ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
5,362

            สวัสดีค่ะ พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์กับบทความรวมรับตรงที่ช่วยให้น้องๆ ไม่พลาดทุกโครงการรับตรงที่เปิดรับ และสามารถเตรียมตัวได้ก่อนใคร ในสัปดาห์นี้พี่แป้งได้รวบรวมรับตรงที่เพิ่งเปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคมมาฝาก เปิดรับแบบสดๆ ร้อนๆ เลย ใครที่สนใจโครงการไหนก็รีบสมัครไว้ หรือจะเข้าไปใน โปรแกรมค้นหารับตรง ก็ได้ค่ะ เดือนนี้มีรับตรงโครงการไหนเปิดรับสมัครบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 
เริ่มสมัครได้แล้ว! รวมรับตรง 60 ที่เปิดรับสมัครเดือนกรกฎาคม

โควตาสถาบันอาชีวฯ 60 ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ทดสอบ Icon สมัคร 1 ก.ค.-30 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช.
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเฉพาะ ปวช. สายช่างเท่านั้น
 
ทดสอบ Icon มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันการอาชีวศึกษาต้นสังกัดหรือชุมชน
 
ทดสอบ Icon หรือมีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านภาษาญี่ปุ่น หรือ ด้านอื่นๆ ที่สถาบันฯ เห็นว่าเหมาะสม
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โควตา 6 โครงการ)  
ทดสอบ Icon สมัคร 1 ก.ค.-30 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
    โควตาโรงเรียน
    โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา  
    โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าของ TNI  
    โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญของ ส.ส.ท.
    โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุตสาหกรรมที่มีอุปการคุณ
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติตรงตามที่แต่ละโครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ทดสอบ Icon สมัคร 1 ก.ค.-30 พ.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีทุนการศึกษา (กองทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
 
ทดสอบ Icon มีทุน TNI WORLD CLASS จํานวน 6 ทุน
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน  
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 15 ก.ค. - 23 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
     โควตาโอลิมปิกวิชาการ
     โควตากีฬา
     โควตาศิลปวัฒนธรรม
     โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
     โควตาโครงการรักษ์เกษตร
     โควตาเรียนดีชนบท
     โควตาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ
     โควตาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
     โควตาโครงการร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะเกษตรศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์
     บริหารศาสตร์
     นิติศาสตร์
     คณะรัฐศาสตร์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
     คณะศิลปศาสตร์
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (หลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติตรงตามที่แต่ละโครงการกำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน หรือ UBU Test ตามที่แต่ละคณะกำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ฯ ม.อุบลฯ
ทดสอบ Icon สมัคร 15 ก.ค. - 5 ส.ค.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
     คณะเกษตรศาสตร์
     คณะวิทยาศาสตร์
     บริหารศาสตร์
     นิติศาสตร์
     คณะรัฐศาสตร์
     คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (หลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX (ม.4-6) จำนวน 4 เทอม
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
 
ทดสอบ Icon ศึกษาอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา (เปิดรับ 2 รอบ)
ทดสอบ Icon สมัครรอบที่ 1 15 ก.ค. - 31 ส.ค.59
ทดสอบ Icon สมัครรอบที่ 2 15 ก.ย. - 31 ต.ค.59
 
ทดสอบ Icon หลักสูตรที่เปิดรับ
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (อัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ฯ)
ทดสอบ Icon สมัคร 18 ก.ค. - 9 ก.ย.59
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา)
 
ทดสอบ Icon สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มีผลงานตามที่แต่ละสาขากำหนดไว้
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon สมัคร 18 ก.ค.59 - 24 ก.พ.60
ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
     มี GPAX ระดับ ม.4-5 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75-3.25
     ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ หรือการแข่งขันที่สาขากำหนด
 
ทดสอบ Icon เรียงความบรรยายถึงความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในสาขาที่เลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน้า A4
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์  

ทดสอบ Icon โครงการรับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
     สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา)
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
     กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าสายวิทย์
     มี GPAX ระดับ ม.4-6 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75
     มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
     เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
     มีผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์   
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รับตรง 60 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เชียงใหม่
ทดสอบ Icon สมัคร 18 ก.ค. - 4 พ.ย.59
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX แต่ละชั้นปีตั้งแต่ ม.4-6 ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon มี GPA ในวิชาคณิตฯ, ฟิสิกส์, ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชา ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon เคยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศ
 
ทดสอบ Icon เขียนเรียงความบรรยายถึงความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในสาขาที่เลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน้า A4
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
5,362

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

1 ความคิดเห็น

  1. #1 4jkllkkkkk
    25 ก.ค. 2559, 19:26 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
    เสียใจตกใจ
    #1

แสดงความคิดเห็น

อยากจะชวนเธอไปท่องอวกาศ, ไปกันยังไงดี? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .