ความคิดเห็น

12

จำนวนแชร์
63,644

กำลังโหลด...

รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น

รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น

รายละเอียดโควตาภาคอีสาน มข. ทั้งปฏิทินการสมัคร การสอบ และรายชื่อคณะที่เปิดรับ

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 20 ก.ค. 59 248,192 12

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.ขอนแก่น 60 , รับตรง โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น , รับตรง ม.ขอนแก่น , โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น , โควตาภาคอีสาน 60 ม.ขอนแก่น , โควตา มข. , สอบตรง 60 , สอบตรง 60

25คณะ
6,586ที่นั่ง
26 ก.ย. 59 - 9 ต.ค. 59เปิดรับ
อีก 8 วันปิดรับ
สมัคร
 • คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  20ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  98ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  140ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  80ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  40ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  60ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  45ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะเกษตรศาสตร์ 9 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  480ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะวิทยาศาสตร์ 14 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  990ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะเทคโนโลยี 4 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  222ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  336ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  90ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะศึกษาศาสตร์ 8 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  262ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะมนุษยศาสตร์ฯ 11 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  660ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  400ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 6 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  570ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  230ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  221ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  210ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • วิทยาลัยนานาชาติ 5 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  350ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะเทคนิคการแพทย์ เฉพาะ จนท.วิทยาศาสตร์การแพทย์
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  2ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณบริหารธุรกิจ (หนองคาย) 4 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  370ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (หนองคาย) 5 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  240ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (หนองคาย) 3 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  350ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
  [สมัครได้ 20 จังหวัด]
  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • มหาสารคาม
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • เลย
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • บึงกาฬ
  - เกรด
  120ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์

            สวัสดีค่ะ หลังจากที่รับตรง 60 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยปฏิทินโครงการมาสักพักแล้ว ก็ต่อเนื่องเลยด้วยรายละเอียดคณะที่เปิดรับพร้อมจำนวนรับ จัดเต็มรวมแล้วกว่า 6,536 ที่นั่ง แต่โครงการนี้สมัครได้เฉพาะน้องๆ ที่เรียนอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นนะคะ มีคณะอะไรเปิดรับบ้างไปดูกันเลยค่ะ
 
มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น (24 คณะ 6,536 ที่นั่ง)

คณะที่เปิดรับ
  ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคการแพทย์
 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยี
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์ฯ
  
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ (หนองคาย)
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (หนองคาย)
 
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (หนองคาย)
 
ทดสอบ Icon คณะศิลปศาสตร์ (หนองคาย)
 
มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น (24 คณะ 6,536 ที่นั่ง)

มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น (24 คณะ 6,536 ที่นั่ง)

มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น (24 คณะ 6,536 ที่นั่ง)

มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น (24 คณะ 6,536 ที่นั่ง)

มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น (24 คณะ 6,536 ที่นั่ง)

มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น (24 คณะ 6,536 ที่นั่ง)

มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น (24 คณะ 6,536 ที่นั่ง)

มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น (24 คณะ 6,536 ที่นั่ง)
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ทดสอบ Icon ผู้สมัครคณะแพทยศาสตร์ ต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนตามรายวิชาที่กำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
 
มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น (24 คณะ 6,536 ที่นั่ง)

มาแล้ว! รับตรง 60 โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น (24 คณะ 6,536 ที่นั่ง)

ติดตามรายละเอียด คลิกที่นี่

 
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

12

จำนวนแชร์
63,644

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  31 ก.ค. 2559, 20:41 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เด็กซิว สมัครรอบนี้ไม่ได้ ใช่ไหมครับ แล้วจะสมัครได้รอบไหนบ้างครับ 

  #1

12 ความคิดเห็น

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  31 ก.ค. 2559, 20:41 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  เด็กซิว สมัครรอบนี้ไม่ได้ ใช่ไหมครับ แล้วจะสมัครได้รอบไหนบ้างครับ 

  #1
  • 4 ส.ค. 2559, 18:39 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   อยากรู้เหมือนกันค่า
   #1-1
  • เมื่อ 3 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ปีที่แล้วเด็กซิ่วสมัครได้ในโควตารอบ2 ใช้คะแนน9วิชาฯค่ะ
   #1-2
 2. #2 อังศุมาลิน
  2 ส.ค. 2559, 08:58 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  หนูเรียนอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถเข้าเรียนที่นี่ได้ไม่ค่ะเขิลจุง
  #2
  • 2 ส.ค. 2559, 14:30 น.
   นั่นมันภาคใต้ไม่ใช่เหรอคะ ไม่ใช่ตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)นี่คะสาวน้อย
   #2-1
  • Columnist
   2 ส.ค. 2559, 16:51 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เข้าเรียนได้ค่ะ แต่ต้องสมัครผ่านรับตรง 14 จว.ภาคใต้ ของ ม.สงขลาฯ ค่ะ
   #2-2
 3. #3 นายซิ่ว
  3 ส.ค. 2559, 14:59 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  เด็กซิ่วจะเริ่มเปิดตอนไหนครับ
  #3
 4. 4 ส.ค. 2559, 18:39 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  จะรับเด็กซิ่วแบบรอบ 59 ไหมคะปีนี้

  #4
 5. 8 ส.ค. 2559, 02:32 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  แล้วคณะทันตแพทย์ ต้องใช้ GPAX เหมือนคณะแพทยศาตร์ไหมคะ ?
  #5
 6. #6 Mark
  10 ส.ค. 2559, 21:05 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  แล้วปีนี้ สรุป นิเทศ มีมั้ครับ
  #6
 7. #7 Bovy คนสวย
  14 ส.ค. 2559, 23:02 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  มาตอบหน่อยค่าาาาา
  #7
 8. #8 Born to be
  21 ส.ค. 2559, 23:47 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  คณะแพทย์นี่ถ้าสมัครโควต้าแล้วสมัครโครงการพวกMD02 MDX อะไรแบบนี้ได้ไหมคะ ผู้รู้ตอบหน่อยหน่อยน้า ฮืออ
  #8

แสดงความคิดเห็น

อยากจะชวนเธอไปท่องอวกาศ, ไปกันยังไงดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .