ความคิดเห็น

3

จำนวนแชร์
39,180

          สวัสดีค่ะ ต้อนรับเด็กแอดมิชชั่น-รับตรง ปี 60 อย่างเป็นทางการ เป็นประจำทุกสัปดาห์กับการอัปเดตรับตรง 60 ที่เปิดรับ รับรองได้เลยว่าถ้าน้องๆ ตามทุกสัปดาห์ ไม่ตกข่าวแน่นอน

          เปิดรับตรงปี 60 อย่างเป็นทางการแบบนี้ พี่แป้งขอเริ่มที่รวมรับตรง 60 ที่เปิดเผยระเบียบการออกมาแล้ว ในโครงการรับตรงนั้นกำหนดรายละเอียดหรือต้องใช้ข้อสอบอะไรบ้าง ให้น้องๆ เตรียมพร้อมสมัครได้ก่อนใคร ตอนนี้มีโครงการไหนที่ออกระเบียบการมาแล้วบ้าง ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

 
ระวังตกข่าว! รวมรับตรง 60 ที่เผยระเบียบการออกมาแล้ว เตรียมสมัครได้เลย

รับตรง 60 โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลาฯ ภูเก็ต
ทดสอบ Icon สมัครรอบที่ 2  20 มิ.ย.-15 ก.ค.59
ทดสอบ Icon สมัครรอบที่ 3  18 ก.ค.-19 ส.ค.59
ทดสอบ Icon สมัครรอบที่ 4  22 ส.ค.-23 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะการบริการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
     คณะวิเทศศึกษา (นานาชาติ)
     คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต
     วิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร์ ภูเก็ต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาในระดับชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลาฯ (ภูเก็ต)
ทดสอบ Icon สมัครถึง  31 ต.ค.59
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาการจัดการการบริการ
     สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาในระดับชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการทายาทแพทย์แผนไทย 60 คณะการแพทย์แผนไทย ม.สงขลาฯ
ทดสอบ Icon สมัครถึง  23 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะการแพทย์แผนไทย
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาในระดับชั้นม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.25
 
ทดสอบ Icon มี GPA วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.25
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการ "Sci Seed" คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลาฯ
ทดสอบ Icon สมัครถึง  7 ธ.ค.59
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาฟิสิกส์
    สาขาวิชาเคมี
    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
    สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
    สาขาวิชาจุลชีววิทยา
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
    สาขาวิชาชีววิทยา
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ (ควรมี portfolio)
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 ผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
ทดสอบ Icon สมัครถึง  26 ก.ค.59
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ ในโรงเรียนต่อไปนี้
    รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
    รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
    รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
    รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
    รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
    รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
    รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี
    รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
    รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
    รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
    รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย  มุกดาหาร
    รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย  บุรีรัมย์
    รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.30
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ก.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

ทดสอบ Icon สมัครถึง  25 ก.ค.59
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ในเปอร์เซนไทล์ที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon ประเมินผลความสามารถทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ฯ
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ข.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
ทดสอบ Icon สมัครถึง  8 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon ประเมินผลความสามารถทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ฯ
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการเด็กดีมีคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
ทดสอบ Icon สมัครถึง  8 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรือ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 โครงการทุนมงคลสุข วิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลาฯ
ทดสอบ Icon สมัครแบบยื่นเกรด ตั้งแต่วันนี้ - 13 ม.ค.60
ทดสอบ Icon สมัครแบบยื่นเกียรติบัตร ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธ.ค.59
 
ทดสอบ Icon แบบยื่นเกรด (พิจารณาผลการเรียน)
     กำลังศึกษาในระดับชั้นม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ
     เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดใต้  
     มี GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.25
     มี GPA กลุ่มวิชาเคมี ไม่น้อยกว่า 3.25
     มี GPA กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.25
     มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
     มี GPAX รวม 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon แบบยื่นเกียรติบัตร
     กำลังศึกษาในระดับชั้นม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ
     เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดใต้  
     มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.80
     ได้ผ่านการแข่งขันตามที่โครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์  
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการลูกพระบิดา 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลาฯ
ทดสอบ Icon สมัครถึง 30 ธ.ค.59     
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์, โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี, โรงเรียนสาธิต มอ.
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาคณิศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตาสถาบันอาชีวฯ)
ทดสอบ Icon สมัคร 1 ก.ค.-30 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช.
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเฉพาะ ปวช. สายช่างเท่านั้น
 
ทดสอบ Icon มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันการอาชีวศึกษาต้นสังกัดหรือชุมชน
 
ทดสอบ Icon หรือมีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านภาษาญี่ปุ่น หรือ ด้านอื่นๆ ที่สถาบันฯ เห็นว่าเหมาะสม
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตา 6 โครงการ)  
ทดสอบ Icon สมัคร 1 ก.ค.-30 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
    โควตาโรงเรียน
    โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา  
    โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าของ TNI  
    โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญของ ส.ส.ท.
    โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุตสาหกรรมที่มีอุปการคุณ
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติตรงตามที่แต่ละโครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ทดสอบ Icon สมัคร 1 ก.ค.-30 พ.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีทุนการศึกษา (กองทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
 
ทดสอบ Icon มีทุน TNI WORLD CLASS จํานวน 6 ทุน
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน  
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา (เปิดรับ 2 รอบ)
ทดสอบ Icon สมัครรอบที่ 1 15 ก.ค. - 31 ส.ค.59
ทดสอบ Icon สมัครรอบที่ 2 15 ก.ย. - 31 ต.ค.59
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ระบบรับตรง 60 ม.แม่ฟ้าหลวง
ทดสอบ Icon สมัคร 1 ส.ค.-15 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
    หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
    หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA ตามแต่ละสาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT ม.ธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สมัคร  1 ส.ค.-13 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
    โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ
    โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน (รอบที่ 1)
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
    สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
    สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
    สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25 (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศฯ)
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 ม.มหาสารคาม (ทั่วประเทศ)
ทดสอบ Icon สมัคร  1-30 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะแพทยศาสตร์
    คณะพยาบาลศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะเทคโนโลยี
    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
    คณะสัตวแพทยศาสตร์
    คณะวิทยาการสารสนเทศ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
    คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
    คณะการบัญชีและการจัดการ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
    คณะศึกษาศาสตร์
    คณะศิลปกรรมศาสตร์
    วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
    คณะวัฒนธรรมศาสตร์
    คณะนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPA ตามที่สาขาวิชากำหนด
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่สาขาวิชากำหนด
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ODOD, CPIRD, MD02)
ทดสอบ Icon สมัคร  1-30 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
    โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
    โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
    โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาและมีภูมิลำเนาอยู่มนพื้นที่ที่แต่ละโครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (DTX)
ทดสอบ Icon สมัคร  1-13 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ TOEFL, TOEFL, IELTS, CU-TEP, KEPT  
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (MDX)
ทดสอบ Icon สมัคร 1-13 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ : แพทยศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ TOEFL, TOEFL, IELTS, CU-TEP, KEPT  
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สมัคร 20-31 ต.ค.59
 
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
 
ทดสอบ Icon โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
    ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิก รพ.สระบุรี
    ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิก รพ.สุราษฎร์ธานี
    ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
    ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิก รพ.พุทธโสธร
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon ศึกษาในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ TU STAR 05 ครั้งที่ 4/59 จำนวน 3 วิชา คือ
    STAR 100
    STAR 201
    STAR 203
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน การตัดสินใจสถานการณ์
 
ทดสอบ Icon สอบบุคลิกภาพ
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพจิต
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

ระวังตกข่าว! รวมรับตรง 60 ที่เผยระเบียบการออกมาแล้ว เตรียมสมัครได้เลย
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

3

จำนวนแชร์
39,180

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #1 พงศกร
  10 ก.ค. 2559, 22:46 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ต้องตั้งใจอ่านหนังสือแล้วล่ะ อ่านหนังสือ
  #1

3 ความคิดเห็น

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #1 พงศกร
  10 ก.ค. 2559, 22:46 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ต้องตั้งใจอ่านหนังสือแล้วล่ะ อ่านหนังสือ
  #1
  • 11 ก.ค. 2559, 05:52 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   คิดเหมือนกันเลยเย้
   #1-1
 2. #2 Iolipop
  11 ก.ค. 2559, 19:25 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  คณะเเพทย์มีการจำกัดเกณฑ์ส่วนสูงหรือเปล่าคะ
  #2

แสดงความคิดเห็น

แม่ไม่ให้เข้าบ้าน พ่อบอกบ้านล็อค, บอมบอมควรใช้อะไรไขประตูบ้านดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .