ความคิดเห็น

3

จำนวนแชร์
2,824

กำลังโหลด...

รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ

รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ

เปิดรับถึง 9 โครงการ รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ 9 คณะ 837 ที่นั่ง

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 20 ก.ค. 59 23,984 3

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.อุบลฯ 60 , รับตรง โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ม.อุบลฯ , ม.อุบลราชธานี , โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี

9คณะ
837ที่นั่ง
15 ก.ค. 59 - 23 ส.ค. 59เปิดรับ
อีก 38 วันปิดรับ
หมดเขต

          สวัสดีค่ะ หลังจากรอกันมานาน ล่าสุด ม.อุบลราชธานี ก็ได้เปิดรับสมัครรับตรง 60 แล้วนะคะ วันนี้พี่อีฟก็เลยขอหยิบเอา 1 โครงการ มาให้น้องๆ ได้รู้ข้อมูลกัน นั่นก็คือ รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี ซึ่งมีโควตาย่อยในโครงการนี้ถึง 9 โควตา เปิดรับ 9 คณะ 837 ที่นั่ง เราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ
 
รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ (โควตา 9 โครงการ)

 โครงการที่เปิดรับ
   ทดสอบ Icon โควตาโอลิมปิกวิชาการ
   
ทดสอบ Icon โควตากีฬา
   
ทดสอบ Icon โควตาศิลปวัฒนธรรม
   
ทดสอบ Icon โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
   
ทดสอบ Icon โควตาโครงการรักษ์เกษตร
   
ทดสอบ Icon โควตาเรียนดีชนบท
   
ทดสอบ Icon โควตาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
 
  ทดสอบ Icon โควตาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
   
ทดสอบ Icon โควตาโครงการร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย

 คณะที่เปิดรับ
  ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะบริหารศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์
  
ทดสอบ Icon วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (หลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์)
 
รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ (โควตา 9 โครงการ)
รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ (โควตา 9 โครงการ)
รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ (โควตา 9 โครงการ)
 

 คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละโครงการ
 ทดสอบ Icon โควตาโอลิมปิกวิชาการ
  
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 และที่ตั้งของโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ
  
ทดสอบ Icon ผ่านการอบรมค่าย 1 หรือค่าย 2 ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครตาม/สาขาวิชากำหนด โดยผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ จะต้องผ่านเข้ารับการอบรมค่าย 1 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ

 ทดสอบ Icon โควตากีฬา
  
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  
ทดสอบ Icon เป็นนักกีฬาตัวแทนที่เคยเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลกีฬาระดับจังหวัดขึ้นไป ไม่เกิน 4 ปี นับจากวันรับสมัคร

 ทดสอบ Icon โควตาศิลปวัฒนธรรม
  
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  
ทดสอบ Icon เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดศิลปวัฒนธรรมที่เคยเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป ไม่เกิน 4 ปี นับจากวันรับสมัคร

 ทดสอบ Icon โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
  
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  
ทดสอบ Icon เป็นผู้เข้าร่วมโครงการยุววิจัยยางพารา หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคที่จัดโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย พระบรมราชินูปถัมภ์ หรือสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ทดสอบ Icon โควตาโครงการรักษ์เกษตร
  
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อ ดังต่อไปนี้
     
  ทดสอบ Icon เป็นบุตรหลานของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลงชื่อรับรองคุณสมบัติ หรือ
       
ทดสอบ Icon มีบิดา หรือ มารดา มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร โดยมีอาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการโรงเรียนลงชื่อรับรองคุณสมบัติ หรือ
       
ทดสอบ Icon ผ่านโครงการอบรมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทางเกษตร หรือผ่านเข้าร่วมโครงการยุวเกษตร ของคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ

 ทดสอบ Icon โควตาเรียนดีชนบท
  
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-5) หรือเทียบเท่า 4 เทอม อยู่ในลำดับที่ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของแผนการเรียน ภายหลังการจัดเรียงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนทั้งหมดของแผนการเรียนแล้ว
  ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษานอกเขตอำเภอเมือง และอยู่ในพื้นที่บริการของ ม.อุบลฯ จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ

 ทดสอบ Icon โควตาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
  ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากทั่วประเทศ

 ทดสอบ Icon โควตาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
  ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ที่ผ่านการส่งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารกสิกรไทย

 ทดสอบ Icon โควตาโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย
  ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 ภายใต้โครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัคร http://www.entry.ubu.ac.th/ จำนวน 1 ชุด
 ทดสอบ Icon สำเนาแบบฟอร์มการชำระเงิน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
 ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน ปพ.1 (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
 
ทดสอบ Icon ใบรับรอง/ประกาศ/เกียรติบัตร/ใบรับรองลำดับที่ของแผนการเรียน ตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในแต่ละโควตา (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในแต่ละโควตา จำนวน 1 ชุด

 เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon แผนการเรียน และคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามที่คณะ/หลักสูตรกำหนด
 
ทดสอบ Icon คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชา ตามที่คณะ/หลักสูตรกำหนด
 
ทดสอบ Icon ผลทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ หรือผลทดสอบ UBU Test ตามที่คณะ/หลักสูตรกำหนด
 
ทดสอบ Icon ผลการสอบสัมภาษณ์
รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ (โควตา 9 โครงการ)
รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ (โควตา 9 โครงการ)
รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ (โควตา 9 โครงการ)
รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ (โควตา 9 โครงการ)

 ปฏิทินโครงการ
รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ (โควตา 9 โครงการ)
 รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ (โควตา 9 โครงการ)

 ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 
 
รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ (โควตา 9 โครงการ)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

3

จำนวนแชร์
2,824

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  29 ก.ค. 2559, 02:21 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  เยี่ยมอยากได้ข้อมูลรับตรง60 มรภ. ครับคณะครุศาสตร์ครับรักเลยหรือมีข้อมูลดีๆแชร์ให้ผมได้นะครับ

  #1

3 ความคิดเห็น

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  29 ก.ค. 2559, 02:21 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  เยี่ยมอยากได้ข้อมูลรับตรง60 มรภ. ครับคณะครุศาสตร์ครับรักเลยหรือมีข้อมูลดีๆแชร์ให้ผมได้นะครับ

  #1
 2. 31 ก.ค. 2559, 01:17 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  พวกเซ็นรับรองว่ามีบิดาหรือมารดาทำการเกษตรของโครงการรักษ์เกษตร ต้องเซ้นในใบอะไรแบบไหนเหรอครับ ดูในเว็บไม่มีอ่ะ งงไปหมดแล้ว-.-  เยี่ยม

  แก้ไขล่าสุด31 ก.ค. 2559, 01:17 น.

  #2
 3. #3 whooooo
  6 ส.ค. 2559, 20:56 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  แผรนการเรียนที่หนูเรียน มันไม่มีในใบสมครค่ะ ต้องทำยังไงค่ะ
  #3

แสดงความคิดเห็น

รักแท้แพ้ใกล้ชิด แต่ถ้ารักแบบบอมบอมต้องประกาศ!, ทรโข่งอยู่ไหนหว่า ช่วยบอมบอมที? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .