ความคิดเห็น

29

จำนวนแชร์
49,982
        สวัสดีน้องๆ ชาว Dek-D.com เมื่อวานนี้ประกาศผลการสอบสนามจำลอง Dek-D's PreAdmission ไป หลายคนพอใจกับคะแนนสอบ แต่อีกหลายคนก็ยังไม่พอใจสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะ GAT ที่น่าจะทำได้มากกว่านี้.... ที่ผ่านมา เป็นแค่สนามจำลองค่ะ แต่ตอนนี้รายละเอียดสนามสอบจริง มาแล้วนะคะ ครบทุกวิชาตั้งแต่ GAT จนถึง PAT7 เลย ใครไม่พร้อม ต้องรีบเตรียมตัว เพราะจะเริ่มสอบรอบแรก 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายนนี้แล้ววว
 

มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ
 
  1. คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
    - ม.6 หรือ เทียบเท่า
    - น้องๆ ที่น้องจบ ม.6 แล้ว

  2. กำหนดการรับสมัคร
       ในการสมัครสอบและชำระเงิน นอกจากจะต้องจำเรื่องวันแล้ว ให้ดูเรื่องเวลาด้วยนะคะ โดยการสมัครสอบ จะเริ่ม 9.00 น.ของวันเปิดรับสมัคร และจะปิดรับสมัคร 23.59 น.ของวันสมัครวันสุดท้าย
       ส่วนการชำระเงิน เริ่มชำระได้ 9.00 น. ของวันชำระเงินวันแรก และหมดเขตชำระเงิน 20.00 น.ของวันชำระเงินวันสุดท้ายค่ะ

มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ
 

   3. ตารางสอบ
ตารางสอบ GAT PAT 1/2560

มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ

ตารางสอบ GAT PAT รอบ 2/2560

มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ
 

   4. ขั้นตอนการสมัครสอบ
      ขั้นตอนที่ 1 เข้าระบบ GAT PAT 

      ขั้นตอนที่ 2 หากยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าระบบ GAT PAT จะต้องลงทะเบียนผู้สมัครรายใหม่ โดยเลือกเมนู "ลงทะเบียน (รายใหม่)" 
(ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน 10-29 ส.ค.59) เพื่อรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าระบบ น้องๆ ทุกคนจะต้องกรอกข้อมูลตามความจริง และกำหนดรหัสผ่าน ผู้สมัครจะได้รับรหัสผู้ใช้งาน 10 หลักสำหรับเข้าระบบ ให้เก็บไว้เป็นความลับ เพราะจะต้องใช้รหัสนี้ทุกครั้ง

       ขั้นตอนที่ 3 สมัครสอบ เลือกเมนู "เข้าระบบ (รายเก่า หรือ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว)" ใช้รหัสผู้ใช้งาน เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน จากนั้นเลือกเมนูสมัครสอบ เลือกวิชาที่ต้องการสมัครได้เลย ต่อด้วยการเลือกเขต/อำเภอ ที่ต้องการไปสอบ โดยน้องๆ ที่เลือกสนามสอบในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ให้เลือกเขต/อำเภอ และจังหวัดที่ต้องการ จากนั้นให้กลับมาเลือกโรงเรียนสนามสอบอีกครั้งหลังชำระเงิน (จะพูดอีกครั้งในขั้นตอนที่ 5 )
       ส่วนน้องๆ ที่จะสอบในจังหวัดอื่น ให้เลือกเฉพาะอำเภอ และจังหวัดที่จะไปสอบ จากนั้น สทศ. จะจัดสนามสอบให้เองค่ะ

      ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ใบจ่ายเงิน และชำระเงินค่าสมัครสอบ โดยคิดเป็นวิชาละ 140 บาท (+ค่าธรรมเนียม 10 บาท) สามารถจ่ายได้ที่ ธ.กรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา

      ขั้นตอนที่ 5 สำหรับน้องๆ ที่เลือกสนามสอบในกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี หลังชำระเงิน ต้องเข้ามาเลือกโรงเรียนที่อยากไปสอบ การเลือกโรงเรียนในขั้นตอนนี้ มาก่อนได้ก่อนนะคะ แต่ถ้าไม่ระบุสนามสอบ สทศ. ก็จะจัดสนามสอบให้ค่ะ รวมถึงถ้าสนามสอบเต็ม สทศ.ก็จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เช่นกัน และสำหรับน้องๆ ที่เลือกสนามสอบไปแล้วและต้องการเปลี่ยนสนามสอบ ก็เปลี่ยนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสนามสอบนั้นต้องมีที่ว่างเหลืออยู่ด้วยค่ะ

  5. การแก้ไขข้อมูล
      5.1 กรณีแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประชาชน จะต้องส่งแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบหลักฐานและรับรองสำเนาถูกต้องไปยัง สทศ. ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุ
      5.2 กรณีเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมรายวิชาในการสมัครสอบ
        - ถ้ายังไม่ชำระเงิน สมัครใหม่ได้เลย โดยเลือกวิชาสอบใหม่ และพิมพ์ใบจ่ายเงินใบสมัครล่าสุดไปชำระเงิน ใบเก่าจะยกเลิกอัตโนมัติ
       - ถ้าชำระเงินแล้ว ให้สมัครสอบเพิ่มเฉพาะวิชาที่ต้องการเพิ่มเท่านั้น และพิมพ์ใบชำระเงินไปจ่าย ระบบจะรวมวิชาจากทุกใบสมัครให้เองอัตโนมัติ
       - กรณีต้องการเปลี่ยนวิชา PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ หลังชำระเงินแล้ว ให้ยื่นแบบคำร้องทั่วไป (แบบคำขอแก้ไขรายวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT 7) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหลักฐานการชำระเงินที่รับรองสำเนาถูกต้องง ส่งให้ สทศ. ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุ

  6. เนื้อหาการสอบ
มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ
มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ
มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ
มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ
มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ
มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ
มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ
มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ
มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ

 
 ข้อมูลเพิ่มเติม
  1. รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ
  2. เนื้อหาการสอบ GAT PAT ทุกวิชา มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ
  3. รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT PAT  มาแล้ว! รายละเอียดการสมัคร GAT PAT 1/2560 และ 2/2560 พร้อมเนื้อหาการสอบ

 

มาแล้ว! รับตรง 60 โครงการเรียนดี ม.สงขลาฯ (27 คณะ 1,728 ที่นั่ง)
 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าว GAT PAT ONET
ความคิดเห็น

29

จำนวนแชร์
49,982

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

 1. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  27 ก.ค. 2559, 21:42 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  หวังว่าปีนี้คงไม่มีกระทู้ดราม่า "สมัครสอบไม่ทัน"

  กระทู้ดราม่า "จ่ายเงินค่าสมัครสอบไม่ทัน"

  และกระทู้ดราม่า "เลือกสนามสอบไม่ทัน" จากเด็กม.6 ปีนี้เหมือนปีก่อนๆอีกนะคะ

  สทศ.อุตส่าห์ใจดีให้เวลาเกือบ 1 เดือนในการสมัครสอบ จ่ายเงิน และเลือกสนามสอบ

  เป็นเด็กม.6 ต้องรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองด้วย

  เวลาเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วจะไม่มีใครมาคอยช่วยย้ำเตือนพวกน้องแล้ว

  #12
 2. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  27 ก.ค. 2559, 01:32 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  จบ ม6 แล้ว ถ้าจะไปสอบก็ใส่ชุดนักเรียนไปใช่มั้ยครับ

  #10

29 ความคิดเห็น

 1. 26 ก.ค. 2559, 16:10 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  มาแล้วสินะ TOTเยี่ยม

  #1
 2. #2 Chouaes
  26 ก.ค. 2559, 16:49 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ได้เวลาสนุกแล้วซิ เยี่ยม
  #2
 3. #3 หม้วย
  26 ก.ค. 2559, 17:28 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ใกล้เข้ามาแล้วเสียใจ
  #3
 4. 26 ก.ค. 2559, 18:45 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  มาแล้วๆๆๆสู้สู้

  #4
 5. 26 ก.ค. 2559, 19:16 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ไม่พร้อมก็ต้องพร้อม!
  #5
 6. 26 ก.ค. 2559, 20:12 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ร้องไห้แปป เสียใจ

  #6
 7. #7 จะสอบแพทสอง
  26 ก.ค. 2559, 20:33 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  Pat2 เคมีแค่สารกับสมบัติของสารเหรอคะ ใครรู้ช่วยขยายแนวแพทสองให้หน่อยค่ะ สงสัยสู้สู้
  #7
 8. 26 ก.ค. 2559, 20:51 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  เสียใจมันจะใกล้เข้ามาเเล้วว

  #8
 9. 26 ก.ค. 2559, 21:03 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  มันใกล้เข้ามาแล้ว #หตังสือยังไม่ได้แตะอย่างจริงจัง #เครียดดด

  หวาา

  #9
 10. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  27 ก.ค. 2559, 01:32 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  จบ ม6 แล้ว ถ้าจะไปสอบก็ใส่ชุดนักเรียนไปใช่มั้ยครับ

  #10
  • 27 ก.ค. 2559, 15:01 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ใส่ชุดสุภาพก็ได้ค่ะ
   #10-1
 11. 27 ก.ค. 2559, 20:25 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม เอ่อ..

  #11
 12. เมมเบอร์โหวตความเห็นนี้
  27 ก.ค. 2559, 21:42 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  หวังว่าปีนี้คงไม่มีกระทู้ดราม่า "สมัครสอบไม่ทัน"

  กระทู้ดราม่า "จ่ายเงินค่าสมัครสอบไม่ทัน"

  และกระทู้ดราม่า "เลือกสนามสอบไม่ทัน" จากเด็กม.6 ปีนี้เหมือนปีก่อนๆอีกนะคะ

  สทศ.อุตส่าห์ใจดีให้เวลาเกือบ 1 เดือนในการสมัครสอบ จ่ายเงิน และเลือกสนามสอบ

  เป็นเด็กม.6 ต้องรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองด้วย

  เวลาเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วจะไม่มีใครมาคอยช่วยย้ำเตือนพวกน้องแล้ว

  #12
  • #12-1 dek60
   10 ส.ค. 2559, 10:39 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ไม่ใช่ไม่มีความรับผิดชอบนะคะ แต่คือ มารอตั้งแต่ 8 โมงแล้วมันสมัครไม่ได้ค่ะ เว็บมันล่มทุกปี!!!!!!!!!!!!!!
   #12-1
  • 10 ส.ค. 2559, 10:53 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ตอนนี้ยังเลืิอกสนามสอบไม่ได้เลยค่ะเสียใจ
   #12-2
 13. 27 ก.ค. 2559, 21:45 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  สู้ๆนะคะ ทุกคน  

  ของหนูปีหน้า เหอะเหอะ  ตอนนี้ก็กำลังอ่านหนังสือไปก่อน แบบปูพื้นฐาน  

  #13
 14. 28 ก.ค. 2559, 15:10 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้เครียดมากก ฮือฮือ

  แก้ไขล่าสุด28 ก.ค. 2559, 15:11 น.

  #14
 15. 31 ก.ค. 2559, 20:43 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  สอบมิดเทอมเพิ่งผ่านไปไม่นาน มาอีกครั้งกับเกทแพท...

  เย่....

  #15
 16. 1 ส.ค. 2559, 21:20 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  pat2 เคมีนี่อย่างไงครับ ? เรื่องเดียว ?

  #16
 17. 6 ส.ค. 2559, 09:25 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป

  นึกว่าม.5 ก็สอบได้ด้วย><

  #17
 18. #18 jjego
  8 ส.ค. 2559, 21:16 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  +ค่าธรรมเนียม 10 บาทนี่วิชาละหรอคับ
  #18
  • 10 ส.ค. 2559, 10:54 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   รวมทั้งหมดค่า
   #18-1
 19. #19 เด็ก60
  9 ส.ค. 2559, 07:12 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  อยากถามค่ะว่าเคาท์เตอร์เซอร์วิสนี่ใช่เซเว่นทั่วประเทศไหมคะ
  #19
 20. 9 ส.ค. 2559, 15:49 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  มีใครรู้บ้างคะว่าสนามสอบมีที่ไหนบ้าง #ใครรู้ตอบหน่อยน้าาา

  เยี่ยม

  #20
 21. 9 ส.ค. 2559, 20:36 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  แคปหน้าจอใบที่ต้องจ่ายให้เซเว่นได้มั้ยคะหรือต้องปริ้นอย่างเดียว ใครรู้ช่วยตอบหน่อยน้าาา

  แก้ไขล่าสุด9 ส.ค. 2559, 20:38 น.

  #21
 22. 9 ส.ค. 2559, 20:37 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  แคปหน้าจอใบที่ต้องจ่ายให้เซเว่นได้มั้ยค่ะหรือต้องปริ้นอย่างเดียว ใครรู้ช่วยตอบหน่อยน้าาา
  #22
  • 10 ส.ค. 2559, 10:53 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   แคปแล้วไปจ่ายก็ได้จ้าเยี่ยม
   #22-1
  • #22-2 นักรบผู้โลเล
   11 ส.ค. 2559, 07:33 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   แคปรูปใส่อะไรไปหรอครับ
   #22-2
 23. 9 ส.ค. 2559, 20:37 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  แคปหน้าจอใบที่ต้องจ่ายให้เซเว่นได้มั้ยค่ะหรือต้องปริ้นอย่างเดียว ใครรู้ช่วยตอบหน่อยน้าาา
  #23

แสดงความคิดเห็น

เรามาเล่นกันเถอะ มาเล่นกันเถอะ, อยากเล่นต้องกดปุ่มเพลย์ ปุ่มเพลย์ปุ่มไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .