ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
3,662

กำลังโหลด...

รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตา 6 โครงการ)

รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตา 6 โครงการ)

รายละเอียดโควตา 6 โครงการ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TNI) เปิดรับ 3 คณะ รวม 15 สาขาวิชา

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 5 ก.ค. 59 31,115 1

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 60 , รับตรง ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น , โควตา 60 ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น , โควต้า TNI , โควตา TNI , โควตา เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น , สอบตรง 60 , โควตา 60 , โควตา 60

6คณะ
-ที่นั่ง
1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59เปิดรับ
อีก 2 วันปิดรับ
หมดเขต

           สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีอีกข่าวรับตรงมาฝาก ในโครงการเดียวแบ่งย่อยออกเป็น 6 โควตา ใครที่มีคุณสมบัติตรงตามโควตาไหนก็เลือกสมัครได้เลยค่ะ รับตรงนี้คือ รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เปิดรับ 3 คณะ รวม 15 สาขาวิชา แต่ละโครงการกำหนดคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
 
รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตา 6 โครงการ)

โครงการที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon โควตาโรงเรียน
 
ทดสอบ Icon โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
ทดสอบ Icon โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา  
 
ทดสอบ Icon โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าของ TNI  
 
ทดสอบ Icon โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญของ ส.ส.ท.
 
ทดสอบ Icon โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุตสาหกรรมที่มีอุปการคุณ

คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
     สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
     สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  


ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ
     สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
     สาขาบัญชี  
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น  
     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น  
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
     สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์

 
รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตา 6 โครงการ)

คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละโครงการ
ทดสอบ Icon โควตาโรงเรียน
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon โรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนรวมทุกหลักสูตรได้ไม่เกิน 20 คน/โรงเรียน
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งสาขาวิชาเท่านั้น
 
ทดสอบ Icon มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชน หรือ มีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านภาษาญี่ปุ่น หรือ ด้านอื่นๆที่เหมาะสมกับสาขาที่สมัคร

ทดสอบ Icon โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ต่างๆ
 
ทดสอบ Icon ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหรือการประกวดโครงงานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ระดับเขตการศึกษาขึ้นไป
 
ทดสอบ Icon เข้าร่วมแข่งขันทักษะต่างๆ ที่จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 
ทดสอบ Icon ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน กรังด์ปรีซ์ ประจําปี การศึกษา 2557– 2559 จํานวน 36ทีมสุดท้าย
 
ทดสอบ Icon เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆ ที่จัดโดยองค์กรระดับชาติ

ทดสอบ Icon โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา  
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon โควตานักกีฬา
      - ต้องมีประวัติผลงานทางด้านกีฬาตามที่โครงการกำหนด
      - ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ แบดมินตัน เทควันโด ว่ายน้ำ กรีฑา คาราเต้ เทเบิลเทนนิส เปตอง หมากกระดาน เทนนิส ชนิดกีฬาอื่นๆ ที่สถาบันฯ เห็นควรรับไว้พิจารณา
 
ทดสอบ Icon โควตาดนตรีไทยและนาฎศิลป์ไทย
      - ต้องมีความสามารถทางด้านดนตรีไทยและนาฎศิลป์ไทย อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ขิม ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ การขับร้องเพลงไทยเดิม นาฎศิลป์ ไทย หรือความสามารถด้านดนตรีหรือนาฏศิลป์อื่นๆ ที่สถาบันฯ เห็นควรรับไว้พิจารณา


ทดสอบ Icon โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าของ TNI  
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องถามกฎหมาย) ของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อย่างน้อย 1 ปี หรือ
 
ทดสอบ Icon เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องถามกฎหมาย) ของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทดสอบ Icon โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญของ ส.ส.ท.
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
  มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องถามกฎหมาย) ของบุคลากรที่ที่ปฏิบัติงานกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อย่างน้อย 1 ปี หรือ
 
ทดสอบ Icon เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องถามกฎหมาย) ของสมาชิกสามัญของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทดสอบ Icon โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุตสาหกรรมที่มีอุปการคุณ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องถามกฎหมาย) ของบุคลากรในบริษัทภาคอุตสาหกรรมที่มีอุปการคุณกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัคร
 
ทดสอบ Icon รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ทดสอบ Icon หนังสือส่งตัวจากโรงเรียนต้นสังกัด
 
ทดสอบ Icon ใบสรุปรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาฯ
 
ทดสอบ Icon สําเนาใบแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือความสามารถที่ตรงกับประเภทการสมัคร

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon GPAX
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
 
รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตา 6 โครงการ)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
3,662

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

1 ความคิดเห็น

  1. เมื่อ 14 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

    อยากเรียนที่นี้ มากกว่าจุฬาอีก -*-
    ใช้ โควต้า สสวท ยื่นวิศวะจุฬาไปแล้ว แต่กว่าจะประกาศปีหน้า(ไม่รู้ กั๊กทำไม)โกรธ
    สมัคร Tni ไปก่อนเลยล่ะกัน สมัครหลัง ประกาศก่อน รักเลย

    #1

แสดงความคิดเห็น

แม่ไม่ให้เข้าบ้าน พ่อบอกบ้านล็อค, บอมบอมควรใช้อะไรไขประตูบ้านดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .