  12 ก.ค. 2556, 18:45 น.
  สอบวันไหนไม่เห็นมีวันสอบ ได้สอบปะเนี่ย
  #43
  • #43-1 Zantaa
   2 ต.ค. 2556, 12:48 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ไม่มีสอบจ้าาาา คะแนนล้วนๆ
   #43-1
  • #43-2 เด็กกำลังเอ็นท์
   9 พ.ย. 2556, 09:03 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ใช้คะแนน GAT PAT จ้า
   #43-2
 42. #44 yuy
  13 ก.ค. 2556, 10:26 น.
  อยากเรียนครูที่นี้จัง ทำางัยดีเนี้ย
  #44
 43. #45 นารูมิ
  13 ก.ค. 2556, 10:29 น.
  สาธุขอให้สอบหรือโควตาสาธุ...
  #45
 44. #46 paty
  13 ก.ค. 2556, 11:46 น.
  เด็กซิ่วลงได้มั้ย ปีที่แร้วพลาดปีนี้ต้องเข้าให้ได้ อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกก
  #46
 45. #47 anu
  15 ก.ค. 2556, 13:24 น.
  น่าสนใจครับ ><
  #47
 46. #48 name
  15 ก.ค. 2556, 17:02 น.
  เราต้องสอบ pat ใหนบ้างละเนี๊ย ?
  #48
 47. 16 ก.ค. 2556, 15:51 น.
  สอบวันไหนคะ งง
  #49
 48. #50 JANE
  19 ก.ค. 2556, 18:25 น.


  ยังไม่พร้อมๆๆเสียใจจจจจจจจ <>"
  #50
 49. #51 ป๊อป
  22 ก.ค. 2556, 09:50 น.
  อันนี้คือเอาแต่ผลการเรียน กับคะแนน GAT-PAt ใช่มั๊ย? คือไม่ได้สอบหรอ?
  #51
  • #51-1 Zantaa
   2 ต.ค. 2556, 12:49 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ใช่แล้ว
   #51-1
 50. #52 ศศิภา
  24 ก.ค. 2556, 15:00 น.
  อยากเรียนคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยค่ะ รับกี่คนค่ะ
  #52
 51. #53 apple_kanthita
  25 ก.ค. 2556, 20:33 น.
  ขอบคุณค่ะ
  #53
 52. #54 fern
  26 ก.ค. 2556, 08:29 น.
  แง่ๆๆจะเตรียมตัวทันมั๊ยนิ
  #54
 53. #55 จุฑามณี
  26 ก.ค. 2556, 19:46 น.
  พี่คร่าหนูจบปี2554แต่อยากชิ่วไปเรียนได้ไหมคร่า
  #55
 54. #56 mini
  26 ก.ค. 2556, 21:30 น.
  มีเบอร์ติดต่อ สอบถามไหมคะ
  #56
 55. #57 mini
  26 ก.ค. 2556, 21:52 น.
  มีเบอร์โทรติดต่อ สอบถามไหมค่
  #57
 56. 29 ก.ค. 2556, 20:03 น.
  รีบมาเถอะ ไม่ไหวเเล้วน๊าาาาาาาาาาตื่นเต้นๆๆๆๆ>< อยากเข้า อร๊าาาาาาาาาาาก>////<
  #58
 57. #59 bung
  31 ก.ค. 2556, 12:07 น.
  โควตาพยาบาลมีไหมค่ะ
  #59
 58. #60 แทน
  31 ก.ค. 2556, 17:24 น.
  จิ๊บๆ
  #60
 59. #61 wattana burngam
  1 ส.ค. 2556, 12:04 น.
  #61
 60. #62 mak
  1 ส.ค. 2556, 12:06 น.
  กลัวสอบเข้าไม่ได้จังเลย
  #62
 61. #63 ooooo
  2 ส.ค. 2556, 07:58 น.
  อ่านหนังสือตอนนี้คงไม่ทันแล้ว

  หัดทำข้อสอบดีที่สุด ทำเยอะๆ

  เผลอๆ ได้อะไรมากกว่าอ่านด้วยซ้ำ
  #63
 62. 2 ส.ค. 2556, 17:22 น.
  มากันเยอะน้าจ๊น้องๆ
  #64
 63. #65 สุดาพร
  3 ส.ค. 2556, 12:50 น.
  วิศวะ รับ ปวช ป่าวครับ
  #65
 64. #66 นิสิตเรียนครู
  6 ส.ค. 2556, 20:45 น.
  ตอบความเห็นที่ 4 และที่ 10 นะคะ : สามารถสมัครผ่านเว็บได้ ชำระเงินตามธนาคารที่ขึ้นในใบชำระค่าสมัคร ส่วนเอกสารการสมัครสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้จ้า หรือไม่ก็ถ้างานแนะแนวโรงเรียนเรียกเก็บก็ส่งกับงานแนะแนวโรงเรียนเลยค่ะ  ตอบความเห็นที่ 9 : 11 ก.พ. 57 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 ก.พ. 57 ถึงจะสอบสัมภาษณ์ค่ะ  ตอบความเห็นที่ 17 : รับตรงทั่วประเทศค่ะ ไม่กำหนดเขตพื้นที่ แต่เวลาสอบต้องมาสอบที่สารคาม  ตอบความเห็นที่ 18 กับ 26 : รับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาแล้วไม่เกิน 2 ปีค่ะ  ตอบความเห็นที่ 30 : ยื่นรายวิชาค่ะ ไม่แน่ใจว่าเฉพาะ วิทย์ คณิต อังกฤษ รึเปล่า แต่เกรดในรายวิชาที่กำหนดต้อง 3.00 ขึ้นไป  ตอบความเห็นที่ 31 : GPAX 5 เทอมค่ะ / ปีที่แล้ว 4 เทอม  ปล. น้องคนไหนที่อยากเข้าศึกษาศาสตร์ รักษาเกรดกับทำแพทครูดีๆนะคะ พี่จะรอน้องๆน้าา ไม่อยากเลยค่ะ ถ้าตั้งใจและมีความเป็นครูพอ  แนะนำให้ซื้อระเบียบการนะคะ มีขายที่มหาวิทยาลัย แล้วก็มีขายที่โรงเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยจะไปแนะแนว
  #66
  • #66-1 ppp
   7 พ.ย. 2556, 10:09 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ทำไมโทรไปถามที่ทางมหาลัย เค้าบอกว่า ถ้าจะรับเด็กซิ่วก้รับเป็นเด็กที่มีความสามารถ อะค่ะ ไม่ใช่แบบ ธรรดา งงมากเลยค่ะ ในประกาศคิดว่าสามารถสมัครได้ แต่โทรไปถามกลับไม่ได้ซะงั้น
   #66-1
 65. 7 ส.ค. 2556, 17:20 น.
  รับเด็ก ซิ่วป่าวคะๆๆ
  #67
 66. #68 aranyaporn
  8 ส.ค. 2556, 17:22 น.
  จะพยายามสอบเข้าหั้ยด้าย
  #68
 67. #69 แพรวพรรณ โยลัย
  8 ส.ค. 2556, 18:55 น.
  อยากเรียนที่นี้ต้องเตียมตัวยังไงบ้างค่ะ
  #69
 68. #70 ภูมิ
  9 ส.ค. 2556, 18:57 น.
  คณะแพทย์นี้รับทั่วประเทศหรือเปล่าคะพี่ลาเต้ ?
  #70
 69. 9 ส.ค. 2556, 23:23 น.
  ถ้าสมัครผ่านเน็ตแล้ว ต้องไปรับใบสมัครอีกเปล่าครับ!? งง

  #71
 70. 9 ส.ค. 2556, 23:24 น.
  ถ้าสมัครผ่านเน็ตแล้ว ต้องไปรับใบสมัครอีกเปล่าครับ!? งง

  #72
 71. #73 สุพรรณนิภา
  10 ส.ค. 2556, 17:08 น.
  เปิดรับสมัครวันไหนหรอค่ะ หรือทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งอิกที??
  #73
 72. 10 ส.ค. 2556, 20:12 น.
  รับสมัครเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนเลยค่ะ >>>ค.ห 73
  #74
 73. 10 ส.ค. 2556, 20:21 น.
  ค.ห 72 ไม่ต้องจ๊ะ สมัครผ่านเน็ตเฉยๆ

  สงสัยอะไรถามพี่ก็ได้นะค่ะ ถ้าพี่ตอบได้พี่ก็จะตอบให้นะค่ะ ฮ่าาา
  ถ้าอยากเรียนที่นี่จริงๆ
  fbพี่นะค่ะ>>>> www.facebook.com/N.prombout
  #75
 74. #76 คัคนานต์
  10 ส.ค. 2556, 21:30 น.
  ทุกคนไม่ต้องวิตกกับเกรดมากนะ เพราะถ้าอยากมาเรียน มมส อยากบอกว่าเข้าง่ายมาก ตอนที่อยู่ ม.6ตอนนั้นก็กลัวเหมือนกันว่าจะไม่ติด แค่ลองสมัครดูแล้วรอกำหนดการต่างๆ โอกาสที่ได้เรียนมีถึง 80% แน่ะ ตอนนี้ก็อยู่ปีหนึ่งแล้วค่ะ อีกอย่างระบบปกติค่าเทอมจะถูกกว่าระบบพิเศษ
  #76
 75. 11 ส.ค. 2556, 06:54 น.
  เภสัช เราต้องทำได้ มั่ใจ หน่อย มั่นใจห่นอย
  #77
 76. #78 game
  11 ส.ค. 2556, 19:48 น.
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ที่นี่เจ๋งคร้าบบ
  #78
 77. #79 game
  11 ส.ค. 2556, 19:50 น.
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ที่นี่เจ๋งคร้าบบ
  #79
 78. #80 หทัยชนก
  13 ส.ค. 2556, 12:49 น.
  ถ้าเรายุที่สารคามเราไปเอาไปสมัครที่ไหนค่ะ
  #80
 79. 13 ส.ค. 2556, 16:10 น.
  ชอบๆๆ ค.ห 78-79 ฮ่าาาาาาาา  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เจ๋งอ่าาาาาาาา
  #81
 80. #82 Bow
  15 ส.ค. 2556, 16:30 น.
  ง่าา ~ อยากตรงนี้ [Gat Pat]
  #82
 81. #83 PP1610
  16 ส.ค. 2556, 21:46 น.
  อยากเข้า มมส.ใจจะขาดแล้ว ปีนี้ช้ามากๆๆ
  #83
 82. #84 นางสาวพรวิภา ชายทวีป
  19 ส.ค. 2556, 13:29 น.
  อยากสมัครเข้ามหาลัยนี้ แต่ไม่อยู่ใกล้โรงเรียนที่แจกใบสมัครทำไงดีคะ
  #84
 83. #85 นางสาวพรวิภา ชายทวีป
  19 ส.ค. 2556, 13:35 น.
  คณะคุรุสาสตร์ทำไมไม่เปิดรับสมัครล่ะคะ ไม่เห็นมีเลยค่ะพี่ หนูอยากเข้าคณะคุรุศาสตร์
  #85
 84. #86 TANNOi
  19 ส.ค. 2556, 14:13 น.
  พี่ลาเต้ คร๊ะ !! แล้วสายอาชีพละ อยากได้ข้อมูลมากเรยอยากเรียนๆ ๆ ม.สารคามมากมาย
  #86
 85. #87 ฟองเบียร์
  20 ส.ค. 2556, 01:53 น.
  เราสามารถกรอกในสมัครในเน็ตแล้วก็ส่งมาที่ ม. ได้เลยค่ะ ไม่จำเป็นต้องรอส่งตามที่เขาบอกก็ได้ ถ้าเราไม่สะดวก  ส่วนเด็กซิ่ว สมัครไม่ได้  ไม่ได้สอบนะคะ วัดกันจากแกตแพตเลยค่ะ เกรดมีผลม๊ากๆๆ ใช้เกรด 4หรือ5 เทอม ไม่แน่ใจนะคะ แต่ปีที่แล้วใช้ 4 แต่ปีนี้รับช้ากว่าปีที่แล้ว อาจใช้ 5 คะ  มีอะไรดีๆจะมาบอกอีกนะคะ
  #87
 86. #88 ร.ช.ต. ปิงปอง
  21 ส.ค. 2556, 14:58 น.
  ผมเป็นด็กซิ่วครับ ลาออกจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาจากปีที่เเล้ว เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ อยากจะบอกเพื่อนๆ ( เอ้ะ!หรือว่าน้องๆ) ว่าม. สารคามรอบเเรกดู GPAX, GAT, PAT อย่างผมเลือกคณะวิทยาศาสตร๋ ภาควิชาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา ก็ใช้ PAT 2 เเต่ปีนี้รู้มาว่า คณะวิทยาศาสตร์ใช้ PAT 1 ด้วยครับ เหมือนจะฟังดูง่าย เเต่เกณฑ์เกรดขั้นต่ำ คณะวิทยาศาสตร์ทุกสาขา 2.50 ยกเว้นจุล 2.75 ืสาธารณสุข 2.75 รายวิชาก็ต้อง 2.75 ขึ้นไปด้วย ส่วนพยาบาล 3.00 รายวิชาก็ 3.00 ขึ้นนะครับ เเอบกระซิบว่าตอนสัมภาษส์อาจารย์โหดมาก ถามเเเม้กระทั่งในเรื่องที่เรายังไม่ได้เรียน เช่นพี่สัมภาษส์จุลชีววิทยา อ. ถามว่า colony คืออะไร คนที่เรียนปี 2 3 4 โน่นเค้าถึงจะรู้ เเต่รุ่นพี่ที่นี่น่ารักมากบอกพี่ก่อนเเล้วว่ามันคืออะไร พี่เลยตอบได้ สนุกดีครับ ลองดูนะ ผมก็จะเเอดมิดชันกลับ ม. สารคาม 57 นี้เเหละ ( หวังว่าจะติด) โชคดีนะครับทุกคน
  #88
 87. #89 วิชุดา
  21 ส.ค. 2556, 19:17 น.
  ได้สอบข้อสอบของมหาลัยมั่ยค่ะหรือว่าคัดเลือกเอาจากคะแนน

  ส่วนที่ 1 คิดเป็น 100 %

  - องค์ประกอบที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่สาขากำหนด คิดเป็น 10 %

  - องค์ประกอบที่ 2 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็น 20 %

  - องค์ประกอบที่ 3 ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน GAT-PAT จากการสอบ GAT-PAT 1/2557

  (สอบเดือนธันวาคม 2556) ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 70 %

  ยังไงช่วยตอบกลับทีน่ะค่ะอยากรู้
  #89
 88. #90 anurak
  22 ส.ค. 2556, 12:56 น.
  เข้าไปกรอกใบสมัครตรงไหน ครับ
  #90
 89. #91 แพรรี่
  22 ส.ค. 2556, 13:33 น.
  สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ดีเรยค่าาาา น่าจะเปิดช้ากว่านี้นิดนึงเนอะ เพราะสอบ GAT-PAT เดือนธันวาโน้นแน่ะ
  #91
 90. #92 น.ส.อรพินเศษธรรม
  22 ส.ค. 2556, 13:49 น.
  จะสมัครทันเขามั่ยเรา
  #92
 91. #93 จิราภรณ์ มันชะเด
  22 ส.ค. 2556, 16:20 น.
  คณะศึกษาศาสตร์ มีกี่สาขาคะ???
  #93
 92. #94 jomjam
  24 ส.ค. 2556, 11:41 น.
  เดี๋ยวเจอกันมหาสารคาม สักวันความฝันเราต้องเป็นจริง
  #94
 93. #95 กาญจนา เสียงเย็น
  26 ส.ค. 2556, 12:52 น.
  สู้ๆทำให้ดีท่ีสุดนะทุกคนhttp://www.dek-d.com/DDRTE/editor/plugins/dekdee/images/b-001.gif โดยเฉพาะตัวเองอย่ายอมมมมมมมมมมมมมมมมมสู้้้้
  #95
 94. #96 กาญจนา เสียงเย็น
  26 ส.ค. 2556, 12:52 น.
  สู้ๆทำให้ดีท่ีสุดนะทุกคนhttp://www.dek-d.com/DDRTE/editor/plugins/dekdee/images/b-001.gif โดยเฉพาะตัวเองอย่ายอมมมมมมมมมมมมมมมมมสู้้้้
  #96
 95. #97 ต.เต้ย
  26 ส.ค. 2556, 17:37 น.
  Wow!!!!! ให้ตายเหอะมาไม่ทันรู้ตัว
  #97
 96. #98 premruethai
  26 ส.ค. 2556, 23:36 น.
  เด็กซิวสมัครได้ไหมค่ะ
  #98
 97. #99 แพรว
  28 ส.ค. 2556, 11:17 น.
  จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะ
  #99
 98. #100 NAM'ITE
  30 ส.ค. 2556, 10:56 น.
  อยากไปนะ แต่ทว่าอยู่ภาคตะวันตกอ่าาาาา ทำไงดี
  #100
 99. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

ถึงพี่จะน้ำเน่า แต่ก็เห็นเงาจันทร์นะจ๊ะ, พระจันทร์ดวงไหนหว่า? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .