ความคิดเห็น

97

จำนวนแชร์
13,770

กำลังโหลด...

รับตรง กสพท 60

รับตรง กสพท 60

กสพท 60 เปิดรับ 4 วิชาชีพ แพทย์-ทันตะฯ-สัตวฯ-เภสัช รวม 38 หลักสูตร กว่า 1,843 ที่นั่ง

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 1 ส.ค. 59 120,591 97

Tags: Admission , กสพท. , สอบเข้าแพทย์ , สอบ กสพท. , กสพท.60 , dek60 , สอบหมอ , คณะแพทยศาสตร์ , คณะทันตแพทยศาสตร์ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์

4คณะ
1,843ที่นั่ง
1 ส.ค. 59 - 31 ส.ค. 59เปิดรับ
อีก 31 วันปิดรับ
หมดเขต
        สวัสดีน้องๆ ชาว Dek-D.com ทุกคนค่ะ กำลังรอคอยกันอยู่เลยใช่มั้ยคะ สำหรับรายละเอียดการสอบเข้าแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และปีนี้เพิ่มเภสัชศาสตร์เข้ามาอีกคณะ เรียกว่า 4 วิชาชีพยอดฮิต ของน้องๆ สายวิทย์มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะ

       วันนี้มีการแถลงข่าวการรับสมัครระบบ กสพท. ค่ะ พี่มิ้นท์ก็ไม่พลาดที่จะนำข้อมูลมาฝากค่ะ ขอบอกเลยว่า ปีนี้มีรายละเอียดหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป ขอให้น้องๆ ศึกษารายละเอียดให้ดีๆ เพราะจากการแถลงข่าว อาจารย์คณะกรรมการคัดเลือก กสพท. เน้นย้ำเสมอว่า มีน้องๆ ทำผิดกติกาทุกปี และความไม่รอบคอบถือว่าเป็นความบกพร่องของน้องๆ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของวิชาชีพแพทย์ด้วย ดังนั้น ก่อนสมัครทุกอย่าง มีสติ และทำทุกอย่างให้ตรงตามกติกานะคะ ซึ่งระเบียบการรับสมัครของ กสพท. นั้นละเอียด และชัดเจนมากๆ อยู่แล้วค่ะ

 
สรุปจัดเต็ม! รายละเอียด กสพท.60 เปิดรับ 38 หลักสูตร (แพทย์-ทันตะฯ-สัตวฯ-เภสัชฯ)

      สำหรับในปีนี้ มีจำนวนสถาบันที่เข้าร่วมดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน และเภสัชศาสตร์ 8 สถาบัน รวมแล้ว 1,843 ที่นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 251 ที่นั่ง ไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันค่ะ

  ทดสอบ Icon จำนวนการรับสมัคร
สรุปจัดเต็ม! รายละเอียด กสพท.60 เปิดรับ 38 หลักสูตร (แพทย์-ทันตะฯ-สัตวฯ-เภสัชฯ)
สรุปจัดเต็ม! รายละเอียด กสพท.60 เปิดรับ 38 หลักสูตร (แพทย์-ทันตะฯ-สัตวฯ-เภสัชฯ)
สรุปจัดเต็ม! รายละเอียด กสพท.60 เปิดรับ 38 หลักสูตร (แพทย์-ทันตะฯ-สัตวฯ-เภสัชฯ)

** อัพเดท 27 ก.ค. คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ปรับที่นั่งจาก 25 เป็น 50 ที่นั่ง**
 
  ทดสอบ Icon คุณสมบัติสำคัญ*
     1. มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่แสดงให้เห็นทุกขั้นตอน
     2. อยู่ ม.6 / สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 / เทียบเท่า โดยผู้ที่จะสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องอยู่แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ เทียบเท่า เท่านั้น
    3. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่จะซิ่วเข้าคณะเดิม (เช่น เรียนแพทย์จะซิ่วเข้าแพทย์ใน กสพท., เรียนเภสัชฯ จะซิ่วเข้าเภสัชฯ ใน กสพท.) หากต้องการซิ่วเข้าคณะเดิม แม้จะอยู่ปี 1 ก็ต้องลาออกค่ะ (ลาออกก่อน 15 ส.ค.59) แต่ถ้าปี 1 จะซิ่วเข้าคณะใหม่ ไม่ต้องลาออกค่ะ
    4. ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปี 1  ยกเว้นได้ลาออกก่อน 15 ส.ค.59 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปี 2559 (ผู้ที่ศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 หมายความว่า ผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกว่าชั้นปี 1 ได้แก่ ผู้ที่ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป แม้จะได้ลาพัก/ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว)
    5. สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหารหรือนักศึกษาแพทย์ ตามที่ทางวิทยาลัยกำหนด ดูรายละเอียดทาง www.pcm.ac.th

  ทดสอบ Icon ขั้นตอนการสมัคร
     1. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต www9.si.mahidol.ac.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม (กสพท.01) พร้อมแนบไฟล์ รูปถ่าย และเอกสารประกอบ ดังนี้
         1.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นภาพเดี่ยว พื้นหลังขาวหรือน้ำเงิน หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล เป็นไฟล์นามสกุล .jpg โดยมีขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล ความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB (ดูตัวอย่างภาพที่เว็บ www9.si.mahidol.ac.th)
        1.2 สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้าบนกระดาษขนาด A4 พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้องชื่อ-นามสกุล จากนั้นสแกนเป็นไฟล์ .jpg ขนาดเท่ากับกระดาษ A4 ขนาดไม่เกิน 2 MB
        1.3 สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา บนกระดาษ A4  แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยรายละเอียดวุฒการศึกษามีดังนี้    
              (1) นักเรียน ม.6 ใช้หนังสือรับรองที่มีตราโรงเรียนประทับ (ปพ.7) เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ จะต้องส่งใบระเบียนผลการเรียนระดับมัธยมปลาย (ปพ.1) ด้วยค่ะ
              (2) เด็กซิ่ว ใช้ใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) หรือใบระเบียนผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.1)  เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ จะต้องส่งใบระเบียนผลการเรียนระดับมัธยมปลาย (ปพ.1) ด้วยค่ะ
              (3) นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาสูงกว่าชั้นปีที่ 1 ใช้ใบลาออกจากการเป็นนิสิตนักศึกษา
       1.4 กรณีชื่อ/นามสกุล ในบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาวุฒิการศึกษา ให้ถ่ายสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

    2. ผู้สมัครต้องพิมพ์เอกสารจากหน้าจอ ดังต่อไปนี้
      2.1 ใบสมัครสอบคัดเลือก (กสพท.01)
      2.2 เอกสารชำระเงิน (กสพท.02)

   3. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประชาชน ฯลฯ ให้สแกนสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้าที่มีรูปผู้สมัครเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไมเกิน 2 MB และสแกนเอกสารหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ ลงนามรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทุกฉบับ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขผ่าน www9.si.mahidol.ac.th

   4. ถ้าต้องการเปลี่ยนอันดับ ผู้สมัครจะต้องชำระเงินการสมัครของเก่าให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงสมัครใหม่ พร้อมชำระค่าสมัครรอบ 2 ภายในวันเวลาที่กำหนด


 
  ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
  
สรุปจัดเต็ม! รายละเอียด กสพท.60 เปิดรับ 38 หลักสูตร (แพทย์-ทันตะฯ-สัตวฯ-เภสัชฯ)

 

  ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร 

สรุปจัดเต็ม! รายละเอียด กสพท.60 เปิดรับ 38 หลักสูตร (แพทย์-ทันตะฯ-สัตวฯ-เภสัชฯ)
สรุปจัดเต็ม! รายละเอียด กสพท.60 เปิดรับ 38 หลักสูตร (แพทย์-ทันตะฯ-สัตวฯ-เภสัชฯ)
 

  ทดสอบ Icon สิ่งที่ กสพท. ฝากย้ำเตือนถึง #dek60
     1. รูปถ่ายที่ใช้สมัคร ควรเป็นรูปสุภาพ เห็นใบหน้าชัดเจน (ดูตัวอย่างในเว็บก็ได้ ถ้านึกไม่ออก) งดภาพไปเที่ยว/ ภาพที่ไม่เป็นทางการ เพราะดูไม่ออกว่าเป็นใคร
     2. ปัญหาเรื่องชำระค่าสมัคร มีมาทุกปี ขอให้ตรงต่อเวลา รักษาสิทธิ์ของตัวเอง หลายๆ ครั้ง น้องๆ ฝากธุระให้ผู้ปกครองจัดการให้ แล้วผู้ปกครองเป็นคนลืมเสียเอง แบบนี้ กสพท. ไม่ช่วยอะไรนะคะ แนะนำว่าถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงอะไร น้องๆ ควรจัดการทุกอย่างเองจะดีกว่าค่ะ เพราะเราจำกำหนดการได้แม่นกว่า และเดี๋ยวนี้การทำธุรกรรมทางธนาคารก็ไม่ยากแล้วนะ เดินเข้าธนาคารยื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์ เจ้าหน้าที่ก็จัดการให้ทั้งหมดค่ะ
    3. ปีนี้ กสพท. จะเข้มงวดในสนามสอบมากกว่าเดิม เพื่อป้องกันการทุจริตค่ะ ซึ่งความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเป็นเรื่องสำคัญนะคะ ใครที่คิดจะมาโกงหรือทุจริต ห้ามเด็ดขาด!
    4. สมัครสอบแล้ว ให้เข้าไปตรวจสอบสถานภาพการสมัครด้วย เพราะหลายคนสมัครเสร็จแล้วทิ้งไปเลย ทั้งๆ ที่เอกสารไม่เรียบร้อยก็เสียสิทธิ์ไปทันที ซึ่งถ้าเอกสารไม่เรียบร้อย ระบบจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบค่ะว่าเอกสารส่วนไหนที่ไม่สมบูรณ์ ก็เข้าไปแก้ตามระบบจ้า
    5. ปีนี้ มี 4 หลักสูตรรับร่วมกันในระบบ กสพท. ดังนั้นศึกษาให้ดีว่า คณะไหน มีการเรียนเป็นยังไง จะได้เลือกคณะได้ตรงตามที่ตัวเองต้องการมากที่สุด


 
     สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รอติดตามระเบียบการฉบับเต็มได้ที่ สรุปจัดเต็ม! รายละเอียด กสพท.60 เปิดรับ 38 หลักสูตร (แพทย์-ทันตะฯ-สัตวฯ-เภสัชฯ)
 


สรุปจัดเต็ม! รายละเอียด กสพท.60 เปิดรับ 38 หลักสูตร (แพทย์-ทันตะฯ-สัตวฯ-เภสัชฯ)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

97

จำนวนแชร์
13,770

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #3 alisala
  12 ก.ค. 2559, 16:42 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  จบม.ปลายแล้ว ตอนนี้กำลังจะเปิดเทอมนศ.ปี 1 ถ้าซิ่วต้องลงสอบO netของปีนี้ด้วยหรอ?
  #3

97 ความคิดเห็น

 1. #1 Earth
  12 ก.ค. 2559, 15:58 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  เกรดเฉลี่ยเท่าไรถึงสมัครได้
  #1
  • #1-1 Trixie
   12 ก.ค. 2559, 16:02 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   เกรดไม่เกี่ยวนะคะ ใช้จากคะแนนสอบพอค่ะ
   #1-1
  • Columnist
   12 ก.ค. 2559, 16:46 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   กสพท. ไม่กำหนดเกรดจ้า วัดกันที่คะแนนสอบล้วนๆ
   #1-2
 2. #2 Trixie
  12 ก.ค. 2559, 16:01 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  สู้!!!
  #2
 3. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  #3 alisala
  12 ก.ค. 2559, 16:42 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  จบม.ปลายแล้ว ตอนนี้กำลังจะเปิดเทอมนศ.ปี 1 ถ้าซิ่วต้องลงสอบO netของปีนี้ด้วยหรอ?
  #3
  • Columnist
   12 ก.ค. 2559, 16:47 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เด็กซิ่ว ไม่ต้องใช้เกณฑ์คะแนน O-NET 60% ค่ะ แต่สมัครได้ตามปกติ
   #3-1
  • #3-2 101041
   11 ส.ค. 2559, 21:29 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   แสดงว่า ถ้าคะแนน Onet ไม่ถึง 60% ก็ไปเรียนรอปีนึงก็สามารถกลับมาสอบโดยไม่ต้องใช้เกณ60%ได้หรอครับ
   #3-2
 4. 12 ก.ค. 2559, 16:44 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  สามารถเลือกได้กี่อันดับคะ?
  #4
  • Columnist
   12 ก.ค. 2559, 16:47 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   4 อันดับค่ะ จัดคละคณะได้เลยค่ะ
   #4-1
  • 13 ก.ค. 2559, 04:58 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   คือติดตามคะเเนนใช่มั้ยคะ
   #4-2
 5. #5 บิ๊ก
  12 ก.ค. 2559, 18:22 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  เด็ก ปวช. สมัครได้ไหมครับ
  #5
  • Columnist
   13 ก.ค. 2559, 09:36 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ได้จ้า
   #5-1
 6. #6 ขอให้ซิ่วติดเถิดดดด
  12 ก.ค. 2559, 18:23 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เด็กซิ่ว รูปถ่ายเป้นรูปชุดนักเรียน หรือชุดนิสิต หรอคะ???
  #6
  • #6-1 ASdfg
   12 ก.ค. 2559, 19:10 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   รูปนักศึกษาครับ ถ้าใช้รูปนักเรียน เขาจะหาว่ารูปเราไม่ปัจจุบันครับ
   #6-1
  • Columnist
   13 ก.ค. 2559, 09:36 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ชุดนักศึกษาค่ะ
   #6-2
 7. #7 PS17
  12 ก.ค. 2559, 19:08 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา2559 หมายความว่าในปีการศึกษา2559 อยู่ปีสี่ก็สมัครได้เลยใช่ไหมคะ
  #7
  • Columnist
   13 ก.ค. 2559, 09:37 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ใช่ค่ะ แต่ต้องมั่นใจว่าจบชัวร์ๆ นะคะ
   #7-1
 8. #8 สงสัยจังครับ
  12 ก.ค. 2559, 19:18 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ไม่เข้าใจตรง คุณสมบัติข้อ 4.ครับ
  คือ ถ้ากำลังขึ้นชั้นปีหนึ่ง (เด็กแอด59) สามารถสมัครได้ไหม หรือ ว่าต้องซิ่วก่อนถึงสมัครได้

  และถ้าได้ต้องนำคะแนน 0-net ของปีที่แล้วมาคิดเป็นร้อยละ 60 ของเงื่อนไขด้วยไหมครับหรือว่าไม่ต้องนำมาคิดเเลย

  #8
  • Columnist
   13 ก.ค. 2559, 09:39 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ถ้ากำลังจะเปิดเทอมปี 1 สามารถสมัครได้โดยไม่่ต้องลาออกค่ะ ยกเว้นว่าน้องเรียนแพทย์ ทันตะ สัตวฯ เภสัช อยู่ก่อนแล้วจะซิ่วเข้าคณะเดิม แบบนี้ต้องลาออกค่ะ

   ส่วน O-NET 60% เด็กซิ่วไม่ต้องใช้ค่ะ
   #8-1
 9. #9 595959
  12 ก.ค. 2559, 19:35 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เด็กซิ่วจากปี59ต้องลาออกก่อนมาสมัครมั้ยคะ หรือไม่ต้องลาออกก็สมัครได้ ช่วยบอกหน่อยได้มั้ยคะ
  #9
  • Columnist
   13 ก.ค. 2559, 09:40 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ถ้ากำลังจะเปิดเทอมปี 1 สามารถสมัครได้โดยไม่่ต้องลาออกค่ะ ยกเว้นว่าน้องเรียนแพทย์ ทันตะ สัตวฯ เภสัช อยู่ก่อนแล้วจะซิ่วเข้าคณะเดิม แบบนี้ต้องลาออกค่ะ

   ในระเบียบการมีอธิบายไว้ชัดแล้วนะคะ
   #9-1
 10. #10 5678
  12 ก.ค. 2559, 19:41 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  เด็ก ม. 5 สมัครสอบได้มั้ยครับ
  #10
  • Columnist
   13 ก.ค. 2559, 09:40 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ไม่ได้ค่ะ รอปีหน้าโนะ ตอนนี้เตรียมตัวก่อนได้เลย
   #10-1
 11. #11 สับสน
  12 ก.ค. 2559, 19:54 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ที่บอกว่าเภสัชกับทันตะ ต้องสายวิทเท่านั้น อย่างงั้นสัตวะแพทย์กับแพทย์ก็แผนอะไรก็ได้หรอคะ
  #11
  • Columnist
   13 ก.ค. 2559, 09:44 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ใช่ค่ะ

   จริงๆ แพทย์นี่สายไหนสอบได้มานานแล้วค่ะ ส่วนสัตวฯ ปีนี้เค้าไม่ได้กำหนดมาเหมือนปีที่แล้ว
   #11-1
 12. #12 Lolipop
  12 ก.ค. 2559, 20:52 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  กำหนดส่วนสูงหรือป่าวคะ
  #12
  • Columnist
   13 ก.ค. 2559, 09:45 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ไม่ค่ะ แต่แพทย์พระมงกุฎต้องดูคุณสมบัติเพิ่มเติมที่เว็บของสถาบันด้วยนะคะ
   #12-1
 13. #13 cholticha
  12 ก.ค. 2559, 21:41 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะแพทย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มากกว่านี้อ่าค่ะ คือรับเป็นปีนี้ปีแรก จบมาได้วุฒิมหิดลใช่หรือป่าวคะ ฝึกงานและทำงานในรพ.รามาเหมือนกันกับคณะแพทย์รามาหรือป่าวคะ แตกต่างจากสมัครคณะแพทย์รามายังไง แล้วค่าเทอมเท่าไหร่หรอคะ คือเรายังสงสัยอีกหลายอย่างเลย รบกวนด้วยนะคะ><
  #13
  • Columnist
   13 ก.ค. 2559, 09:45 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   พี่กำลังติดตามหาข้อมูลอยู่จ้า
   #13-1
  • #13-2 เมโลดี
   1 ส.ค. 2559, 16:47 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   ลองเสิร์ชหาดูในกูเกิลนะคะเราเคยดูรายละเอียดมีหมดจร้ายกเว้นค่าเทอมคณะแพทย์ยังไม่ลง^^
   #13-2
 14. #14 หมาบิน
  12 ก.ค. 2559, 21:52 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  แล้วถ้าดรอบนี่ สมัครได้ไหมคะ?
  #14
  • Columnist
   13 ก.ค. 2559, 09:52 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   น้องดรอปปีไหนคะ?

   ถ้าปี 1 อยู่ สามารถสมัครได้ค่ะ

   แต่ถ้าดรอปปี 2 ตามระเบียบการปีนี้ระบุไว้ละเอียดเลยค่ะ ถ้าจบปี 1 โดยสมบูรณ์และมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนปี 2 ต่อให้ลาพักก็ไม่ได้ค่ะ
   #14-1
 15. #15 ทาโร่
  13 ก.ค. 2559, 20:11 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  เด็กซิ่วหยุดอยู่บ้าน ไม่ได้เข้ามหาลัยที่ไหนเลยใช้รูปถ่ายใส่ชุดอะไรคะ
  #15
  • #15-1 ซิ่วหมออยู่บ้าน
   13 ก.ค. 2559, 21:32 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ชุดสุภาพค่ะ ถามพี่ที่หยุดอยู่บ้านมา ตอนนี้พี่เขาติดหมอแล้ว
   #15-1
  • Columnist
   14 ก.ค. 2559, 09:28 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ใส่ชุดสุภาพถ่ายก็ได้ค่ะ ถ้าให้เรียบร้อยก็เป็นเสื้อมีปก แต่ที่เน้นที่สุดคือต้องหน้าตรง พื้นหลังขาวหรือฟ้าค่ะ
   #15-2
 16. 13 ก.ค. 2559, 21:12 น. · ผ่านทางแท็บเล็ต

  ซิ่วอยู่บ้านเหมือนกันเลยค่ะ ต้องถ่ายรูปแบบไหนหรอคะตกใจ

  #16
  • Columnist
   14 ก.ค. 2559, 09:28 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ใส่ชุดสุภาพถ่ายก็ได้ค่ะ ถ้าให้เรียบร้อยก็เป็นเสื้อมีปก แต่ที่เน้นที่สุดคือต้องหน้าตรง พื้นหลังขาวหรือฟ้าค่ะ
   #16-1
 17. 14 ก.ค. 2559, 03:22 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  ทันตสายศิลป์สมัครได้ใช่ไหมครับ พอดีเห็นบอกว่ายกเว้นคณะทันตกับเภสัช ต้องสายวิทย์หรือเทียบเท่า

  #17
  • Columnist
   14 ก.ค. 2559, 09:18 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   สายศิลป์ สมัครทันตะฯ ไม่ได้จ้า
   #17-1
 18. #18 อยากรู้อยากเห็น
  14 ก.ค. 2559, 12:02 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  พี่ครับเด็กซิ่วอยู่บ้านนี้ใช้รูปถ่าย ชุด นักเรียน ได้ไม่ครับ หรือ ต้องใช้ชุดนักศึกษา
  #18
  • Columnist
   15 ก.ค. 2559, 09:23 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ถ้าเพิ่งถ่ายภายในปีนี้ ก็ถือว่ายังใช้ได้ ไม่เกิน 6 เดือนค่ะ แต่ถ้าอยากได้ปัจจุบันจริงๆ ก็ชุดนักศึกษาค่ะ
   #18-1
 19. 14 ก.ค. 2559, 18:52 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ถ้าจะสอบเเพทย์นอกจากกสพท.เเล้ว มีวิธีสอบเข้าทางอื่นอีกมั้ยคะ เช่นรับตรงจุฬา นี่มีมั้ยคะ อ่านเเล้วไม่เข้าใจเลยค่ะ เเต่ถ้าสอบเเพทยกสพท. ตอนนี้หนูอยู่ม.5จ้องรอเเพทย์ปี61ใช่มั้ยคะ
  #19
  • Columnist
   15 ก.ค. 2559, 09:21 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   อยู่ ม.5 ต้องรอปีหน้านะคะเรียกว่ารุ่น 61

   ส่วนรับตรงแพทย์ มีค่ะ รับตรงทั่วประเทศมีไม่เยอะ ส่วนใหญ่จะเป็นโควตาที่กำหนดพื้นที่จังหวัดในการสมัคร กสพท.เป็นระบบใหญ่ที่สุดแล้วค่ะ
   #19-1
  • 15 ก.ค. 2559, 21:23 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   ขอบคุณมากเลยค่ะ เข้าใจขึ้นเยอะเลย
   #19-2
 20. #20 จักรยานสีแดง
  14 ก.ค. 2559, 20:03 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  รูปใน ปพ.7 ที่ใช้สมัคร ต้องเป็นรูปที่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ไม่ตกแต่งดิจิทัลเหมือนในข้อ 1.1 ไหมครับ
  #20
  • Columnist
   15 ก.ค. 2559, 09:25 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เป็นรูปนักเรียนทีใช้ทั่วไปได้เลยค่ะ
   #20-1
 21. #21 สู้ๆ
  14 ก.ค. 2559, 20:19 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  แล้วปีนี้ต้องใช้คะแนนO-netไหมคะ? เห็นในตารางO-net ไม่บอกอะไรเลยค่ะ
  #21
  • Columnist
   15 ก.ค. 2559, 09:26 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ในตารางก็มีเขียน O-NET อยู่นะ ดูครบรึยังเอ่ย

   แต่โอเน็ตใช้แค่เป็นเกณฑ์ค่ะ ไม่ได้เอามาคำนวณ พูดง่ายๆ คือ ต้องสอบผ่าน + คะแนนโอเน็ตผ่าน 60% ถึงจะสอบติด
   #21-1
 22. 14 ก.ค. 2559, 21:07 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ถ้าเรียนเภสัชเอกชนต้องลาออกป่ะคับ

  #22
  • Columnist
   15 ก.ค. 2559, 09:20 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ไม่ต้องค่ะ
   #22-1
 23. #23 ช่วยหน่อยน้าา
  15 ก.ค. 2559, 07:28 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ปีนี้ชิชาความถนัดแพทย์ สอบแค่ เชื่อมโยง กับ จริยธรรมหรอคะ ทำไมเห็นมีแค่ 2 หัวข้อในส่วนของความถนัดแพทย์
  #23
  • Columnist
   15 ก.ค. 2559, 09:27 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   สอบ 3 อย่างเหมือนเดิมค่ะ ข้อ 1 คือเชื่อมโยงกับไอคิว ข้อ 2 คือจริยธรรม ระเบียบการจะเขียนไว้ 2 หัวข้อแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วค่ะ
   #23-1
 24. #24 ตุ๊ดตู่
  15 ก.ค. 2559, 10:31 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  9 วิชาสามัญ กับ วิชาสามัญ 70 % มันอันเดียวกันปล่ะค่ะ
  #24
  • Columnist
   15 ก.ค. 2559, 13:55 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เหมือนกันค่ะ คะแนนวิชาสามัญใน กสพท. ก็คือ 9 วิชาสามัญที่ สทศ.จัดสอบนั่นเอง แต่จะใช้แค่ 7 วิชาตามรายละเอียดในระเบียบการ โดยมีน้ำหนัก 70% ค่ะ
   #24-1
 25. #25 น้องวาวา
  15 ก.ค. 2559, 11:58 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  จำกัดอายุไหมครับ จบปริญญาเอกแล้ว (สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ) สมัครได้ไหม และจะผ่านสัมภาษณ์ไหมครับ ขอบคุณครับ
  #25
  • Columnist
   15 ก.ค. 2559, 13:56 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   สมัครได้ค่ะ กสพท. ไม่จำกัดอายุผู้สมัครค่ะ
   #25-1
 26. 15 ก.ค. 2559, 21:43 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  พี่ครับถ้าเด็กซิ่วนี่แต่งชุดนักเรียน แต่เป็นรูปที่ถ่ายใหม่ได้ไหมอ่ะครับ

  #26
  • #26-1 พี่ผ่านมาแล้ว
   23 ก.ค. 2559, 17:46 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ได้ครับ แต่ก็คอยดูวันตรวจสอบสถานะหน่อยนะครับ เจ้าหน้าที่ๆตรวจจะแจ้งเองว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้าไม่ผ่านก็แก้ครับ หรือ ถ้าเรายืนยันว่ารูปไม่เกิน6เดือนจริง เราสารารถโทรไปแจ้งกะเจ้าหน้าที่ได้เลยนะ
   #26-1
 27. #27 sivathana
  16 ก.ค. 2559, 11:58 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เรียนรามขึ้นปี2 ต้องลาออกก่อนไหมครับ ขอบคุณนะครับ
  #27
  • #27-1 PAIN
   23 ก.ค. 2559, 17:47 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ไม่ต้องครับ
   #27-1
  • 30 ก.ค. 2559, 21:33 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เรียนควบกับรามก็ได้นะคะ
   #27-2
 28. 16 ก.ค. 2559, 17:03 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  จะซิ่วค่ะ แต่โอเน็ตรวมไม่ถึง 60 % สมัครได้มั๊ยคะ

  #28
  • #28-1 ทาโร่
   18 ก.ค. 2559, 16:50 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   สมัครได้คะ เด็กซิ่วไม่เอา o-net มาคิดจ้า
   #28-1
 29. 16 ก.ค. 2559, 22:25 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ขอสอบถามเรื่อง คุณสมบัติการสมัครสอบกสพท.ปี60  ปัจจุบันเรียนอยู่ปี1 คณะเภสัชศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเอกชน จะสามารถสมัครสอบ กสพท. โดยเลือกคณะเภสัชศาสตร์ ได้ไหมค่ะ จากระเบียบการแจ้งว่า "ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ถึงมีสิทธิสมัครสอบได้​​​​" (ข้อมูลจากระเบียบการสมัครสอบ กสพท. ปี60 หัวข้อคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร หน้า3)

  ขอบคุณค่ะ
  #29
  • #29-1 PAIN
   23 ก.ค. 2559, 17:48 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ได้ครับ
   #29-1
 30. 17 ก.ค. 2559, 11:56 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เด็กซิ่วกำลังขึ้นปี 1 สมัครเภสัชกับทันตะได้ไหมคะ เห็นเขียนว่าเทียบเท่า คือคนที่กำลังศึกษาหรอคะ

  #30
  • #30-1 PAIN
   23 ก.ค. 2559, 17:49 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   สมัครได้ครับ แต่สำหรับทันตะกะเภสัชต้องจบสายวิทย์เท่านั้นนะ
   #30-1
 31. #31 พราวี่
  17 ก.ค. 2559, 20:21 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ปพ.1 ไม่ติดรูปใช้ได้ไหมคะ
  #31
  • #31-1 PAIN
   23 ก.ค. 2559, 17:52 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เอ่อ ไม่น่าได้นะครับ ถ้าอยู่ม.6ก็ต้องมีปั๊มตราโรงเรียน หรือปั๊มให้มันนูนๆออกมาอะครับ พี่ว่า ปพ.7ง่ายกว่านะ
   #31-1
 32. #32 ดีจ้า
  18 ก.ค. 2559, 14:05 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ปกติ กสพท จะเปิดสมัครตั้งแต่เวลากี่โมงของวันแรกครับ
  #32
  • #32-1 เราเอง
   14 ส.ค. 2559, 22:32 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ปีนี้รับสมัครตั้งแต่เที่ยงคืนเลยค่ะ รวดเร็วทันใจ
   #32-1
 33. #33 อยากเป็นหมอ
  20 ก.ค. 2559, 11:17 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  อยากถามค่ะ ถ้าอยู่คณะแพทยศาสตร์สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ต้องลาออกก่อนสมัครมั้ยคะ อยากทราบช่วยบอกหน่อยนะคะ
  #33
  • #33-1 PAIN
   23 ก.ค. 2559, 17:58 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ไม่ต้องครับ เพราะไม่ใช่สาขาแพทยศาสตร์ครับ
   #33-1
 34. #34 It's me
  20 ก.ค. 2559, 21:33 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  อยากสอบถามค่ะ วุฒิGEDสมัครได้ใช่มั้ยคะ แล้วถ้าจบป.ตรีแล้วจะสมัครสอบกสพทต้องใช้โอเน็ตมั้ยคะ พอดีไม่เคยสอบโอเน็ตอ่ะค่ะ ตอนนี้เรียนอยู่มหาลัยของต่างประเทศอ่ะค่ะ
  #34
  • #34-1 PAIN
   23 ก.ค. 2559, 18:07 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ได้ครับ ถ้าจบป.ตรี ไม่คิดโอเน็ตนะครับ จะคิดแค่กับม.6ในปีการศึกษานั้นๆเท่านั้น
   #34-1
 35. #35 จะสอบ กสพท.60
  23 ก.ค. 2559, 15:35 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  พี่ค่ะในใบปพ.7 หนูใช้รูปตอนอยู่ม.4ได้ไหมคะ หรือว่าต้องใช้รูปที่ไม่เกิน 6 เดือนคะ
  #35
  • #35-1 PAIN
   23 ก.ค. 2559, 18:00 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   รูปไม่เกิน6เดือนนะครับ(เพื่อความปลอดภัยอะนะ)
   #35-1
 36. 23 ก.ค. 2559, 17:37 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  จบม.6มาปี2558 ว่าจะกลับมาเรียนได้มัยคับ
  #36
  • #36-1 PAIN
   23 ก.ค. 2559, 18:01 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ได้ครับ
   #36-1
 37. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 38. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 39. 23 ก.ค. 2559, 20:32 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  พี่ค่ะ ปพ.7 ถ้าไม่มีรูปใช้ได้มั้ยค่ะสงสัย

  #39
 40. 23 ก.ค. 2559, 23:01 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  จริยธรรมด้วย อยากทราบว่าตอนนี้อยู่ปี2แล้วสามารถสมัครสอบเฉพาะวิชาเฉพาะแพทย์แต่ไม่สมัครกสพท.ได้มั้ยคะ
  #40
 41. #41 Krt
  25 ก.ค. 2559, 18:00 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ถ้าสมัครกสพท.เเล้วไม่ติดแอดได้มั้ยคะหรือต้องเลือกระหว่างกสพท.กับเเอดมิดชั่น
  #41
  • #41-1 taro
   25 ก.ค. 2559, 19:16 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   ถ้าไม่ติดกสพท. แอดได้จ้าา
   #41-1
 42. 29 ก.ค. 2559, 21:40 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  สมัครแล้วเลือกสนามสอบเลยป่าวครับ

  #42
 43. #43 meja
  1 ส.ค. 2559, 11:46 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ลงเรียนพรีดีกรี ที่รามไว้ตั้งแต่ ม4 จนถึงปัจจุบัน สมัครสอบได้มั้ยค่ะ


  #43
 44. #44 Ning
  1 ส.ค. 2559, 18:24 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ตอนนี้อยู่ ม.6 แล้วแต่ยังไม่ได้สอบ O-Net ใช้ O-Net ของ ม.3 ได้ไหมค่ะ
  #44
  • #44-1 โฮ้ย
   14 ส.ค. 2559, 22:31 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เค้ารอสอบโอเน็ตของม.6 แล้วค่อยพิจารณา 60% ค่ะคุ๊ณณณณเหอะเหอะ
   #44-1
 45. #45 อรรัมภา
  3 ส.ค. 2559, 19:04 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  รูปนี้ต้องใช้กี่นิ้วคะ 1 นิ้วได้ไหมคะ
  #45
 46. 21 ส.ค. 2559, 23:36 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  พี่คะถ้าสอบได้แล้วแต่ผลคะแนนonetไม่ถึง60%นี่ไม่มีสิทธิ์เรียนใช่ไหมคะ ?
  #46
 47. 21 ส.ค. 2559, 23:37 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  พี่คะถ้าสอบได้แล้วแต่ผลคะแนนonetไม่ถึง60%นี่ไม่มีสิทธิ์เรียนใช่ไหมคะ ?
  #47
 48. 29 ส.ค. 2559, 15:23 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ต้องใช้คะแนน o-net ไหมครับ

  #48
 49. 29 ส.ค. 2559, 15:26 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  คะแนน o-net ไม่ถึง 60%  สามารถ สอบได้หรือป่าวครับ

  #49
 50. 30 ส.ค. 2559, 23:44 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เรามาเช็เราฝาดเพื่อนสมัครเพราะเราไปเข้าค่ายไม่ว่างสมัคร พอมาเช็คข้อมูลปรากฏว่ามันใส่เบอร์เราผิด เฟลมากเลย เพิ่งมารู้ตัววันสุดท้ายด้วย ตอนนี้จะไปจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยเอาใบจ่ายเงิน+เอกสารต่างๆที่พี่ๆบอกส่ง e-mail ไปขอเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เราคงเศร้ามากแน่ๆเลย T T[bb-03]

  #50
 51. เมื่อ 8 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เด็กจบกศน.สามารถสอบแพทย์หรือทันตะได้ไหมคะ?ปิ้งปิ้งสู้สู้

  #51

แสดงความคิดเห็น

ยิ้มค่อยๆ แค่เธอยิ้มค่อยๆ, ยิ้มคือหน้าไหน? ช่วยยิ้มให้ดูหน่อย :) (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .