ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
1,200

กำลังโหลด...

รับตรง 60 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ม.สงขลาฯ

รับตรง 60 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ม.สงขลาฯ

โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 และ 2 ม.สงขลาฯ เปิดรับทั้ง 2 วิทยาเขต กว่า 80 คน

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 26 พ.ค. 59 7,417 0

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.สงขลานครินทร์ 60 , รับตรง ม.สงขลานครินทร์ , รับตรง โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ , รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มอ.

2คณะ
80ที่นั่ง
26 ก.พ. 59 - 31 ม.ค. 60เปิดรับ
อีก 123 วันปิดรับ
สมัคร

         สวัสดีค่ะ น้องๆ #dek60 คนไหน ที่สนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วันนี้พี่อีฟมีข่าวดีมาฝากค่ะ กับรับตรง 60 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 และ โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ ว่า 2 ประเภทนี้ต่างกันยังไงบ้าง
 
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 และ 2 ม.สงขลาฯ

โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1
 รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) สาขาที่เปิดรับ
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศึกษาที่วิทยาเขตภูเก็ต)

รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) คุณสมบัติผู้สมัคร
  
รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) กำลังศึกษาในชั้น ม.4-ม.6 (เป็นการยื่นความจำนง ขอสมัครเข้าร่วมโครงการล่วงหน้า หากได้รับการคัดเลือกจะมีการทำสัญญาเข้าศึกษา และจะสามารถเข้าศึกษาได้ เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 เท่านั้น) และเมื่อจบหลักสูตรชั้นม.ปลาย โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่างๆ ดังนี้
    
  
รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
    
  
รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
      
รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
  
รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) จะต้องผ่านการแข่งขันในระดับชาติรอบสุดท้าย จากหน่วยงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดในระดับชั้น ม.ปลาย (ตรวจสอบหน่วยงานได้จากระเบียบการ)
  รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) ต้องเลือกเข้าเรียนในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) เกณฑ์ในการคัดเลือก
  รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) ผลงานการแข่งขันในระดับชาติรอบสุดท้าย จากหน่วยงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดในระดับชั้น ม.ปลาย
  รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) สอบสัมภาษณ์

 รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) ปฏิทินโครงการ
 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ม.ค.60
  ภายในวันที่ 15 ก.พ.60     ประกาศผลการคัดเลือก   


 รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่


โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2
 รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) สาขาที่เปิดรับ
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่)
  ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศึกษาที่วิทยาเขตภูเก็ต)

รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) คุณสมบัติผู้สมัคร
  
รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) กำลังศึกษาในชั้น ม.4-ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ (เป็นการยื่นความจำนง ขอสมัครเข้าร่วมโครงการล่วงหน้า หากได้รับการคัดเลือกจะมีการทำสัญญาเข้าศึกษา และจะสามารถเข้าศึกษาได้ เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 เท่านั้น) และเมื่อจบหลักสูตรชั้นม.ปลาย โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่างๆ ดังนี้
    
  
รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
    
  
รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
      
รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
  
รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) จะต้องผ่านการแข่งขันในระดับชาติรอบสุดท้าย และ/หรือได้รับรางวัลระดับภูมิภาค (ตรวจสอบหน่วยงานได้จากระเบียบการ)
  รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) ต้องเลือกเข้าเรียนในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) คุณสมบัติพิเศษสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น ม.6
      รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) กำลังศึกษาในชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
      
รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
      
รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ในรายวิชาวิทย์,คณิตฯ,ภาษาต่างประเทศ
      
รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) ได้รับวุฒิบัตรจากการอบรมหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งหลักสูตรการอบรมจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

 รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) เกณฑ์ในการคัดเลือก
  รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) ผลงานการแข่งขันในระดับชาติรอบสุดท้าย จากหน่วยงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดในระดับชั้น ม.ปลาย
  รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) สอบสัมภาษณ์

 รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) ปฏิทินโครงการ
 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ม.ค.60
  ภายในวันที่ 15 ก.พ.60     ประกาศผลการคัดเลือก   


 รับตรง 59 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น (2 โครงการ) ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 และ 2 ม.สงขลาฯ
 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
1,200

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

อยากจะชวนเธอไปท่องอวกาศ, ไปกันยังไงดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .