ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

133

จำนวนแชร์
702


          สวัสดีครับ สิ้นสุดการรอคอยสำหรับน้องๆ ม.6 เพราะล่าสุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยกำหนดการรับตรงประจำปี 2557 ออกมาให้น้องๆ ได้เตรียมตัวกันแล้วแล้วครับ โดยปีนี้เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก และช่วงเวลาการสมัครค่อนข้างต่างจากเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ว่าแล้วก็ดูรายละเอียดกันเลยครับ

รับตรง 57 ม.แม่ฟ้าหลวง (17 จ.ภาคเหนือ-ทั่วประเทศ)


          โครงการรับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง ปี 2557 นั้นจะมีทั้งหมด 2 โครงการใหญ่ๆ คือ 1.ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 2.ระบบรับตรงทั่วประเทศ โดยโครงการแรก ผู้ที่จะสมัครได้นั้นจำกัดเฉพาะนักเรียน ม.ปลายที่เรียนอยู่ ร.ร.ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือเท่านั้น ส่วนโครงการที่สองจะสามารถสมัครได้ทั้งประเทศเลยครับ ทางด้านเกณฑ์การคัดเลือกนั้น ทั้ง 2 โครงการก็ไม่เหมือนกัน เช่น โครงการแรกกำหนดเกรด 4 เทอม 2.50 ขณะที่โครงการหลังกำหนดเกรด 4 เทอมต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 (ดังนั้นน้องภาคเหนือคนไหนที่เกรดสมัครโควตา 17 จ.ภาคเหนือไม่ได้ ก็มาสมัครโครงการที่สองได้ครับ) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง 2 โครงการก็จะตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น นั้นก็หมายความว่าหากสอบติด และไปรายงานตัวก็จะถูกตัดสิทธิ์จากการพิจารณาแอดมิชชั่นกลางทันที

ปฏิทินการรับตรงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2557

ลำดับ ขั้นตอน โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ รับตรงทั่วประเทศ
1 กำหนด รับสมัคร 15 ก.ค. -13 ก.ย.56
สอบคัดเลือก 24-25 ต.ค.56
ประกาศผล 8 พ.ย.56
ยืนยันสิทธิ์ 8-22 พ.ย.56
รับสมัคร 16 ก.ย. -18 ต.ค.56
สอบคัดเลือก 23-24 พ.ย.56
ประกาศผล 20 ธ.ค.56
ยืนยันสิทธิ์ 20 ธ.ค. 56 - 3 ม.ค.57
2 คุณสมบัติ - อยู่ ม.6 ร.ร.ในเขต 17 จ.ภาคเหนือ
- GPAX 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
- GPA ภาษา 4 เทอมไม่น้อยกว่า 2.50
- GPA วิทย์/คณิต/สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.50

- ไม่รับเด็กซิ่ว
- อยู่ ม.6 ร.ร.ทั่วประเทศ
- GPAX 4 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.00
- GPA ภาษา 4 เทอมไม่น้อยกว่า 2.00
- GPA วิทย/คณิต/สังคมไม่ต่ำกว่า 2.00
- เด็กซิ่วที่สมัครใช้เกรด 6 เทอม
3 เกณฑ์คัด GPAX 10%
GPA กลุ่มต่างประเทศ 5%
GPA กลุ่มสาระฯ 5%
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 30%
คะแนนสอบวิชาเฉพาะ 30%
คะแนนสอบสัมภาษณ์ 20%     
รวม 100 %
GPAX 10%
GPA กลุ่มต่างประเทศ 5%
GPA กลุ่มสาระฯ 5%
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ 30%
คะแนนสอบวิชาเฉพาะ 30%
คะแนนสอบสัมภาษณ์ 20%     
รวม 100 %


สาขาที่เปิดรับ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
              - ภาษาอังกฤษ
              - ภาษาจีนธุรกิจ สอบภาษาอังกฤษ
              - ภาษาจีนธุรกิจ สอบภาษาจีน
              - การสอนภาษาจีน  สอบภาษาอังกฤษ
              - การสอนภาษาจีน  สอบภาษาจีน
              - การพัฒนาระหว่างประเทศ
              - ภาษาและวัฒนธรรมจีน เลือกสอบภาษาอังกฤษ
              - ภาษาและวัฒนธรรมจีน เลือกสอบภาษาจีน


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
              - เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
              - เคมีประยุกต์  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
              - เคมีประยุกต์  (เคมีวิเคราะห์)
              - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ


สำนักวิชาการจัดการ
              - การบัญชี
              - เศรษฐศาสตร์
              - บริหารธุรกิจ
              - การจัดการการท่องเที่ยว
              - การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
              - การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
              - การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)
              - การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
              - การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)

รับตรง 57 ม.แม่ฟ้าหลวง (17 จ.ภาคเหนือ-ทั่วประเทศ)
ขอขอบคุณรูปภาพประกอบจาก fanpage : ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
              - เทคโนโลยีสารสนเทศ
              - วิทยาการคอมพิวเตอร์
              - วิศวกรรมซอฟต์แวร์
              - เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
              - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
              - วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ


สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
              - เทคโนโลยีการอาหาร
              - เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ


สำนักวิชานิติศาสตร์
              - นิติศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
              - วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
              - เทคโนโลยีความงาม


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
              - การแพทย์แผนไทยประยุกต์
              - กายภาพบำบัด
              - สาธารณสุขศาสตร์
              - อนามัยสิ่งแวดล้อม
              - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
              - วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
              - พยาบาลศาสตร์

อ่านระเบียบการตัวเต็ม "โควตา 17 จังหวัด" คลิกที่นี่
อ่านระเบียบการตัวเต็ม "รับตรงทั่วประเทศ" คลิกที่นี่


         พี่ๆ ม.แม่ฟ้าหลวง ฝากมาบอกด้วยว่า "รับตรงของคณะแพทยศาสตร์ปี 57 จะเปิดรับแยกอีกโครงการให้รอติดตาม ส่วนปี 58 ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็จะเปิดรับในคณะใหม่ที่หลายคนรอคอยอย่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นปีแรกด้วยจ้า" ว้าวว นับเป็นข่าวดีมากๆ เลย

ลิ้งค์สำคัญรับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง ปี 2557
        - รับสมัครทางออนไลน์ www.admission.mfu.ac.th
        - ติดตามข่าวการรับสมัครได้ทาง www.mfu.ac.th และ www.admission.mfu.ac.th
        - Fanpage : search ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


         เริ่มแล้ว!! บริการรับข่าวแอดมิชชั่น+รับตรงปี 2557 ผ่านทาง SMS คลิกที่นี่ รับตรง 57 ม.แม่ฟ้าหลวง (17 จ.ภาคเหนือ-ทั่วประเทศ)

รับตรง 57 ม.แม่ฟ้าหลวง (17 จ.ภาคเหนือ-ทั่วประเทศ)

ใครเล่นทวิตเตอร์มา Follow ตามข่าวรับตรงแอดมิชชั่นจากพี่ได้นะ @lataedekd

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

133

จำนวนแชร์
702

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #35 จิราพร กาลจักร์
  24 มิ.ย. 2556, 20:07 น.
  อยากเรียนศิลปศาสตร์ สาขาาวิชาภาษาอังกฤษค่ะ จะเข้าให้ได้ สู้โว๊ย!!!!
  #35
 2. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  13 ส.ค. 2556, 18:44 น.
  คห.37 เหมือนเราเลยอ่ะ
  GPA คณิตไม่ถึงรอบโควต้า TT ฮือออออ รอรอบรับตรงก็ได้
  #65
 3. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #20 chacha
  18 มิ.ย. 2556, 08:48 น.
  `ศิลปศาสตร์อิ้งค์กับจีนธุรกิจก็กำหนดเกรดคณิตหรอคะ .0.
  #20
 4. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  17 มิ.ย. 2556, 16:52 น.
  สู้ๆ เย่ๆๆ
  #3

133 ความคิดเห็น

 1. #1 รดเม
  17 มิ.ย. 2556, 12:24 น.
  คุณสัมบัต รับตรงทั่วประเทศ ข้อมูลผิดหรือเปล่าค่ะ ?
  #1
 2. 17 มิ.ย. 2556, 12:59 น.
  - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  #2
  • 4 ต.ค. 2556, 10:06 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เยี่ยม เด็กไอทีฮอทที่สุดใน มอ เย้ๆๆ #เฉพาะเพศชาย :'D
   #2-1
  • 3 พ.ย. 2556, 23:04 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   สุ้ๆครับ พี่ๆสำนักไอทีรออยู่น้าาาเยี่ยม
   #2-2
 3. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  17 มิ.ย. 2556, 16:52 น.
  สู้ๆ เย่ๆๆ
  #3
 4. 17 มิ.ย. 2556, 17:39 น.
  มิพลาดดดดด
  #4
 5. GPAวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคม ไม่ต่ำกว่า2.00 นี่หมายความว่าไงอ้ะค้ะ? รวมกัน??หริอรายวิชา?ค้ะ??
  #5
 6. #6 darkhero
  17 มิ.ย. 2556, 18:30 น.
  GPA วิทยาคณิตสังคมไม่ต่ำกว่า 2.00  ถ้าเป็นแบบนี้เราก็สมัครไม่ได้น่ะสิ
  #6
 7. #7 สอบถาม
  17 มิ.ย. 2556, 18:56 น.
  GPA วิทยคณิตสังคม ไม่ต่ำกว่า 2.50 นี่คือยังไงอ่ะ?
  #7
  • 4 ต.ค. 2556, 10:08 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เกรดเฉลี่ยวิทย์ / คณิต / สังคม ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 ครับ (วิชาละ มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50)
   #7-1
 8. #8 art
  17 มิ.ย. 2556, 19:42 น.
  จัดเต็มคับ จะบอกให้รอมาเนิ่นนาน
  #8
 9. #9 snow
  17 มิ.ย. 2556, 20:14 น.
  ขอบคุณน่ะคะ
  #9
 10. #10 October
  17 มิ.ย. 2556, 20:30 น.
  ตื่นเต้นอะ

  https://www.facebook.com/p.plaplapla แอทเฟสมาคุยกันค้ะ
  #10
 11. #11 Kaew
  17 มิ.ย. 2556, 20:48 น.
  Gpa ถึงแต่gpa กลุ่มสาระได้เปล่า
  #11
 12. #12 ความหวัง
  17 มิ.ย. 2556, 20:49 น.
  คำว่า GPA คณิตวิทยาสังคม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หมายความว่าไงอ่ะ เกรดทั้ง 3 วิชานี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือว่า เอาเกรดของ 3วิชามาคิดคำนวณใหม่อ่ะ งง บอกทีฮะ
  #12
  • 4 ต.ค. 2556, 10:09 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เกรดแต่ละวิชาครับ คณิต / วิท / สังคม เฉลี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 ครับ
   #12-1
 13. #13 รีริน
  17 มิ.ย. 2556, 20:56 น.
  อยู่กทม ต้องไปสอบถึงแม่ฟ้าหลวงเปล่า หรือมีศูษย์สอบในกทม ไม่รู้เรื่องไรเลยนะ
  #13
  • 4 ต.ค. 2556, 10:10 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   รอบรับตรงกับรอบทั่วประเทศสอบที่มหาลัยเลยครับ
   แต่จะมีรอบรับร่วมกับ มอ อื่นๆ (ติดยาก) จะสอบที่หน่วยสอบนั้นๆ
   #13-1
 14. 17 มิ.ย. 2556, 21:23 น.
  ตื่นเต้นๆๆ อยากเรียน ๆ คะแนน GPA มันคืออะไรอะ??
  #14
  • 4 ต.ค. 2556, 10:11 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เกรดเฉลี่ยครับ
   #14-1
 15. #15 แมวเหมียว-13
  17 มิ.ย. 2556, 21:34 น.
  เกรด คณิตวิทยาสังคม 3วิชา นี่ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 จร๊ะ แล้้วสอบสัมภาท END ล้วนจร๊ะ ถ้าเค้าถ้ามาแล้วตอบไม่ได้ เค้าจะพูดประมาณว่า นี่คุณไม่รู้หรือที่เค้าเรียนเป็นENG กัน ถ้าคุณไม่ได้คุณก็เชิญ//พร้อมผายเมือไปทางประตูออก T^T
  #15
  • 4 ต.ค. 2556, 10:12 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ไม่ขนาดนั้นครับผม ตอบไม่ได้ก็บอกไปเลย ขออนุญาติตอบเป็นภาษาไทย แต่ก็เสียคะแนนไปตามธรรมดา แต่วิธีวัดระดับความคิดแบบนั้นจะเจอกับสาขาที่ต้องใช้ความสามารถจริงๆอย่างศิลป์อิ้งเป็นต้นครับ เตรียมมาดีๆ ง่ายๆ ไม่ยากอย่างที่คิด สู้ๆ
   #15-1
 16. 17 มิ.ย. 2556, 22:02 น.
  เกรดของ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 สังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 ค่ะ และ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50 แต่ละรายวิชานะ (: พี่สอบผ่านรอบโควตา ปี 56 ตอนนี้เรียนสำนักนิติศาสตร์ ปีที่ 1 ค่า ยินดีตอนรับว่าที่ลำดวนช่อที่ 16 ทุกคนเลยน้า ^^ มากันเยอะๆ

  สัมภาษณ์ไม่ได้ยากอย่างที่น้องคิดเลย :D


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 17 มิถุนายน 2556 / 22:23
  #16
  • #16-1 รุ่นนี้ล่ะ
   16 ก.ย. 2556, 23:24 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ไม่ได้ยากอย่างที่น้องคิด แต่ยากกว่าที่น้องคิด 5555 ล้อเล่นๆ
   #16-1
  • #16-2 MaIzA~
   14 ต.ค. 2556, 11:56 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เรียนเป็นไงบ้างคะ ยากมั้ย ภาษาอังกฤษเยอะป่่าวคะ
   ตอนสอบสัมภาษณ์นี่ภาษาไทยปะคะ เย้
   #16-2
 17. 17 มิ.ย. 2556, 22:13 น.
  อ๋อ ที่แม่ฟ้าหลวง มีสำนักแพทยศาสตร์ด้วยนะน้องๆ แต่พี่ไม่แน่ใจว่า เขาจะเปิดรับตอนไหนอะ รุ่นพี่มีตอนรับตรง แล้วก็มีโครงการพิเศษ ของแพทย์อีกรอบนึง ปีนี้เพิ่งเปิดเป็นปีแรก เป็นสำนักที่ใครๆก็อยากรู้ว่า มีใครเรียนบ้าง 555

  มีเด็กวิศวะ จุฬาฯ ซิ่วมาเรียน แพทย์ มฟล. ด้วยนะ (:  #17
 18. #18 ลูกไก่เหนือ
  17 มิ.ย. 2556, 22:21 น.
  #18
 19. #19 Fiy
  18 มิ.ย. 2556, 00:57 น.
  เย้ๆ มาแล้ววววว น้องๆต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีเลยน้า สำหรับภาษาอังกฤษ

  มันอาจจะยาก แต่แน่นอนว่า พี่คิดว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้อะไรกับน้องมากมาย

  ไม่ใช่แค่ทางวิชาการ แต่ให้สำหรับทุกๆอย่างเลยล่ะ

  รุ่นพี่ใจดี ทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน

  พี่ติดรอบรับตรงนะค่า มีไรก็ปรึกษาได้ สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

  รับรอง มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัย

  เหมือนกับบ้านอีกหลังของพี่เลยแหละ

  อันนี้เฟสพี่น้าาาาาา มีไรก้เเอดมาคุยกันได้ค่าาา

  https://www.facebook.com/fiy.amicus
  #19
  • #19-1 รุ่นนี้ล่ะ
   16 ก.ย. 2556, 23:26 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   คุยก่ะน้องหรือเพ้อให้น้องฟัง???
   #19-1
  • 4 ต.ค. 2556, 10:13 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   พี่ฝ้าย ><'' น่ารักจุงงง
   #19-2
 20. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #20 chacha
  18 มิ.ย. 2556, 08:48 น.
  `ศิลปศาสตร์อิ้งค์กับจีนธุรกิจก็กำหนดเกรดคณิตหรอคะ .0.
  #20
 21. #21 กมลชนก
  18 มิ.ย. 2556, 09:58 น.
  แล้วถ้าสายอาชีพจะมีสิทธิ์มั้ยคะ
  #21
  • 4 ต.ค. 2556, 10:14 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ไม่แน่ใจว่าจะสมัครได้ทุกสาขาไหม๊นะครับ แต่รอบพิเศษเพื่อนพี่มีสายอาชีพด้วย แต่รอบทั่วประเทศกำหนดเอาแต่วิทย์ คณิต (สำหรับ วทบ)
   #21-1
 22. #22 moo
  18 มิ.ย. 2556, 10:29 น.
  สู้ตายค่ะ!!!
  #22
 23. 18 มิ.ย. 2556, 13:59 น.
  คณะการจัดการธุรกิจการบิน สู้ๆ ><
  #23
  • #23-1 NujiNA
   11 ต.ค. 2556, 00:59 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   น้องอยากเข้าสาขาการจัดการธุระกิจการบิน กด Join เข้ากลุ่มนี้ได้เลยจ้า ข่าวสารที่น้องควรติดตามอยู่ในนี้หมดเลยน้า https://www.facebook.com/groups/475815769164261/?bookmark_t=groupเยี่ยม
   #23-1
 24. 18 มิ.ย. 2556, 16:55 น.
  ถ้าติดแล้ว สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษรึเปล่าค่ะ
  #24
  • #24-1 KLN
   30 ก.ย. 2556, 11:38 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เป็นอังกฤษครับ แต่ไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกนะ ไม่เกินความสามารถแน่นอน
   #24-1
 25. #25 eoomeim
  18 มิ.ย. 2556, 17:36 น.
  การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) ปีนี้ใช้ GPA คณิตวิทยาด้วยหรอคะ?

  ทำไมปีที่แล้ว (2556) ใช้แค่ GPAกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา

  และวัฒนธรรมล่ะคะ? ช่วยตอบหน่อยนะคะ อยากเข้าเรียนมากค่ะ แต่ GPAคณิตไม่ถึง 2.00
  #25
 26. #26 popman
  18 มิ.ย. 2556, 19:08 น.
  เรารอ แพทย์ ดีกว่า http://www.dek-d.com/DDRTE/editor/plugins/dekdee/images/b-001.gif^^ ไว้เจอกัน
  #26
 27. #27 เมล์
  18 มิ.ย. 2556, 19:35 น.
  คณะเภสัชหล่ะ เค้ารออยู่นะ ^^
  #27
 28. #28 Ninew
  18 มิ.ย. 2556, 21:48 น.
  ต้องเข้าให้ได้สาขาการจัดการและการท่องเที่ยว. สู้ๆ ใครที่อยากเค้า มฟล.เหมือนเรามาคุยกันได้นะ. นี่เฟสเรา. Niw Gin Go
  #28
  • 4 ต.ค. 2556, 10:15 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   การจัดการ ว๊าว คนเยอะนะเนี่ยสำนักนี้ ^ ^' ยินดีต้อนรับลำดวนช่อที่ 16 ครับ
   #28-1
 29. #29 loli
  19 มิ.ย. 2556, 09:26 น.
  #29
 30. #30 loli
  19 มิ.ย. 2556, 09:27 น.
  #30
 31. #31 october
  20 มิ.ย. 2556, 12:48 น.
  อยากลงการท่องเที่ยวว สู้ว้อยยย
  #31
  • 4 ต.ค. 2556, 10:16 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   สู้ๆครับ ยินดีต้อนรับลำดวนช่อที่ 16 ครับ
   #31-1
 32. #32 ทิวารินทร์
  20 มิ.ย. 2556, 14:56 น.
  เมื่ิอไร......จะถึงวันที่เปิดรับสมัครน่า :) อยากจะสมัครแล้ว
  #32
 33. #33 กาญจนา
  21 มิ.ย. 2556, 23:28 น.
  TT ฮือๆๆ คุณสมบัติครบ แต่ม่ายมีสาขาที่จะสมัคร เซ็งๆๆเลย
  #33
  • 4 ต.ค. 2556, 10:16 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   โห มฟล เปิดเยอะขนาดนี้ยังไม่มีอีกหรอครับ ? อยากเรียนอะไรเอ่ย
   #33-1
 34. #34 ต้น
  22 มิ.ย. 2556, 20:39 น.
  เรียนทางสายอาชีพมา แต่อยากเรียนที่นี่อ่ะ ต้องทำไง

  #34
  • 4 ต.ค. 2556, 10:17 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   บางสาขา (ไม่แน่ใจว่าทุกสาขารึเปล่า) สายอาชีพสมัครได้ครับ รอบพิเศษหลังรอบทั่วประเทศ (มัลติมีเดียแอนิเมชั่นเป็นต้น)
   #34-1
 35. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #35 จิราพร กาลจักร์
  24 มิ.ย. 2556, 20:07 น.
  อยากเรียนศิลปศาสตร์ สาขาาวิชาภาษาอังกฤษค่ะ จะเข้าให้ได้ สู้โว๊ย!!!!
  #35
  • 4 ต.ค. 2556, 10:17 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เยี่ยมยินดีต้อนรับลำดวนช่อที่ 16 ครับ
   #35-1
 36. #36 k-kaew
  25 มิ.ย. 2556, 21:03 น.
  17จังหวัดภาคเหนือมี เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี เผื่อบางคนยังไม่รู้ ^^
  #36
 37. 25 มิ.ย. 2556, 23:15 น.
  ภาษาจีนธุรกิจ ต้องใช้ GPA วิทยา คณิต ด้วยหรอค่ะ?
  แต่ทำไมตอนสอบถึงให้สอบแต่ สังคม กับภาษาที่เลือกสอบล่ะค่ะ? 

  ปล. GPA ทุกอย่างผ่านหมดยกเว้นคณิต ทำไงดีๆๆๆๆๆ งั้นก็สอบไม่ได้ล่ะสิ? แต่โคตรอยากจะเข้า สาขานี้เลยนะ!!!!!!! 
  #37
 38. 25 มิ.ย. 2556, 23:15 น.
  ภาษาจีนธุรกิจ ต้องใช้ GPA วิทยา คณิต ด้วยหรอค่ะ?
  แต่ทำไมตอนสอบถึงให้สอบแต่ สังคม กับภาษาที่เลือกสอบล่ะค่ะ? 

  ปล. GPA ทุกอย่างผ่านหมดยกเว้นคณิต ทำไงดีๆๆๆๆๆ งั้นก็สอบไม่ได้ล่ะสิ? แต่โคตรอยากจะเข้า สาขานี้เลยนะ!!!!!!! 
  #38
 39. #39 ซูเปอร์แมน
  26 มิ.ย. 2556, 12:49 น.
  ค่าเทอม อ่ะดิ น่าหวง
  #39
 40. #40 Fa8nz
  29 มิ.ย. 2556, 19:26 น.
  สู้ตายค่ะ ต้องติดให้ได้
  #40
 41. #41 No Namee
  2 ก.ค. 2556, 11:16 น.
  สู้่ตายยยยยยยยยยย  รอแพทย์ๆๆๆๆๆๆๆๆ
  #41
 42. 2 ก.ค. 2556, 20:54 น.
  อยากเข้าอ่า
  แต่ GPA ภาษาต่างประเทศกับ GPA คณิตไม่ถึง 2.00 TT
  #42
 43. 4 ก.ค. 2556, 12:47 น.
  ขอบคุณมากค้า :D
  #43
 44. #44 fern
  11 ก.ค. 2556, 19:29 น.
  เราจะสอบนิติ ใครจะสอบแอดเฟสมาคุยได้ค่ะ fern_2538@msn.com
  #44
 45. #45 rube
  12 ก.ค. 2556, 18:42 น.
  สู้ตายพี่ หนูอยากเรียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมากเลยค้ะ

  สำนักการจัดการ คณะการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
  #45
 46. #46 lay
  12 ก.ค. 2556, 23:21 น.
  เรียนการจัดการ มีการสอนคณิต ด้วยนะคะน้องๆ ถึงต้องเอา GPA คณิตด้วยไงคะ เพราะพี่ก็ติดที่นี่ รอบโควตารับตรงทั่วประเทศ 56 มา ตอนนี้เรียนสำนักการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ปี1 ค่ะ

  หวังว่าพี่จะได้เป็นพี่สำนัก พี่สาขา หรือไม่ก็พี่ร่วมสถาบันกับน้องๆนะคะ ^^
  #46
 47. #47 Music
  14 ก.ค. 2556, 11:33 น.
  #47
 48. #48 popcorn
  14 ก.ค. 2556, 22:48 น.
  อยากเข้าสำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มากๆเลยอ้ะ

  สอบข้อเขียนยากไหม พอจะมีแนวข้อสอบไหมอ่า (เกรดวิทย์เราต่ำมากอ่ะ แต่ก็ยังผ่านเกณฑ์ อิอิ)

  บอกหน่อยน้าาา สนใจจริงๆ เครียดมากเลยอ่ะ
  #48
 49. #49 สาธิลา
  15 ก.ค. 2556, 16:19 น.
  คะแนนวิทย์ไม่ถึง2.00 อ่า แค่1.89เอง สมัครได้ปะคะ

  #49
 50. #50 โน๊ตตี้
  15 ก.ค. 2556, 20:17 น.
  สาธารณสุข กำหนดหรือป่าวว่ารับสายไหน ?
  #50
 51. #51 min
  18 ก.ค. 2556, 19:22 น.
  โควตาภาคเหนือไม่มีหลักสูตรแพทย์ศาสตร์หรอคะ
  #51
 52. 18 ก.ค. 2556, 21:20 น.
  มีสอบข้อเขียนด้วย 
  #52
 53. #53 Gupm
  19 ก.ค. 2556, 20:59 น.
  จีนธุรกิจ เลือกสอบจีน สัมภาทอังกิดหรอคะ?
  #53
 54. 20 ก.ค. 2556, 13:08 น.
  เกรดคณิตหนูไม่ถึงอ่าาาาา
  #54
 55. #55 tanaphol
  23 ก.ค. 2556, 16:45 น.
  คณะนิติศาสตร์ สอบอังกฤษเยอะป่าวครับ
  #55
 56. #56 tanaphol
  23 ก.ค. 2556, 16:47 น.
  คณะนิติศาสตร์ สอบอังกฤษเยอะป่าวครับ
  #56
 57. #57 Pare
  23 ก.ค. 2556, 18:35 น.
  ถ้าจะเข้าเอกอังกฤษ ต้องสอบ pat อังกฤษ เท่านั้นรึป่าวค่ะ เพาะจะสอบPat จีน
  #57
 58. #58 ไนท์
  30 ก.ค. 2556, 12:41 น.
  พยาบาลศาสตร์ เวลา สอบ สัมภาษณ์ เขา สอบ เป็นภาษาอังกฤษไหม คะ
  #58
  • 3 พ.ย. 2556, 23:10 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาจะเป็นภาษาอังกฤษครับ แต่ไม่ต้องห่วง ไม่ยากอย่างที่คิดแนนอนครับ สู็ๆนะครับเยี่ยม
   #58-1
 59. 31 ก.ค. 2556, 18:19 น.
  ซวยแล้วว คณิตเราไม่ถึง นอกนั้นผ่านหมด งง ToT
  โอ้ววววว T^T
  #59
 60. 31 ก.ค. 2556, 18:33 น.
   อ๋อออ เราเข้าใจแล้ว 
  GPA วิทย์/คณิต/สังคม ไม่ต่ำกว่า 2.50 มันต้องแล้วแต่คณะ ว่า คณะนั้นใช้เกรดของวิชาอะไร


  ช่น ค
  ณะที่เราเลือกคือ การจัดการ ธุรกิจการบินสาขาบริการทางการบิน ก็จะเอาแต่ อังกฤษ กับ

  สังคมจ้า


  ไปดูในเว็บของมหาลัยเลย คณะไหนใช้เกรดวิชาอะไรเค้าจะติ๊กไว้ให้ ใจหายใจคว่ำหมด
  เบยยยยยยยยยยยย
  #60
 61. 7 ส.ค. 2556, 21:08 น.
  หมาลัยนี้รับแต่ สายสามัญเหรอค่ะ ? ถ้าเป็นปวช. รับไหม ??
  #61
 62. #62 แพรวพรรณ โยลัย
  8 ส.ค. 2556, 18:48 น.
  หนู๋อยากเรียนที่นี้แต่ไม่เก่งต้องทำไงค่ะ
  #62
 63. 9 ส.ค. 2556, 19:52 น.
  ไม่มีเภสัชอ่อคะ T____T?
  #63
 64. #64 mwmiw
  10 ส.ค. 2556, 11:56 น.
  เค้าก็จะเข้าภาษาจีนธุรกิจ >< ' ใครจะเข้าแอดเฟสคุยได้ >< หอมออิวอบาบาบู๊ ' หรือ

  แอดไลน์ mwmiwbababu><
  #64
 65. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  13 ส.ค. 2556, 18:44 น.
  คห.37 เหมือนเราเลยอ่ะ
  GPA คณิตไม่ถึงรอบโควต้า TT ฮือออออ รอรอบรับตรงก็ได้
  #65
 66. #66 โอ๊ะโอ
  16 ส.ค. 2556, 17:26 น.
  มรสนามสอบที่ไหนบ้างอ่ะอยากรู้ๆ
  #66
 67. 16 ส.ค. 2556, 19:34 น.
  ตอบ คห 13 นะคะ น่าจะมาสอบที่เชียงรายเลยค่ะ มาสอบที่มอเลยจ้า 
  #67
 68. 23 ส.ค. 2556, 05:53 น.
  สมัครกันเข้ามาเยอะๆ นะคะ ^^ 
  ตอนสอบอาจจะยากสักหน่อยเน๊อะ ตอนปีพี่ พี่ไม่อ่านหนังสือซักตัว แหะๆ(เด็กดีไม่ควรทำตามนะจ๊ะ อย่าประมาทอย่างพี่นะ) พี่ติดรับตรงทั่วประเทศค่ะ น้องๆ รู้มั้ยว่ารอบรับตรงนี่ดีกว่ารอบแอดมิดชั่นตรงที่เค้าไม่กำหนดคะแนนโอเน็ต ถ้าน้องพลาดรอบรับตรง น้องต้องทำโอเน็ตภาษาอังกฤษให้ได้มากกว่า 30 คะแนนนะคะ (พี่ได้ 75) เพื่อนๆ พี่หลายคนที่อยากเข้า มฟล. เก่งทุกวิชา พลาดแค่อังกฤษ ก็หมดสิทธิ์ไปโดยปริยาย สอบสัมภาษณ์เป็นอะไรที่ง่ายมากๆ เตรียมตัวมาให้พร้อม เป็นตัวเองให้มากๆ ส่วนเรื่องเรียน ที่ มฟล. ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนค่ะ น้องๆ ไม่ต้องกลัวจะเรียนไม่รู้้เรื่องนะ เพราะจะมีพี่ๆ คอยให้คำปรึกษาตลอดเลย ^^ เจอกันวันสอบนะคะ

  มีอะไรอยากถามก็แอดมายด์ไอดีมาคุยกันได้นะคะ เฟส ไลน์ หลังไมค์จ้าา 😘
  #68
 69. #69 popper
  24 ส.ค. 2556, 00:29 น.
  สู้ๆๆสู้ตาย
  #69
 70. #70 popper
  24 ส.ค. 2556, 00:30 น.
  สู้ๆๆสู้ตาย
  #70
 71. #71 Pnm
  28 ส.ค. 2556, 21:14 น.
  มีใครเข้าบริหารธุรกิจบ้างเปล่า เจอกันนะ^___^
  #71
 72. สู้ๆ นะน้อง พี่รออยู่ 555+
  #72
 73. 31 ส.ค. 2556, 09:24 น.
  อยากรู้เรื่องสนามสอบอ่ะค่ะ เห็นเพื่อนบอกว่า สอบในกรุงเทพได้ ?? แต่เราอยากไปที่ม. มากกว่า ^^
  #73
  • #73-1 NujiNA
   11 ต.ค. 2556, 01:00 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   สอบที่มอเลยจ้า ที่เชียงรายเลย
   #73-1
 74. #74 patty
  3 ก.ย. 2556, 13:46 น.
  อยากเข้าจัง
  #74
 75. #75 patty
  3 ก.ย. 2556, 13:47 น.
  อยากเข้าจัง
  #75
 76. 4 ก.ย. 2556, 01:19 น.
  พี่เรียนอยู่ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนะ ได้รอบรับตรงทั่วประเทศ56 ยินดีต้อนรับมากเลยจ้าลำดวนช่อที่ 16 มีอะไรก็แวะมาคุยกันได้นะ https://www.facebook.com/KangNewlovely
  #76
  • #76-1 รุ่นเดียวกัน
   16 ก.ย. 2556, 23:36 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เยี่ยม แจ่ม
   #76-1
 77. 6 ก.ย. 2556, 03:24 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  สำหรับใครที่อยากเข้า สาขาการจัดการธุรกิจการบินทั้งสามแทร็ก ( บริการ,โลจิสติก,ปฎิบัติการ)

  ลองเข้ามาในกลุ่มนี้ https://www.facebook.com/groups/475815769164261/

  จะมีพวกพี่ๆเข้ามาตอบทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับสาขาการจัดการธุรกิจการบินนะคะ สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลาเลยนะคะ

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่ได้เข้ายากอย่างที่คิด ถ้าน้องพร้อมและใจพร้อมนะ สังคมดีมากๆเลยล่ะ ถ้าน้องได้เข้ามาสัมผัสเองค่ะ สู้ๆนะคะน้องๆ

  ขำ

  #77
 78. 10 ก.ย. 2556, 19:17 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ศิลปศาสตร์ การพัฒนาระหว่างประเทศ ดีมั้ยคะ ที่แม่ฟ้าหลวง

  #78
 79. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 80. #80 123
  16 ก.ย. 2556, 20:49 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  จะถามว่า.. เลือกได้ 2 ลำดับ จ่ายตังค์ 300 บาท
  นี่คือ รวมทั้งสองลำดับเลย หรือว่าต้องจ่ายเป็น 300*2 = 600 อ่าค้า ?
  #80
 81. 17 ก.ย. 2556, 00:58 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  2 ลำดับ 300 บาทจ้า 

  #81
 82. #82 aresoyty
  17 ก.ย. 2556, 20:16 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  แล้วไปสอบข้อเขียนไปสอบที่ไหนอะครับ ช่วยตอบที
  #82
  • 3 พ.ย. 2556, 23:11 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ที่มหาวิทยาลัยเลยครับผม อ่านหนังสือ
   #82-1
 83. 18 ก.ย. 2556, 16:11 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  คือผมอยู่กทมอะจะไปสอบคณะนิติศาตร์นี้ ต้องไปสอบที่เชียงรายเลยใช่ไหมคือจะนั่งรถไปยังไงอะเเนะนำที

  แก้ไขล่าสุด18 ก.ย. 2556, 16:11 น.

  #83
  • 3 พ.ย. 2556, 23:12 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   รถทัวร์สายที่ไปแม่สายหรือแม่จันทร์นะครับ หรือเครื่องบินมาลงที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง และนั่งแท็กซี่ที่อยู่นอกสนามบินมานะครับ
   #83-1
 84. #84 ิวิวโวย
  18 ก.ย. 2556, 23:28 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  รับตรงทั่วประเทศต้องไปสอบที่เชียงรายหรอคะ
  สนามสอบในกรุงเทพมีมั๊ยอ่ะ
  #84
 85. 20 ก.ย. 2556, 17:32 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ถ้าจะสอบวิศวะ ของรับตรงทั่วประเทศนี่

  ใช้ GPA สังคมด้วย อ่อ !? ฉิบหายละ -*-

  // ต้องไปสอบที่ มฟล เลยรึเปล่าหว่า ??เสียใจ

  #85
 86. 21 ก.ย. 2556, 18:34 น. · ผ่านทางแท็บเล็ต

  อยากไปน้ะแต่ไกลเกินอ้ะ

  #86
 87. #87 Fern
  21 ก.ย. 2556, 21:31 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  มากันเยอะๆนะน้อง มาเป็นลูกแม่ฟ้าหลวงด้วยกัน
  พี่อยู่การจัดการธุรกิจการบิน สาขาการปฎิบัติการทางการบิน ปี 1
  พี่รอน้องๆ นะ สู้ ๆ :)
  #87
 88. #88 tangkii
  28 ก.ย. 2556, 22:51 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  พยาบาล บัญชี ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน อันไหนดีอะค่ะ
  #88
 89. #89 เด็กเทียบเท่า
  29 ก.ย. 2556, 10:33 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เด็กปวช.สมัครได้ไหมคะ เห็นเขียนในคุณสมบัติว่าเป็น ม.6 เชอะ
  #89
 90. #90 อัฐฏิกาล
  29 ก.ย. 2556, 20:24 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เขาไม่รับเด็กซิ่ว ง๊ากกกก ซิ่วๆ มฟล ใจร้ายมาก
  #90
  • #90-1 NujiNA
   11 ต.ค. 2556, 01:03 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ได้ข่าวว่ารับน้า เด็กซิ่ว เพราะมีบอกว่า ผู้ที่จบให้ใช้เกรด 6เทอม แสดงว่ารับน้า
   #90-1
  • 3 พ.ย. 2556, 23:14 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เด็กซิ่วรอรอบทั่วประเทศโดยใช้เกรด ม 6 นะครับ
   #90-2
 91. 3 ต.ค. 2556, 12:04 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  สอบที่ไหนอ่าคะ  ?         ขำ

  #91
  • #91-1 NujiNA
   11 ต.ค. 2556, 01:02 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ที่เชียงรายจ้า
   #91-1
 92. #92 อังกฤษสู้ตาย
  7 ต.ค. 2556, 10:29 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยหรือเปล่าค่ะ...... โอ้เเทบสลบ!
  #92
  • #92-1 NujiNA
   11 ต.ค. 2556, 01:01 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษจ้า ฝึกๆไว้น้าา ทำได้แน่นอนน
   #92-1
 93. #93 จาริยา อัฏฐพรกุล
  11 ต.ค. 2556, 21:34 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  อยากรู้อ่าค่ะ ว่าสมัครรอบรับตรงทั่วประเทศ คณะพยาบาล ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ต้องมี GPA 2.00 เท่านั้นถึงจะสามาครสมัครได้ใช่มั้ยค่ะหรือว่าเฉพาะ ภาษาอักฤษ 2.00 ก็สามารถสมัครได้ค่ะ พอดีว่าหนูมี GPA ของวิทย์ แค่1.73 ค่ะจะสามารถสมัครสอบได้มั้ยค่ะ เสียใจ
  #93
 94. 12 ต.ค. 2556, 14:24 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ใครสอบรอบโควตาภาคเหนือ สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศบ้าง

  #94
 95. #95 cvoovp
  17 ต.ค. 2556, 19:55 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  GPA ทุกอย่างถึง2.00หมดเลยค่ะ แต่ว่าคณิตไม่ถึงอย่างเดียว สมัครสอบไปแล้วด้วย แบบนี้ก็หมดสิทธิ์สอบใช่มั้ยคะ
  #เลือกสอบคณะศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะ
  #95
 96. #96 คังคัง
  21 ต.ค. 2556, 14:35 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  แย่จังสมัครไม่ทัน อยากเรียนแม่ฟ้าหลวงมากกก
  #96
  • 3 พ.ย. 2556, 23:15 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   แอดมิชชันยังทันนะครับ หรืออาจจะมีโครงการพิเศษเฉพาะสาขา ติดตามข่าวดีๆนะครับ
   #96-1
 97. #97 วอม
  22 ต.ค. 2556, 12:13 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  มีโบราณคดีไหมค่ะ
  #97
 98. 1 ม.ค. 2557, 23:32 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  มีรับตรงรอบที่สองรึเปล่่าค่ะ ของการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)

  เสียใจ

  #98
 99. #99 kanomjeen
  29 มี.ค. 2557, 15:52 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  มีเเต่รับตรงหรอคะ คือตอนนี้ยุต่างประเทศ เเต่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมาก คือคนที่อยู่ต่างประเทศซึ่งไม่ได้เรียนที่ไทยเเล้วเวลาสอบต้องสอบ วิท คณิตอะไรเเบบนี้ด้วยหรือปาวคะ
  #99
 100. #100 Koy
  17 เม.ย. 2557, 13:46 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  แล้วเรียน ปวช. มา เข้าไม่ได้ใช่ป้ะเสียใจ
  #100
 101. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

ฝนตกแล้ว, บอมบอมเอาอะไรกันฝนดี (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .