ความคิดเห็น

4

จำนวนแชร์
19,249

กำลังโหลด...

รับตรง 60 จุฬาฯ (รูปแบบพิเศษ)

รับตรง 60 จุฬาฯ (รูปแบบพิเศษ)

รับตรง 60 จุฬาฯ (รูปแบบพิเศษ) ออกระเบียบการแล้ว จัดเต็ม 20 โครงการ

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 12 ก.ค. 59 143,448 4

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง จุฬาฯ 60 , รับตรง จุฬาฯ , รับตรง รูปแบบพิเศษ จุฬาฯ 60 , รับตรง รูปแบบพิเศษ จุฬาฯ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รับตรง รูปแบบพิเศษ

19คณะ
1,071ที่นั่ง
16 ส.ค. 59 - 31 ส.ค. 59เปิดรับ
อีก 30 วันปิดรับ
หมดเขต

          สวัสดีค่ะ อีกหนึ่งโครงการที่เรียกได้ว่าน้องๆ หลายคนรอคอยมากที่สุด เพราะมีหลายคณะ หลายสาขาที่เปิดรับในรอบนี้เท่านั้น นั่นก็คือ รับตรง 60 (รูปแบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะ เพราะทางมหาวิทยาลัยได้เผยระเบียบการออกมาแล้ว และยังจัดเต็มมากถึง 20 โครงการ เราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ
 
มาแล้ว! รับตรง 60 จุฬาฯ (รูปแบบพิเศษ) จัดเต็ม 20 โครงการ

 คณะที่เปิดรับ
     ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
     ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
     ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
     ทดสอบ Icon คณะนิเทศศาสตร์
     ทดสอบ Icon คณะอักษรศาสตร์
     ทดสอบ Icon คณะจิตวิทยา
     ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์
     ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
     ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
     ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 โครงการที่เปิดรับ
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ - ชนบท) 14 คณะ จำนวน 130 คน
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ - ชนบท) (ปอเนาะ) 2 คณะ จำนวน 7 คน
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ 1 คณะ จำนวน 5 คน
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
        ทดสอบ Icon โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) (เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)) จำนวน 5 คน
        
ทดสอบ Icon โครงการโอลิมปิกวิชาการ จำนวน 200 คน
        
ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และวมว.) จำนวน 149 คน
        
ทดสอบ Icon โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 25 คน
     
ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 สาขา จำนวน 80 คน
     ทดสอบ Icon  การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 สาขา จำนวน 5 คน
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 10 คน
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 20 คน
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 15 คน
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 10 คน
     ทดสอบ Icon การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 5 คน
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 10 คน
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 45 คน
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 สาขา จำนวน 170 คน (ตรวจสอบปฏิทินโครงการจากระเบียบการ)
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 2 วิชาเอก จำนวน 16 คน (ตรวจสอบปฏิทินโครงการจากระเบียบการ)
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 25 คน
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จำนวน 24 คน
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ 2 คณะ จำนวน 19 คน
     ทดสอบ Icon การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางกีฬา 12 คณะ จำนวน 85 คน

 ปฏิทินโครงการ
ทดสอบ Icon สมัคร  16 - 31 ส.ค.59
 7 ก.ย.59      ตรวจสอบสถานะการสมัคร
 26 ต.ค.59    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 
26-30 พ.ย.59   สอบวิชาเฉพาะที่จุฬาฯ จัดสอบ (ตรวจสอบโครงการที่สอบจากระเบียบการ)
 16 ม.ค.60    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 23 ม.ค.60    สอบสัมภาษณ์
 31 ม.ค.60    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 6 ก.พ.60      รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา
 
1-3 มี.ค.60   สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะโครงการจุฬาฯ-ชนบท)
 7 มี.ค.60      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะโครงการจุฬาฯ-ชนบท)
 รอกำหนดการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮ้าส์ฯ

 รายละเอียดทั้งหมด  คลิกที่นี่ 
 
มาแล้ว! รับตรง 60 จุฬาฯ (รูปแบบพิเศษ) จัดเต็ม 20 โครงการ
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

4

จำนวนแชร์
19,249

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

4 ความคิดเห็น

 1. 11 ก.ค. 2559, 16:33 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  อยากสมัครคณะนิเทศมากเลยค่ะ

  แต่ไม่มีผลงานเกี่ยวกับด้านวารสารเลย มีแต่เป็นพิธีกรแบบนี้ไม่ได้ใช่มั้ยคะ

  #1
 2. 11 ก.ค. 2559, 18:55 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  อยากสมัครคณะอักษรศาสตร์มากอะไม่รู้ต้องเอาอะไรบ้างทำไงบ้างบอกที
  #2
 3. #3 Dreammy
  12 ก.ค. 2559, 11:08 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  สวัสดีค่ะคือหนูอยากรู้ว่าที่เป็นโครงการโอลิมปิกค่ะที่เค้าบอกว่าเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระหว่างประเทศนี่หมายถึงยังไงค่ะ ? ถ้าผ่านแค่ค่าย1ศูนย์ขยายผลสามารถสมัครได้ไหมค่ะ
  #3
 4. #4 สุพิณยา
  20 ก.ค. 2559, 20:29 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  สมัครนิเทศคุณสมบัติเป็นนักศึกษาพรีดีกรีคณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหงสะสมหน่วยกิจได้111หน่วยแล้วอย่างนี้ยื่นเป็นความสามารถพิเศษได้หรือป่าวคะ
  #4

แสดงความคิดเห็น

แม่ไม่ให้เข้าบ้าน พ่อบอกบ้านล็อค, บอมบอมควรใช้อะไรไขประตูบ้านดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .