ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
1,593

กำลังโหลด...

รับตรง 60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.อุบลฯ

รับตรง 60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.อุบลฯ

รับตรง 60 โควตาคุณธรรมฯ เปิดรับนร. รวม 7 คณะ 150 คน จาก 7 เขตพื้นที่การศึกษา

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ไม่เข้าร่วมเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น 20 ก.ค. 59 14,809 0

Tags: รับตรง 60 , รับตรง , รับตรง ม.อุบลฯ 60 , รับตรง ม.อุบลฯ , รับตรง โควตาคุณธรรมฯ ม.อุบลฯ , รับตรง โควตาคุณธรรมฯ ม.อุบลฯ 60 , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

7คณะ
150ที่นั่ง
15 ก.ค. 59 - 5 ส.ค. 59เปิดรับ
อีก 57 วันปิดรับ
หมดเขต
 • คณะเกษตรศาสตร์ 3 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 10 จังหวัด]
  • นครพนม
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • อำนาจเจริญ
  • อุบลราชธานี
  2.00เกรด
  25ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะวิทยาศาสตร์ 11 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 10 จังหวัด]
  • นครพนม
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • อำนาจเจริญ
  • อุบลราชธานี
  2.50เกรด
  11ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะบริหารศาสตร์ 5 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 10 จังหวัด]
  • นครพนม
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • อำนาจเจริญ
  • อุบลราชธานี
  2.20เกรด
  42ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 10 จังหวัด]
  • นครพนม
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • อำนาจเจริญ
  • อุบลราชธานี
  2.00เกรด
  4ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะรัฐศาสตร์ 3 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 10 จังหวัด]
  • นครพนม
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • อำนาจเจริญ
  • อุบลราชธานี
  2.25เกรด
  40ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2 สาขาวิชา
  [สมัครได้ 10 จังหวัด]
  • นครพนม
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • อำนาจเจริญ
  • อุบลราชธานี
  2.75เกรด
  8ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
 • คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  [สมัครได้ 10 จังหวัด]
  • นครพนม
  • บุรีรัมย์
  • มุกดาหาร
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • อำนาจเจริญ
  • อุบลราชธานี
  2.50เกรด
  20ที่นั่ง
  • GAT/PAT
  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์

          สวัสดีค่ะ น้องๆ คนไหนที่การเรียนดี กิจกรรมเด่น และกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ต้องสนใจรับตรงนี้แน่นอน เพราะรับตรงที่พี่อีฟนำมาฝากกันวันนี้ คือ รับตรง 60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักเรียนรวม 7 คณะ 150 คน จาก 7 เขตพื้นที่การศึกษา เราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ
 
รับตรง 60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ฯ ม.อุบลฯ

 คณะที่เปิดรับ
  ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะบริหารศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
  
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์
  ทดสอบ Icon คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ทดสอบ Icon วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (หลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์)

 คุณสมบัติผู้สมัคร
  ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
  ทดสอบ Icon ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ม.4-6) จำนวน 4 เทอม
  ทดสอบ Icon เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในระดับสถานศึกษา ระดับเขตการศึกษา หรือระดับจังหวัด
 
 ทดสอบ Icon ต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
รับตรง 60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ฯ ม.อุบลฯ

 เอกสารประกอบการสมัคร
 ทดสอบ Icon ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัคร http://www.entry.ubu.ac.th/ จำนวน 1 ชุด
 ทดสอบ Icon สำเนาแบบฟอร์มการชำระเงิน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
 ทดสอบ Icon สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
 
ทดสอบ Icon สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
 
ทดสอบ Icon แบบประเมินคุณลักษณะของผู้สมัครโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ของคณะอนุกรรมการการคัดเลือกฯ ระดับสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด
 
ทดสอบ Icon แฟ้มสะสมผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม (เอกสารที่เป็นสำเนา ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น) จำนวน 1 ชุด

 เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon แผนการเรียน และคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามที่คณะ/หลักสูตรกำหนด
 
ทดสอบ Icon คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชา ตามที่คณะ/หลักสูตรกำหนด
 
ทดสอบ Icon ผลทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการ ตามที่คณะ/หลักสูตรกำหนด
 
ทดสอบ Icon ผลการสอบสัมภาษณ์
รับตรง 60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ฯ ม.อุบลฯ
รับตรง 60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ฯ ม.อุบลฯ
รับตรง 60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ฯ ม.อุบลฯ

 ปฏิทินโครงการ
รับตรง 60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ฯ ม.อุบลฯ
รับตรง 60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ฯ ม.อุบลฯ

 ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
รับตรง 60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ฯ ม.อุบลฯ
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
1,593

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
 1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

  อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
  ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

อ่านปากของฉันนะ.. ว่า "ตัวเอ", ตัวเอในภาษาอังกฤษคือตัวไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .