ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

247

จำนวนแชร์
4,706

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)


   คืบหน้า 18 สิงหาคม 56    รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

           ตอนนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกระเบียบการช่องทางรับเข้าศึกษาปี 2557 มาแล้ว โดยปีนี้ ม.เกษตรศาสตร์ ปรับโฉมการรับใหม่แตกต่างจากปีก่อนๆ โดยจะเปิดรับนิสิตใหม่ผ่าน 4 ระบบรับเข้าศึกษา ดังนี้....

            1.ระบบรับตรงร่วมกัน (เลือกได้ 4 คณะ  GAT PAT วิชาสามัญ สมัครได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว)
            2.ระบบโควตา (อาทิ โควตาท้องถิ่น, โควตานักกีฬา, โควตาศิลป พิจารณาจาก GAT PAT)
            3.ระบบรับตรงโดยคณะ (รับตรงที่คณะจัดสอบเอง ใช้ข้อสอบของคณะ มีทั้งหมด 24 คณะ)
            4.ระบบแอดมิชชั่นกลาง (เลือกได้ 4 อันดับร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ)

อ่านระเบียบการตัวเต็ม และรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
เข้าเว็บไซต์หลักรับตรง-โควตา ม.เกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่ รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

---------------------------------------------

           สวัสดีค่ะน้อง ๆ ที่น่ารักทุกคน บอกเลยว่าช่วงนี้ระเบียบการรับตรงออกมาอย่างถล่มทลาย ให้น้อง ๆ ม.6 ได้เตรียมตัวกันเต็มที่เลยค่ะว่าต้องวางแผนอ่านหนังสืออย่างไรบ้าง สอบอะไรบ้าง ทำอะไรตอนไหนบ้าง อีก 1 รับตรงที่เพิ่งออกมาใหม่ก็คือ โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admissions) เป็นการรับตรงร่วมกันทั้ง 4 วิทยาเขต โดยรายละเอียดจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ


 กำหนดการการสมัคร

- รับสมัครออนไลน์  7-27 พ.ย.56
- ชำระเงินค่าสมัคร  8-28 พ.ย.56
- ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการชำระเงิน  11-29 พ.ย.56
- สมัครสอบ GAT PAT 1/2557    1-27 ต.ค.56
- สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ  1-24 พ.ย.56
- สอบ GAT PAT 1/2557    7-10 ธ.ค.56
- สอบ 7 วิชาสามัญ  4-5 ม.ค.57
- ประกาศผลสอบ GAT PAT 1/2557  19 ม.ค.57
- ประกาศผลสอบ 7 วิชาสามัญ 11 ก.พ.57
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์  
  6 มี.ค.57
- ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์  13 มี.ค.57
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  24 มี.ค.57
- รายงานตัวและรับรหัสยืนยันตัวบุคคล  1-8 เม.ย.57
- ยืนยันสิทธิ์ Clearinghouse  29 พ.ค.-2 มิ.ย.57
- ประกาสรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearinghouse และ ตัดสิทธิ์ Admission  5 มิ.ย.57

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

ตารางการรับเข้าศึกษา คณะ/สาขา จำนวนรับ
GPA แผนการเรียน เกณฑ์ในการคัดเลือก

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)


รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)


* ผู้สมัครคณะวนศาสตร์ต้องเข้ารับการทดสอบวิชาเฉพาะทางวนศาสตร์
* ผู้สมัครคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย) ต้องมีคะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ โดยคิดคะแนนเฉลี่ยดังต่อไปนี้ ภาษาไทย 20% สังคม 20% ภาษาอังกฤษ 10% และเข้ารับการทดสอบวิชาทางความถนัดทางวรรณคดี
* ผู้สมัครคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องมีคะแนนทดสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 75 คะแนน
* ผู้สมัครคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (จีนธุรกิจ/ญี่ปุ่นธุรกิจ)  ต้องมีคะแนนทดสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษมากกว่า 50 คะแนน
* กรณี คณะ/สาขา มิได้ระบุเฉพาะเจาะจงให้เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เลือกได้ 1 วิชา จากการทดสอบวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ PAT 7


รายละเอียดโครงการ >> คลิก

รายละเอียดการรับสมัคร >> คลิก

ปฏิทินการการสมัคร >> คลิก

.
เด็กแอดมิชชั่น 57 สมัครรับข่าวแอดมิชชั่นผ่าน SMS ได้แล้ววันนี้ !!

รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

       แจ้งน้องๆ ที่สมัครรับข่าวแอดฯผ่าน SMS ในเดือน ก.ค.-ส.ค. นี้ รอพบ SMS เด็ดๆ ดังนี้

                  - เกาะติดแอดมิชชั่น 57 ของเด็ก ม.6 ทั้งประเทศ  รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
                  - อัพเดทไว!! ข่าวรับตรงหลังแอดมิชชั่น 57 ของทุกสถาบันรับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)              
                  - ตามติดข่าววงใน ทุกเหตุการณ์เรื่องสอบตรง และแอดมิชชั่นที่เด็กรุ่น 57 ต้องรู้!!
                  - รวมงานติวฟรีของทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ที่เด็ก ม.6 ไม่ควรพลาด 
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

(อยากรับข่าว SMS บ้าง มาอ่านวิธีสมัคร คลิกที่นี่ เลย)
.รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

247

จำนวนแชร์
4,706

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #14 ต้น
  4 ก.ค. 2556, 21:33 น.
  ตรง 7 วิชาสามัญอะครับ 09 19 29 39 19 59 69 นี่มันคือเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละวิชาใช่มั้ยครับ แล้วมันคือวิชาอะไรบ้างตามลำดับอะครับ ทำไมมันเรียงคะแนนแปลกๆ 09 19 คะแนนเนี่ยนะ - - รบกวนช่วยตอบหน่อยค้าบบบ ไม่ค่อยเข้าใจ TT
  #14
 2. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  4 ก.ค. 2556, 16:48 น.
  นิติศาสตร์ ใช้เกรด 3.50 เลยหรอ
  #6
 3. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #61 koykeaw
  29 ก.ค. 2556, 19:49 น.
  เอ่อ PAT 7 กำลัง 5 นี่หมายถึงยังไงค้ะ ^^;;
  #61

247 ความคิดเห็น

 1. 4 ก.ค. 2556, 15:06 น.
  ออกแล้ววววววววววววววว
  #1
 2. #2 เด็กซิ่ว
  4 ก.ค. 2556, 15:36 น.
  เด็กซิ่วสามารถสมัครโครงการนี้ได้มั้ยคะ
  #2
 3. #3 Tangmmooww
  4 ก.ค. 2556, 16:06 น.
  เด็กซิ้วมีสิทธ์ โครงการนี้มั้ยคะ
  #3
 4. #4 ploy
  4 ก.ค. 2556, 16:14 น.
  รับตรงทั่วประเทศรึเปล่าคะ
  #4
 5. #5 ชักงง
  4 ก.ค. 2556, 16:25 น.
  วิศวะ เห็นปีที่ผ่านๆมาใช้แค่ gat pat1 pat3 หนิ หรืออันนี้เป็นแบบใหม่  ปล. อย่าเลยเหอะ วิศวะ ใช้3อันบนก็พอและ  แล้วปีนี้กำหนดเกรด 2.5ขึ้น T_T  ไรเนี่ยย  แล้ววิศวะรวม อยู่ไหนหว่า ไม่เห็นมี
  #5
 6. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  4 ก.ค. 2556, 16:48 น.
  นิติศาสตร์ ใช้เกรด 3.50 เลยหรอ
  #6
  • 11 ต.ค. 2556, 16:50 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เกรดโหดมากเลยย T T ~~~ เสียใจเสียใจเสียใจ
   #6-1
 7. #7 noon
  4 ก.ค. 2556, 18:32 น.
  ไม่เห็นมี สถาปัตย์ เลย อ่า TT
  #7
 8. 4 ก.ค. 2556, 18:40 น.
  ผมเด็กสายอาชีพไม่มีโอกาสเข้าคณะวิทยาศาสตร์เลย T T
  #8
 9. 4 ก.ค. 2556, 18:43 น.
  รับตรงทั่วประเทศอะป่าวงะ ใครรู้บอกที 
  #9
  • #9-1 63333333
   7 พ.ย. 2556, 19:49 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ใช่ค่า อันนี้เปนแบบยื่นแกท-แพท 7วิสามัญค่า ทั่วประเทศเบย
   #9-1
 10. 4 ก.ค. 2556, 18:43 น.
  รับตรงทั่วประเทศอะป่าวงะ ใครรู้บอกที 
  #10
 11. #11 Sun
  4 ก.ค. 2556, 20:09 น.
  ปวช.สอบวิดวะไม่ได้หรอ
  #11
  • #11-1 kanitta sanmud
   25 ต.ค. 2556, 17:41 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   สอบได้นะ พี่ชายเรา ปวช สอบเข้ายังได้เลย ตอนนี้เรียน อยู่ ราชมงคลเชียงใหม่
   #11-1
 12. #12 12345
  4 ก.ค. 2556, 20:32 น.
  รับตรงรวมกทม.มั้ยค่ะ
  #12
 13. #13 dio
  4 ก.ค. 2556, 20:41 น.
  การับตรงนี่ อินเตอร์จะมาหลังแบบทั่วไปหรือเปล่าครับ
  #13
 14. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #14 ต้น
  4 ก.ค. 2556, 21:33 น.
  ตรง 7 วิชาสามัญอะครับ 09 19 29 39 19 59 69 นี่มันคือเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละวิชาใช่มั้ยครับ แล้วมันคือวิชาอะไรบ้างตามลำดับอะครับ ทำไมมันเรียงคะแนนแปลกๆ 09 19 คะแนนเนี่ยนะ - - รบกวนช่วยตอบหน่อยค้าบบบ ไม่ค่อยเข้าใจ TT
  #14
  • #14-1 เฟิน
   12 ก.ย. 2556, 13:15 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   มันคือรหัสวิชาค่ะ
   #14-1
  • #14-2 มายด์
   21 ก.ย. 2556, 12:08 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   มันคือรหัสวิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ตามลำดับค่ะ
   #14-2
 15. #15 taretare
  4 ก.ค. 2556, 22:26 น.
  งงตรงคะแนน 7 วิชาสามัญคะ ไล่จากวิชาอะไรบ้างคะ ?
  #15
 16. #16 น้ำแข็ง
  4 ก.ค. 2556, 22:36 น.
  รัฐศาสตร์ 3.00 เลย โว้วไม่จริง
  #16
 17. #17 เด็กกซิ่ว
  5 ก.ค. 2556, 00:04 น.
  รับเด็กซิ่วไหมคะ
  #17
 18. 5 ก.ค. 2556, 00:14 น.
  ขอบคุณมากอ่ะ ตื่นเต้นนนน
  #18
 19. #19 มุกมุก
  5 ก.ค. 2556, 09:43 น.
  ปกติ สัตวแพทย์มีสอบตรงด้วยเหรอคะ
  #19
 20. 5 ก.ค. 2556, 12:18 น.
   มนุดอิ้งค์ เกรด 3.00 ขึ้นไปเรยหรอ ถ้าต่ำกว่านี้เข้าไม่ได้ใช่ม๊าาา 
  #20
 21. #21 like
  5 ก.ค. 2556, 15:46 น.
  รับเด็กซิ่วมั้ยค๊าาาาาาา

  ใครรู้ช่วยบอกที please T____T
  #21
 22. สถาปัตย์ไปไหน ?
  #22
 23. #23 gift
  5 ก.ค. 2556, 22:29 น.
  นิติฯ เกรดสูงจังเลยอ๊ะ
  #23
 24. 5 ก.ค. 2556, 23:10 น.
  อยากได้ที่สุด
  #24
 25. #25 yuki
  6 ก.ค. 2556, 01:21 น.
  รับเด็กซิ่วไหมคะ? แล้วอันนี้รับทั่วประเทศหรือเปล่า ช่วยตอบหน่อยเถอะค่ะ T_T
  #25
  • #25-1 JanJanG
   25 ต.ค. 2556, 10:57 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   น่าจะรับเด็กซิ่วนะคะ
   เห็นเขียนไว้ว่า นร.ที่ศึกษาอยู่ชั้นม.6 ใช้เกรด4เทอม
   นร.ที่จบม.6แล้วใช้เกรด5เทอม
   ก็น่าจะแปลว่าเด็กซิ่วสมัครได้
   #25-1
  • #25-2 JanJanG
   25 ต.ค. 2556, 11:00 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ขอโทษคะ 5เทอม กับ6เทอมคะ 55555
   #25-2
 26. #26 Justme
  6 ก.ค. 2556, 08:16 น.
  วิศวะเคมี ภาคปกติ ไปไหนอ่าาาา ><
  #26
 27. 6 ก.ค. 2556, 09:45 น.
  ออกแล้วววววววววว^^ โอ้ววววววววว แต่เสียวสันหลังเชียม ยอดวิว 3หมื่นกว่าล้ะ
  #27
 28. #28 กมลวรรณ
  6 ก.ค. 2556, 17:12 น.
  ถ้าสมัครโครงหนึ่ง ของเกษตรไปแล้ว แล้วจะสมัครโครงการนี้ จะสมัครได้ไหมค่ะ
  #28
 29. 6 ก.ค. 2556, 17:24 น.
  สัตวแพทย์ของช้านนนนนนนนน สู้ๆ!!!!
  #29
 30. #30 earn
  6 ก.ค. 2556, 19:24 น.
  ปวช.สอบ วิทคอมไม่ได้หรอคะ
  #30
 31. #31 chaloclassic
  7 ก.ค. 2556, 02:47 น.
  วิชาสามัญ 7 วิชา  รหัส 09 = ภาษาไทย  รหัส 19 = สังคมศึกษา  รหัส 29 = ภาษาอังกฤษ  รหัส 39 = คณิตศาสตร์  รหัส 49 = ฟิสิกส์  รหัส 59 = เคมี  รหัส 69 = ชีววิทยา
  #31
 32. 8 ก.ค. 2556, 14:50 น.
  เด็กซิ่วสมัครได้ป่าวเนี่ย ?????
  #32
 33. 8 ก.ค. 2556, 18:15 น.
  ใช่ๆ เด็กซิ่วสมัครได้ไหมอ่ะ ใครก้ได้ตอบที ;___;
  #33
 34. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก

 35. #35 กิ๊กไก่กุ๊กกิ๊ก
  9 ก.ค. 2556, 11:53 น.
  รับทั่วประเทศค่ะ
  #35
 36. #36 rattikan
  9 ก.ค. 2556, 18:24 น.
  ทำไม คณะวนศาสตร์รับน้อยจังเลยปีก่อนๆ ตั้ง 100 คน นะ

  จะมีหวังไมเรา
  #36
 37. 9 ก.ค. 2556, 20:08 น.
  อันนี้ใช้คะแนนสอบ7วิชาสามัญอย่างเดียวหรอค่ะงง
  #37
 38. #38 gift
  10 ก.ค. 2556, 20:01 น.
  ที่บางเขน ไม่มีคณะ มนุษย์ศาสตร์ สื่อสานมวลชนอ๋อ ค้ะ
  #38
 39. #39 Purple
  11 ก.ค. 2556, 00:30 น.
  เด็กซิ่วสมัครได้มั้ยค่ะ ใคร รู้ บอกมีเถอะน้า พลีสสส TT
  #39
 40. #40 สุธิดา
  11 ก.ค. 2556, 12:38 น.
  อยากไปเรียนที่นี้มาก

  #40
 41. #41 ลอยแก้ว
  11 ก.ค. 2556, 23:42 น.
  นิติศาสตร์ สูงไปมั้ยย เนี้ย 3.50
  #41
 42. #42 ลอยแก้ว
  11 ก.ค. 2556, 23:42 น.
  นิติศาสตร์ สูงไปมั้ยย เนี้ย 3.50
  #42
 43. #43 papang
  12 ก.ค. 2556, 22:33 น.
  มนุษศาสตร์สื่อสารมวลชนไม่มีหรอคะ TT
  #43
 44. #44 อิ้ง3
  14 ก.ค. 2556, 15:14 น.
  มนุษยศาสตร์ วาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3

  อันนี้คือ อิ้ง 3 ใช่ไหมคะ? ยากไหมอ่าาา ชักไม่กล้าแล้วดิ
  #44
 45. #45 Magato
  15 ก.ค. 2556, 15:51 น.
  รับเด็กซิ่วไหมคับ
  #45
 46. #46 rangsarit
  15 ก.ค. 2556, 22:10 น.
  ลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ผิวขาว หน้าใส สกัดจากธรรมชาติพร้อมผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา.

  โปรแกรมลดส่วนเกิน 5-10 กก. ง่าย ปลอดภัย ถาวร.

  วันนี้คุณดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดี หรือคิดจะปรับเปลี่ยนรูปร่าง ของคุณ ให้สวย และอยู่กับคุณนานๆ หรือไม่?

  พร้อมผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา

  • สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักและส่วนเกิน จะสามารถลดได้อย่างปลอดภัย 2-8 กก.ต่อเดือน กลับมามีรูปร่างสวย ผิวเรียบเนียน เหมือนเดิม.

  • ขับถ่ายอุจจาระได้ดี ไม่ท้องผูก ล้างพิษลำไส้.

  • สามารถควบคุมระดับน้ำตาล ไขมัน ได้อย่างเหมาะสม ปรับระดับการเผาผลาญ ให้ปกติ.

  เรากล้าท้าให้คุณลอง

  ผลิตตามมาตรฐานGMP, มี ( อ.ย. ) ฮาลาลรับรอง

  สนใจติดต่อได้ ที่

  https://www.facebook.com/iceadm/app_130418200387113
  #46
 47. #47 panda
  16 ก.ค. 2556, 21:46 น.
  ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน ไม่มีหรอครับ T_T
  #47
 48. #48 โอเอ็มจี
  17 ก.ค. 2556, 15:42 น.
  ธุรกิจ " ระหว่างประเทศ " ไม่เอาศิลป์-อังกฤษ
  #48
 49. 17 ก.ค. 2556, 19:58 น.
  สรุป คือ อันนี้รับตรงร่วมประเทศใช่ไหมค่ะ ? T0T ใครรู้ช่วยบอกเราที พลีสสส
  #49
 50. ใช้เกรดห้าเทอม เยี่ยม!!!! ถ้า4เทอมคงไม่ได้เกรดไม่ถึง 
  #50
 51. #51 ภราดร
  18 ก.ค. 2556, 21:42 น.
  ปวช สอบไม่ได้จริงหรอ แต่ในกำหนดการมันบอก ก็สามารถสอบ ปวช ด้วยนินา แต่พอไปสมัคร ดันไม่อยู่ในวุฒิการสมัคร อะไรกันเนี่ยยยย
  #51
 52. 19 ก.ค. 2556, 21:07 น.
  บ้าเจรงงงงงงงงงงงงงงงง!!! ทำไมคณะมนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน  ไม่มีรับตรง TT 
  #52
 53. #53 poppee
  21 ก.ค. 2556, 16:34 น.
  คะแนน 7 วิชาสามัญ นี้มีวิชาอะไรบ้างค่ะ ของแผนการเรียนวิทย์คณิต คณะเกษตร สาขาเกษตรเขตร้อน
  #53
 54. #54 อยากเข้าม.เกษตรฯ!
  21 ก.ค. 2556, 22:11 น.
  รับตรงทั่วประเทศจริงๆหรอ เท่าที่เราอ่านอ่ะ เหมือนจะรับเฉพาะภาคกลาง สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กสาธิตเกษตรฯ แล้วก็พวกนักกีฬาหรือแข่งขันอะไรโอลิมปิกประมาณนั้นอ่ะ
  #54
 55. #55 yumyim
  23 ก.ค. 2556, 18:06 น.
  บางครั้ง นิติ ก็สูงไปนะคะ ! ไฟว้กันรอบแอ๊ดละกัน ...
  #55
 56. #56 กัน
  24 ก.ค. 2556, 09:05 น.
  ม.เกษตร บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ มีแต่ครูพละอย่างเดียวหรอครับ มีครูอังกฤษไหมครับ
  #56
 57. มันผ่านมาแล้วนิT^T
  #57
 58. #58 Firn
  25 ก.ค. 2556, 15:09 น.
  อยากสมัครมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ :)
  #58
 59. #59 ทอช
  25 ก.ค. 2556, 23:56 น.
  ถ้าได้โครงการนี้แล้วจะเลือกวิทยาเขตเรียนได้รึเปล่าครับที่ว่ารับร่วม4วิทยาเขต หรือยังไง?
  #59
 60. #60 กัลยรัตน์
  27 ก.ค. 2556, 16:10 น.
  สมัคยังงัยค่ะ
  #60
 61. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #61 koykeaw
  29 ก.ค. 2556, 19:49 น.
  เอ่อ PAT 7 กำลัง 5 นี่หมายถึงยังไงค้ะ ^^;;
  #61
  • #61-1 Samita
   23 พ.ย. 2556, 13:06 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   PAT 7 กำลัง 5 คือ ใน PAT 7จะมีทั้งหมด 5 ภาษาค่ะ เราใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งในการยื่น :D
   #61-1
 62. 29 ก.ค. 2556, 19:59 น.
  แล้วเวลายื่นคะแนน เลือกวิทยาเขตได้ไหมอะครับ อยากลองยื่นทั้ง ศรีราชา กับ บางเขนเลยอ่า *-*
  #62
 63. 30 ก.ค. 2556, 17:55 น.
  สู้ๆค่าาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
  #63
 64. #64 ปริม
  31 ก.ค. 2556, 22:36 น.
  คะแนน 7 วิชาสามัญในตาราง คือวิชาอะไรบ้างง่ะ

  แล้วอันนี้รับตรงทั่วประเทศป่าวคะ
  #64
 65. 2 ส.ค. 2556, 10:16 น.
  เด็กซิ่ว สมัครได้มั้ย ค้าบบบบบบบบบบบบบบ TT
  ไม่มีใครตอบเลย ฮือออออออ
  #65
 66. #66 DEK57
  8 ส.ค. 2556, 00:03 น.
  ศึกษาศาสตร์เปิดสาขาเดียวเองหรอ???
  #66
 67. #67 มายด์
  8 ส.ค. 2556, 19:38 น.
  เด็กซิ้วสอบดั้ยเปล่า ช่วยตอบทีคับ เหนคนอยากรุ้ๆกัน
  #67
 68. #68 parmai
  8 ส.ค. 2556, 20:55 น.
  อยู่ปวส2จะจบแล้วค่ะสมัครแน่วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  #68
 69. #69 น้ำ
  9 ส.ค. 2556, 12:35 น.
  รับทั่วประเทศเลยหรอคะ หรือว่ายังไง
  #69
 70. 10 ส.ค. 2556, 18:32 น.
  .
  .
  .

  ฮ้าาา 3.50!!    .
  .
  #70
 71. 15 ส.ค. 2556, 16:58 น.
  รับเด็กซิ่วป้ะคะ
  #71
 72. #72 ฝ้าย
  15 ส.ค. 2556, 22:08 น.
  เกษตร สกล เจ๋งจิง มาโลด เราเรียนอยู่ ปี 1 ธรรมชาติสุดๆ

  ตอนแรกเป็นเป็นกรุงเทพ ขอห่างความเจริญมาเจอธรรมชาติ
  #72
 73. #73 น้ำฝน
  16 ส.ค. 2556, 18:27 น.
  สมัครสอบเท่าไหร่ค้าาา
  #73
 74. #74 Chitchanok
  16 ส.ค. 2556, 22:02 น.
  รับนักเรียนที่จบจาก ปวช.ไหมค่ะ ?
  #74
 75. 17 ส.ค. 2556, 16:21 น.
  เดี๋ยวนะ ใช้GPAหรอ!!!!

  ถ้าGPAXอ่ะถึงแน่

  แต่GPAนี่มันรายวิชาใช่ไหม!!!!

  ชิบหาย!!!!


  #75
 76. #76 gee
  18 ส.ค. 2556, 15:42 น.
  เรา งง อ่ะ ใครก็ได้ อธิบายทีนะค่ะ ระหว่างรับตรงร่วม นี้ ไม่ใช่แอดมิดชั่น หรอ? ทำไม ถึงใช้คำว่ารับตรงร่วมอ่ะ แล้ว มหาลัยนี้ มี สอบตรง มั้ยค่ะ ใช่ การรับรับตรงคณะ รึป่าว ?
  #76
 77. 18 ส.ค. 2556, 19:13 น.
  แล้วแบบว่ายื่นคณะเดียว 2 วิทยาเขตได้ไหมหว่าครับ ?
  หรือเวลาเลือกอันดับเลือกยังไงง่าา
  #77
 78. #78 จักรกฤษณ เพชรคมกริช
  18 ส.ค. 2556, 21:48 น.
  ผมอยากสอบ วนศาสตร์ แต่ผมเรียนศิลป์คำนวน จะทำไงดีคับ ขอคำแนะนำหน่อย
  #78
 79. #79 aqua
  22 ส.ค. 2556, 18:33 น.
  เราว่าเด็กซิ่วสมัครได้นะ

  เท่าที่อ่านระเบียบการเขาบอกว่า ผุ้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วสมัครได้  เราก็จะซิ่วน่ะ ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะ ลองดูอีกที

  #79
 80. #80 ทอช
  24 ส.ค. 2556, 10:39 น.
  คณะประมงเป็นประมงนําจืด หรือนําเค็มล่ะครับ ช่วยตอบทีนะครับ
  #80
 81. 25 ส.ค. 2556, 16:43 น.
  เยี่ยมมมมมมมมมมม ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูล
  #81
 82. #82 นันทนา
  27 ส.ค. 2556, 23:52 น.
  ขอบคุณน๊ะค๊ สำหรับข้อมูลดีๆ
  #82
 83. #83 teay
  31 ส.ค. 2556, 10:52 น.
  สมัคร คณะ มนุษยศาสตร์ ปี 57 เริ่มสมัครเดือนไหนอ่ะค๊ะ
  #83
 84. #84 AnSomed
  8 ก.ย. 2556, 21:53 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ไอ 09 19 29 39 49 59 69 79
  มันเป็นรหัสวิชาอ่า
  รหัส 09 = ภาษาไทย รหัส 19 = สังคมศึกษา รหัส 29 = ภาษาอังกฤษ รหัส 39 = คณิตศาสตร์ รหัส 49 = ฟิสิกส์ รหัส 59 = เคมี รหัส 69 = ชีววิทยา
  เนี้ยๆ
  #84
 85. #85 papa
  13 ก.ย. 2556, 19:45 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  วนศาสตร์นี่ต้อง สอบตรงมั้ยค่ะ หรือเอาแค่ 7 วิชาสามัญ
  #85
 86. 17 ก.ย. 2556, 15:38 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  มุนษยศาสตร์เอกอิ๊งกับศิลปสาสตร์เอกอิ๊ต่างกันยังไงคะ นอกจากสถานที่เรียนแล้ว

  #86
 87. #87 may_united
  18 ก.ย. 2556, 22:34 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ทำไมเอกประวัติศาสตร์ บังคับเกรดสูงจัง 3.20 เลยหรอ?
  #87
 88. #88 primcess
  19 ก.ย. 2556, 22:14 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  นิติ เกรด5ภาคนี่ 3.5 เลยหรอคะ เสียใจ
  #88
 89. 21 ก.ย. 2556, 22:09 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ี่เรียนสาย ศิลป์ภาษามาค่ะ แต่อยากเข้า คหกรรม เป็นอย่างนี้ก็ อดใช่ไหมค่ะ

  เสียใจเสียใจ

  #89
 90. #90 นัตตี้
  22 ก.ย. 2556, 20:03 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ถ้า เข้า นิติศาสตร์ ที่ต้องใช้เกรด 3.5 นี่ ถ้าเกรดไม่ถึง เค้าจะอณุญาติให้เข้าไหมอ่าคับ
  #90
 91. #91 ปฏิภาณ
  24 ก.ย. 2556, 11:41 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  อันนี้คือการสอบตรงของ ม.5 ปีนี้ใช่หรือป่าวอ่ะ ???

  #91
 92. #92 เกษตร
  25 ก.ย. 2556, 13:01 น. · ผ่านทางแท็บเล็ต
  คณะวิทย์รับเด็กซิ่วมั้ยคะ
  #92
 93. #93 praw
  26 ก.ย. 2556, 08:21 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เกรด 2.49 สมัค คณะวิทยา ได้เปล่าค่ เสียใจ
  #93
 94. 26 ก.ย. 2556, 12:46 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  แอดกลางไม่มีสถาปัตย์หรอ?? เสียใจ

  #94
 95. #95 เฟริน
  28 ก.ย. 2556, 22:52 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  มนุษย์อิ้ง เกรด3ขึ้นเราผ่านนะแต่สอบอังกฤษคะแนนไม่ต่ำกว่า75จาก100นี่คิดหนักยากแหะ
  #95
 96. #96 Pongsakon_Moss
  30 ก.ย. 2556, 22:06 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ทำไมปีนี้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ วิทย์-คณิต อะครับ
  #96
 97. #97 Neung
  1 ต.ค. 2556, 23:21 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  รัฐศาสตร์เอาแพท7 ด้วยหรอค้าบ ตกใจ
  #97
 98. #98 cheeriness
  1 ต.ค. 2556, 23:21 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เลือกได้ทั้งหมด4คณะใช่มั้ยคะ?
  แล้วแต่ละคณะที่เลือกต้องเอาที่เขตเดียวกันหมดเลยรึป่าวคะ?
  อย่างเช่น ถ้าเลือกมนุดจีน ที่บางเขนแล้ว สามารถเลือก วิทยาการจัดการการท่องเที่ยวที่ศรีราชาได้มั้ยคะ?
  #98
 99. #99 สกาย
  2 ต.ค. 2556, 19:14 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ไม่จำกัดคือ ปวช. ก้สมารถสมัครได้ใช่มั้ยครับ
  #99
 100. #100 Princess
  3 ต.ค. 2556, 19:09 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  หวาาหวาาหวาาหวาาหวาาหวาา นิติ3.5 เลยหรอออ
  #100
 101. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

รักแท้แพ้ใกล้ชิด แต่ถ้ารักแบบบอมบอมต้องประกาศ!, ทรโข่งอยู่ไหนหว่า ช่วยบอมบอมที? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .