ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
3,201

           สวัสดีค่ะ วันนี้พี่แป้งมีโครงการรับตรงมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ แต่พิเศษเฉพาะน้องๆ ที่เคยผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นรับตรง 60 โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับ 3 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
 
รับตรง 60 โควตาโอลิมปิกวิชาการ ม.อุบลราชธานี

คณะที่เปิดรับ
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
     สาขาวิชาจุลชีววิทยา
     สาขาวิชาเคมี
     สาขาวิชาฟิสิกส์
     สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
     สาขาวิชาสุขภิบาลสิ่งแวดล้อม
     สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     สาขาวิชาคณิตศาสตร์
     สาขาวิชาชีววิทยา


ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
     สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
     สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
     สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม


คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon ผ่านการอบรมค่าย 1-2 ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ
 
ทดสอบ Icon มี GPA ของกลุ่มวิชาคณิตและวิทย์ เฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA ของกลุ่มวิชาภาษาไทย สังคมฯ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 2.50

ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ผ่านการอบรมค่าย 1-2 ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ
 
ทดสอบ Icon มี GPA ของกลุ่มวิชาคณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 3.50

ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA ของกลุ่มวิชาคณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT และ PAT 2 ของรอบ 1/60
 
ทดสอบ Icon ผ่านการอบรมค่าย 1 และ 2 โดยเข้าร่วมค่ายเคมี หรือ ชีววิทยา ทั้ง 2 ค่ายของ สอวน.

เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 
ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
ทดสอบ Icon สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ทดสอบ Icon สำเนาผลคะแนน O-NET
 
ทดสอบ Icon หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร

ปฏิทินโครงการ
 15 ก.ค. - 23 ส.ค.59  สมัครคณะวิทยาศาสตร์
 15 ก.ค. - 23 ส.ค.59  สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์    
 1 พ.ย. - 30 ธ.ค. 59   สมัครคณะเภสัชศาสตร์


ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
รับตรง 60 โควตาโอลิมปิกวิชาการ ม.อุบลราชธานี
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
3,201

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

บอมบอมอยากถ่ายรูปจัง, ใช้อะไรถ่ายดีนะ (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .