ความคิดเห็น

19

จำนวนแชร์
1,736
           เด็ก ม.6 เกือบทั่วประเทศ และน้องๆ เด็กซิ่วที่สมัครสอบ GAT PAT รอบ 1/57 ไว้  วันที่ 7-10 ธันวาคมนี้เรามีนัดกันที่สนามสอบ เพื่อทำการสอบ GAT PAT รอบแรกของปีกันแล้ว ส่วนพี่ๆ Dek-D.com ไม่ได้ไปสอบก็ตื่นเต้นไม่แพ้น้องๆ เลยค่ะ

          และเป็นธรรมเนียมของทุกๆ ปี สทศ.จะเผยแพร่กระดาษคำตอบออกมาให้น้องๆ ได้ทำความคุ้นเคยกันก่อนประมาณ 1-2 อาทิตย์ก่อนสอบจริง  พี่มิ้นท์ก็ไม่รอช้าต้องรีบมาอัพเดทให้น้องๆ ได้ยลโฉม ไปดูพร้อมๆ กันเลยจ้า

 
 yes  กระดาษคำตอบ GAT ภาษาไทย

กระดาษคำตอบ GAT PAT 1/57 หน้าตาเป็นแบบไหน เช็คที่นี่!!
 
  enlightened ข้อควรจำ
    - กระดาษคำตอบมี 2 หน้า
    - มีข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อ 150 คะแนน

 
yes กระดาษคำตอบ GAT ภาษาอังกฤษ

กระดาษคำตอบ GAT PAT 1/57 หน้าตาเป็นแบบไหน เช็คที่นี่!!

   enlightened ข้อควรจำ - กระดาษคำตอบมีหน้าเดียว แต่ตัวช้อยส์ข้อสอบจะมี 2 แบบนะคะ แบบแรกเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก รวมทั้งหมด 55 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน ส่วนอีกแบบนึง 6 ตัวเลือก มี 5 ข้อเท่านั้นค่ะ
 
yes กระดาษคำตอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

กระดาษคำตอบ GAT PAT 1/57 หน้าตาเป็นแบบไหน เช็คที่นี่!!

 enlightened ข้อควรจำ - กระดาษคำตอบมี 2 หน้า
                      - ตอนที่ 1 เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก มีจำนวน 30 ข้อ  ข้อละ 6 คะแนน รวม 180 คะแนน
                      - ตอนที่ 2 เป็นอัตนัยค่ะ มี 15 ข้อ ข้อละ 8 คะแนน รวม 120 คะแนน
                      - วิธีตอบอัตนัยให้ได้คะแนน น้องๆ จะต้องเขียนเป็นตัวเลขลงในช่องใต้ข้อด้วยนะคะ จากนั้นให้ฝนระบายตัวเลขให้ตรงกับคำตอบที่เขียนไว้ ที่สำคัญต้องฝนให้ครบทั้ง 6 หลัก หากเป็นจำนวนเต็มอย่าลืมฝน 00 หลังจุดทศนิยมด้วย
    
yes กระดาษคำตอบ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

กระดาษคำตอบ GAT PAT 1/57 หน้าตาเป็นแบบไหน เช็คที่นี่!!
 
  enlightened ข้อควรจำ - กระดาษคำตอบมีหน้าเดียว เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก 100 ข้อ ข้อละ 3 คะแนนถ้วนค่ะ
 
yes กระดาษคำตอบ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรม
กระดาษคำตอบ GAT PAT 1/57 หน้าตาเป็นแบบไหน เช็คที่นี่!!

 enlightened ข้อควรจำ - กระดาษคำตอบมี 2 หน้า
                     - ตอนที่ 1 เป็นปรนัย 5 ตัวเลือก มีจำนวน 60 ข้อ  ข้อละ 4 คะแนน รวม 240 คะแนน
                     - ตอนที่ 2 เป็นอัตนัยค่ะ มี 10 ข้อ ข้อละ 6 คะแนน รวม 60 คะแนน
                     - วิธีตอบอัตนัยให้ได้คะแนน ก็จะเหมือนกับ PAT1 คือ น้องๆ จะต้องเขียนเป็นตัวเลขลงในช่องใต้ข้อและฝนระบายตัวเลขให้ตรงกับคำตอบที่เขียนไว้ โดยต้องฝนให้ครบทั้ง 6 หลัก หากเป็นจำนวนเต็มอย่าลืมฝน 00 หลังจุดทศนิยมด้วย
                     - หากดูดีๆ จะเห็นว่าจำนวนข้อตอนที่ 1 มี 60 ข้อซึ่งค่อนข้างเยอะ น้องๆ ต้องวางแผนเรื่องการใช้เวลาให้ดีนะคะ

 
yes กระดาษคำตอบ PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
กระดาษคำตอบ GAT PAT 1/57 หน้าตาเป็นแบบไหน เช็คที่นี่!!

 enlightened ข้อควรจำ - กระดาษคำตอบมี 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นปรนัยและอัตนัย 
                      - ตอนที่ 1 เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
                      - ตอนที่ 2 เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกเช่นกัน จำนวน 15 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
                      - ตอนที่ 3 ให้ระบายคำตอบที่สัมพันธ์กัน จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 30 คะแนนค่ะ
                      - ส่วนที่เป็นอัตนัยตรวจด้วยคน 3 ข้อ 210 คะแนน (สทศ. ไม่ได้ลงกระดาษคำตอบส่วนนี้ไว้ หากมีเพิ่มเติมจะนำมาลงให้ค่ะ)
 
yes กระดาษคำตอบ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
กระดาษคำตอบ GAT PAT 1/57 หน้าตาเป็นแบบไหน เช็คที่นี่!!

 enlightened ข้อควรจำ - กระดาษคำตอบมี 1 หน้า จำนวน 120 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน
                      - วิชานี้เป็นวิชาที่ข้อสอบเยอะที่สุด ถึงข้อสอบจะไม่ยากเท่าวิชาอื่นแต่ต้องอาศัยความไวค่ะ เพราะเฉลี่ยแล้วมีเวลาคิดข้อละ 1 นาทีกว่าๆ เท่านั้น

 
yes กระดาษคำตอบ PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
กระดาษคำตอบ GAT PAT 1/57 หน้าตาเป็นแบบไหน เช็คที่นี่!!

 enlightened ข้อควรจำ - กระดาษคำตอบมี 2 หน้า แบ่งออกเป็น 2 ตอน
                      - ตอนที่ 1 เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 90 ข้อ ข้อละ 2.5 คะแนน รวม 225 คะแนน
                      - ตอนที่ 2 ให้ระวังเป็นพิเศษค่ะ เพราะข้อสอบเป็นแบบให้ระบายคำตอบที่สัมพันธ์กัน ซึ่งน้องๆ จะต้องเช็ครายละเอียดว่าให้ระบายกี่คำตอบ และต้องตอบให้ครบจึงจะได้คะแนน เช่น หากในข้อนั้นตอบถูก 1 คำตอบได้ 2 คะแนน,  ตอบถูก 2 คำตอบได้ 4.5 คะแนน, ตอบถูก 3 คำตอบ ได้ 7.5 คะแนน เป็นต้น

 
yes กระดาษคำตอบ PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
กระดาษคำตอบ GAT PAT 1/57 หน้าตาเป็นแบบไหน เช็คที่นี่!!

 enlightened ข้อควรจำ - ในปีนี้ความถนัดทางภาษาฯ จะใช้กระดาษคำตอบรูปแบบเดียวกันทั้งหมด คือ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ ข้อละ 3 คะแนนค่ะ
 
       ดูกระดาษคำตอบแบบชัดๆ กระดาษคำตอบ GAT PAT 1/57 หน้าตาเป็นแบบไหน เช็คที่นี่!!

           ใครสอบวิชาไหนบ้างก็ลองโหลดกระดาษคำตอบวิชานั้นมาฝนเล่นๆ หรือเอามาลองทำกับข้อสอบเก่าๆ ดูได้เลยนะคะ จะได้ชินกับกระดาษคำตอบ สุดท้าย... สำหรับการสอบที่จะถึงนี้ พี่มิ้นท์ขอให้น้องๆ ตั้งใจทำให้เต็มที่ เพราะผลรอบแรกนี้นำไปยื่นรับตรงได้หลายที่ และข้อให้ได้คะแนนดีๆ กันถ้วนหน้าจ้า

          
   เพิ่มเติม... กระดาษคำตอบ 7 วิชาสามัญก็ออกมาแล้วนะ อยากดู กระดาษคำตอบ GAT PAT 1/57 หน้าตาเป็นแบบไหน เช็คที่นี่!! เลยจ้า
ความคิดเห็น

19

จำนวนแชร์
1,736

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #8 ออย
  1 ธ.ค. 2556, 22:23 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ถามหน่อยค่ะ
  ถ้าPAT1 ข้อเขียน
  หรือPAT3 ข้อเขียน
  คำตอบ 30.00

  ตอนเราฝน
  เราฝนยังไงค่ะ
  ตามที่เราเข้าใจคือ มี6 ช่อง รวมจุดทศนิยม

  วิธี1 ฝนแบบ

  0030.00

  หรือ เว้นเว้น30.00 ค่ะ

  ขอบคุณคะ
  #8
 2. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  26 พ.ย. 2556, 23:25 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  PAT1 สมมุติว่าเราตอบ 1 ต้องเขียน 0001.00 ใช่ปะ ละต้องฝนให้หมดเลยใช่ปะ เราเข้าใจถูกไหม

  #5

19 ความคิดเห็น

 1. #1 pppp
  25 พ.ย. 2556, 16:14 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  Pat4 ไม่มีปฏิบัติหรอคะะะ
  #1
  • Columnist
   25 พ.ย. 2556, 16:27 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ยังมีข้อสอบอัตนัยเหมือนเดิมค่ะ แต่สทศ.ลงมาให้เฉพาะในส่วนแรก ถ้ามีอัพเดทเพิ่มเติมจะนำมาลงให้ดูจ้า เทียบจากกระดาษคำตอบปีก่อนๆ จะมีกระดาษคำตอบส่วนอัตนัย 2 หน้า เป็นกระดาษโล่งๆ มาเลยค่ะ
   #1-1
  • 25 พ.ย. 2556, 16:34 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   มีอยู่แล้วครับ แต่มันคือ "ส่วนที่เป็นอัตนัยตรวจด้วยคน 3 ข้อ 210 คะแนน" ที่พี่เค้าบอกไว้อ่ะครับ ซึ่งสทศคงไม่รู่จะลงกระดาษคำตอบยังไง เพราะมันเอาไว้วาดรูป 555555555555
   #1-2
 2. #2 ljhkjhk
  25 พ.ย. 2556, 18:15 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  pat1 ถ้าสมมติตอบคำตอบคือ 2 ต้องระบาย0 ข้างหน้าสามตัว แล้วก็หลังจุดอีกสองตัว ใช่ป่าววว???
  #2
  • Columnist
   26 พ.ย. 2556, 09:35 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ใช่แล้วจ้า
   #2-1
 3. #3 w0nDe2
  25 พ.ย. 2556, 18:27 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  PAT 1 ปรนัย ข้อละ 6 คะแนน นะครับ ไม่ใช่ 5 คะแนน
  ไม่งั้น ไม่ได้ 180 ครับ :)
  #3
  • Columnist
   26 พ.ย. 2556, 09:35 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   โอ๊ะ พิมพ์ผิดจริงด้วย ขอบคุณนะคะ แก้เรียบร้อยจ้า
   #3-1
 4. #4 unknow
  25 พ.ย. 2556, 21:09 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  แล้วถ้าตอบอัตนัยเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เกินหลักพันนี่ต้องฝนเลข 0 ข้างหน้าด้วยไหมครับ
  #4
  • Columnist
   26 พ.ย. 2556, 09:36 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เติมค่ะ ช่องไหนที่ว่างฝน 0 เลย
   #4-1
 5. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  26 พ.ย. 2556, 23:25 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  PAT1 สมมุติว่าเราตอบ 1 ต้องเขียน 0001.00 ใช่ปะ ละต้องฝนให้หมดเลยใช่ปะ เราเข้าใจถูกไหม

  #5
  • 20 ม.ค. 2557, 19:47 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   คับ
   ต้องตอบแบบนี้นะ คือมี ช่องว่าง 6 ช่องใช่มั้ย??
   เราก็เติมไปให้ครบทุกช่องอ่ะจึงจะได้คะแนน
   เช่น เราตอบ 12 อ่ะ ก็เขียนด้วยปากกา ว่า 0012.00 แล้วก็
   ฝนด่้วยดินสอดำ 2B ว่า ..ฝนเลข 0 2ตัว ในหลักพัน และหลักร้อย
   ส่วน เลข 1 ให้ฝนที่หลักร้อย ตามด้วยเลข 0
   ที่ต้องฝน ที่หลักสิบ
   อย่างข้างล่างงี้เลย...

   l0l0l1l2l.l0l0l

   สู้สู้**/ไม่ต้องกังวลนะ เพราะว่าในกรัดาษคำตอบ เค้าจะอธิบายไว้อยู่
   #5-1
 6. #6 popo
  27 พ.ย. 2556, 23:38 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  มีแต่กระดาษคำตอบ..ไม่มีข้อสอบหรอคะ 55
  #6
 7. 28 พ.ย. 2556, 18:44 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  งงอ่ะ gat เชื่อมโยงไทย มันมีทั้งหมดกี่ข้อแล้วแบบว่า มันจะระบายวงกลมยังไงข้อต่อไปอ่ะ

  หรือว่าเค้าให้แผ่นละข้อ งงมากจริงๆ รบกวนอธิบายด้วย (เราโง่เองอ่ะ)

  #7
 8. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #8 ออย
  1 ธ.ค. 2556, 22:23 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ถามหน่อยค่ะ
  ถ้าPAT1 ข้อเขียน
  หรือPAT3 ข้อเขียน
  คำตอบ 30.00

  ตอนเราฝน
  เราฝนยังไงค่ะ
  ตามที่เราเข้าใจคือ มี6 ช่อง รวมจุดทศนิยม

  วิธี1 ฝนแบบ

  0030.00

  หรือ เว้นเว้น30.00 ค่ะ

  ขอบคุณคะ
  #8
  • 20 ม.ค. 2557, 19:46 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   0030.00 คับ
   ต้องตอบแบบนี้นะ คือมี ช่องว่าง 6 ช่องใช่มั้ย??
   เราก็เติมไปให้ครบทุกช่องอ่ะจึงจะได้คะแนน
   เช่น เราตอบ 12 อ่ะ ก็เขียนด้วยปากกา ว่า 0012.00 แล้วก็
   ฝนด่้วยดินสอดำ 2B ว่า ..ฝนเลข 0 2ตัว ในหลักพัน และหลักร้อย
   ส่วน เลข 1 ให้ฝนที่หลักร้อย ตามด้วยเลข 0
   ที่ต้องฝน ที่หลักสิบ
   อย่างข้างล่างงี้เลย...

   l0l0l1l2l.l0l0l

   สู้สู้**/ไม่ต้องกังวลนะ เพราะว่าในกรัดาษคำตอบ เค้าจะอธิบายไว้อยู่
   #8-1
 9. #9 แบม
  4 ธ.ค. 2556, 13:57 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  แกทไทยมันจะฝนยังไงอ้ะพี่ ทำไมมันมีแค่4คำตอบ
  #9
 10. #10 mlv
  16 ก.พ. 2557, 10:06 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ฝากประชาสัมพันธ์ ระบบใหม่ล่าสุด MyLearnVille ระบบที่จะทำให้น้องๆ สามารถเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะใช้ computer หรือ tablet

  MyLearnVille มีคอร์สที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ตะลุยโจทย์และสรุปเข้ม GAT พร้อมสอบใน 6 ชม. ตะลุยโจทย์ O-NET Intensive Grammar, หรือ คอร์สเตรียมสอบข้อสอบต่างเช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, หรือ CU-TEP

  https://www.youtube.com/watch?v=7v2R-MCU0Y4#t=22
  https://www.facebook.com/mylearnville
  http://www.mylearnville.com/
  #10
 11. #11 gam_maleaw
  30 ต.ค. 2557, 22:25 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ไม่เข้าใจการฝนกระดาษคำตอบ gat เชื่อมโยงอ่า
  ใครก็ได้อธิบายให้ฟังหน่อย
  ขอบคุณมากๆๆเลยเศร้าจัง
  #11
 12. #12 เด็ก58 จะสอบแล้วนะ
  9 พ.ย. 2557, 22:58 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  แกทไทยนี่ฝนยังไงคะ งงมากเลย
  แบบข้อนึงมันมี 4 คำตอบงี้ ฝนยังไงคะ?

  รบกวนแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
  #12

แสดงความคิดเห็น

ยิ้มค่อยๆ แค่เธอยิ้มค่อยๆ, ยิ้มคือหน้าไหน? ช่วยยิ้มให้ดูหน่อย :) (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .