ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
139

          สวัสดีค่ะ วันนี้พี่อีฟมาพร้อมกับรับตรง 60 ที่บอกเลยว่าเป็นข่าวดีสำหรับน้องๆ อาชีวศึกษาค่ะ ซึ่งรับตรงที่พี่อีฟนำมาฝากกันในวันนี้คือ รับตรง 60 โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับถึง 10 สาขา รวม 170 ที่นั่ง เราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ
 
รับตรง 60 เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ม.สงขลาฯ (สุราษฎร์ฯ)

คณะและสาขาที่เปิดรับ
มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา วท.บ. ทรัพยากรประมง
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา บธ.บ. ระบบสารสนเทศ
มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา บธ.บ. สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สองภาษา)
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา รป.บ. สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
  มาแล้ว! รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ม.บูรพา ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
  ทดสอบ Icon กำลังเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาขณะทำการสมัคร
  
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกหลักสูตร ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 นับจนจบภาคเรียนที่ 2 ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2
  
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ทุกหลักสูตร ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 นับจนจบภาคเรียนที่ 2 ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขา (ตรวจสอบเพิ่มเติมในระเบียบการ)

เกณฑ์ในการคัดเลือก
  ทดสอบ Icon ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-2 (รวม 4 ภาคเรียน)
  ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
  
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

 ปฏิทินโครงการ
 รับสมัคร ถึงวันที่ 28 ต.ค.59
  7 พ.ย.59      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน    
  12 พ.ย.59     สอบข้อเขียน
  18 พ.ย.59     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
  24 พ.ย.59     สอบสัมภาษณ์          
  30 พ.ย.59     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  

  1-9 ธ.ค.59    ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
  20 ธ.ค.59     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
139

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

แม่ไม่ให้เข้าบ้าน พ่อบอกบ้านล็อค, บอมบอมควรใช้อะไรไขประตูบ้านดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .