ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
6,651

           สวัสดีค่ะ ช่วงนี้น้องๆ ม.6 ยังคงวุ่นๆ กับการสมัครสอบ GAT PAT 1/60 กันอยู่ แต่ก็มีบางคนที่ไม่สมัคร รอไปสมัครอีกทีรอบ 2 ซึ่งบอกเลยว่าพลาดมากถ้าไม่สมัครรอบนี้ เพราะ GAT PAT 1/60 ใช้ได้ทั้งรับตรงและแอดมิชชั่น วันนี้พี่แป้งได้รวบรวมรับตรง 60 ที่ใช้คะแนน GAT PAT รอบ 1/60 เท่านั้น ใครจะสมัครโครงการเหล่านี้ อย่าลืมไปสมัคร GAT PAT ด้วยนะจ๊ะ
 
รวมรับตรง 60 ที่ใช้คะแนน GAT PAT รอบ 1/2560 เท่านั้น!

รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
สมัคร 12 - 23 ก.ย.59
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับสมัคร
    
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
    
ทดสอบ Icon โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
    
ทดสอบ Icon โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
    
ทดสอบ Icon โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่แต่ละโครงการกำหนด
    
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่แต่ละโครงการกำหนด
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    
ทดสอบ Icon GAT, PAT 1, PAT 2  
    
ทดสอบ Icon วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท. (จริยธรรม)
    
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิกที่นี่

รับตรง 60 จุฬาฯ  (รูปแบบปกติ)
สมัคร 1 - 15 มี.ค.60
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์   
    
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
    
ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์  
    
ทดสอบ Icon คณะอักษรศาสตร์   
    
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์  
    
ทดสอบ Icon คณะนิเทศศาสตร์     
    
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์   
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์    
    
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์   
    
ทดสอบ Icon คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
ทดสอบ Icon เงื่อนไขการสมัคร
    
ทดสอบ Icon สมัครได้แค่ 1 โครงการ และโครงการละ 1 อันดับ
    
ทดสอบ Icon ยกเว้น โครงการที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, รัฐศาสตร์, อักษรศาสตร์ เลือกคละกันได้ 4 อันดับ
    
ทดสอบ Icon ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรับตรง (พิเศษ) จุฬาฯ
    
ทดสอบ Icon GAT PAT จะต้องเป็นรอบ 1/60 เท่านั้น
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    
ทดสอบ Icon GAT PAT
    
ทดสอบ Icon วิชาสามัญ
    
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิกที่นี่

รับตรง 60 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ช่วงที่ 2) ม.เชียงใหม่
สมัคร  16 - 22 ธ.ค.59
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
    
ทดสอบ Icon โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
    
ทดสอบ Icon โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทย์ฯ (วมว.)
    
ทดสอบ Icon โครงการเด็กดีมีที่เรียน
    
ทดสอบ Icon โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการฯ
    
ทดสอบ Icon โครงการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม
    
ทดสอบ Icon โครงการวิศวะสู่ชุมชน
    
ทดสอบ Icon โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
    
ทดสอบ Icon โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม
    
ทดสอบ Icon โครงการสื่อสารกระจายโอกาส
    
ทดสอบ Icon โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์
    
ทดสอบ Icon โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6  
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่แต่ละโครงการกำหนด
    
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่แต่ละโครงการกำหนด
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    
ทดสอบ Icon GAT  PAT  
    
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิกที่นี่

รับตรง 60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่  
โครงการรับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
สมัคร 18 ก.ค.59 - 24 ก.พ.60
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
    
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา)
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าสายวิทย์
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ระดับ ม.4-6 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75
    
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
    
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
    
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิกที่นี่

รับตรง 60 จุฬาฯ (รูปแบบพิเศษ)
สมัคร  16 - 31 ส.ค.59
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะเศรษฐศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะนิเทศศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะอักษรศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะจิตวิทยา
    
ทดสอบ Icon คณะครุศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6  
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่แต่ละโครงการกำหนด
    
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่แต่ละโครงการกำหนด
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    
ทดสอบ Icon GAT  PAT  
    
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
    
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิกที่นี่

รับตรง 60 ม.มหาสารคาม
สมัคร  1 - 30 ก.ย.59
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    
ทดสอบ Icon คณะแพทยศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยี
    
ทดสอบ Icon คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
    
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
    
ทดสอบ Icon คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
    
ทดสอบ Icon คณะการบัญชีและการจัดการ
    
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
    
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
    
ทดสอบ Icon คณะวัฒนธรรมศาสตร์
    
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
    
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า (ทั่วประเทศ)
    
ทดสอบ Icon มี GPA ตามที่สาขาวิชากำหนด
    
ทดสอบ Icon มี GPAX ตามที่สาขาวิชากำหนด
    
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด
ทดสอบ Icon เกณฑ์ในการคัดเลือก
    
ทดสอบ Icon GPAX
    
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT
    
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม คลิกที่นี่
 
รวมรับตรง 60 ที่ใช้คะแนน GAT PAT รอบ 1/2560 เท่านั้น! 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

1

จำนวนแชร์
6,651

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

1 ความคิดเห็น

  1. #1 Baitoey
    18 ส.ค. 2559, 08:56 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
    สู้โว้ยยยย ว๊าว
    #1

แสดงความคิดเห็น

ย่างเข้าเดือนหก เราต้องพกเครื่องเขียน, ในนี้อะไรเป็นเครื่องเขียน บอกบอมบอมที (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .